We are VGD
Let’s talk news

Optimaal beheer Zachte landing $Employment & benefits
16 april 2019

Een job en toch recht op sollicitatieverlof?

Eén van je werknemers geeft ontslag. Een ontslag is niet ideaal voor je organisatie en zeker niet wanneer je werknemer vertrekt ..
Lees meer
Optimaal beheer $Employment & benefits
02 april 2019

Sociale verkiezingen 2020… tijd om nu actie te ondernemen!

Om de vier jaar worden sociale verkiezingen gehouden om een comité voor preventie en bescherming en/of een ondernemingsraad op ..
Lees meer
Optimaal beheer $Employment & benefits
22 maart 2019

Het mobiliteitsbudget: een mooi alternatief voor de mobiliteitsvergoeding, ook fiscaal!

Sinds 1 maart 2019 beschikt de werkgever over de mogelijkheid om het mobiliteitsbudget in te voeren in zijn onderneming. Hierbij ..
Lees meer
Optimaal beheer $Employment & benefits
11 januari 2019

Waarom je beter de “regels van het huis” omzet in een policy

Elk type bedrijf heeft zijn eigen bedrijfscultuur, gevormd door geschreven en ongeschreven regels. Geschreven regels kunnen ..
Lees meer
Straffe start Slimme groei Optimaal beheer $Employment & benefits
03 oktober 2018

Verkiezingen 14 oktober 2018 – wat als jouw werknemers die dag werken?

De gemeente- en provincieraadsverkiezingen naderen. Zondag 14 oktober 2018 vinden deze plaats. Als er op deze verkiezingsdag ..
Lees meer
Slimme groei Optimaal beheer $Employment & benefits
29 augustus 2018

Groen licht voor het mobiliteitsbudget!

Het principieel akkoord over het mobiliteitsbudget is inmiddels omgezet in een ontwerptekst en in eerste lezing goedgekeurd door ..
Lees meer
Slimme groei $Employment & benefits
09 juli 2018

De mobiliteitsvergoeding officieel van start!

Op 7 mei 2018 verscheen de wet die de mobiliteitsvergoeding invoert in het Belgisch Staatsblad. Werknemers met een bedrijfswagen ..
Lees meer
Optimaal beheer $Employment & benefits
06 april 2018

Aanpassing opzeggingstermijnen werkgever voor werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit

Elke werknemer aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft, ongeacht zijn statuut, in geval van ontslag ..
Lees meer