16 april 2019

Een job en toch recht op sollicitatieverlof?

Eén van je werknemers geeft ontslag. Een ontslag is niet ideaal voor je organisatie en zeker niet wanneer je werknemer vertrekt naar een concurrent en er drukke tijden voor de deur staan. Wanneer je juist over de eerste ontgoocheling heen bent, klopt deze werknemer bij je aan en vraagt om sollicitatieverlof op te nemen. Moet je dat als werkgever toestaan?

Recht op sollicitatieverlof

Je werknemers hebben tijdens hun opzegperiode recht op sollicitatieverlof zodat zij een nieuwe job kunnen zoeken. Of de werknemer zijn ontslag heeft gekregen of het zelf gegeven heeft, is hierbij niet van belang. Evenmin wordt er een onderscheid gemaakt in functie van het statuut van de werknemer.

Van zodra de opzeggingstermijn zijn aanvang heeft genomen, ontstaat voor elke werknemer het recht om afwezig te blijven om een nieuwe betrekking te zoeken. In de wet wordt geen enkele uitzondering voorzien. Zelfs een werknemer die de pensioenleeftijd heeft bereikt en is opgezegd, kan van het recht gebruik maken.

 Voor wat mag sollicitatieverlof gebruikt worden?

Het zoeken naar werk mag dan ook ruim worden opgevat. Niet enkel het sollicitatiegesprek op zich valt er onder maar ook het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een cv, het verzamelen van informatie, het deelnemen aan selectieproeven, enzovoort.

Verder geniet je werknemer een grote vrijheid in de organisatie van zijn sollicitatieverlof. Als werkgever mag je immers geen modaliteiten opleggen waarbij jouw werknemer verplicht wordt ofwel de toelating te vragen om afwezig te mogen zijn, ofwel het bewijs te leveren dat de afwezigheid gebruikt werd om ander werk te zoeken.

De dagen van afwezigheid kunnen best in onderling overleg te worden bepaald, al wordt de uiteindelijke keuze aan je werknemer overgelaten, tenzij je als werkgever misbruik kan bewijzen.

  Duur van het sollicitatieverlof?

Tijdens de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn mag je werknemer van het recht om van het werk afwezig te zijn een- of tweemaal per week gebruik maken, mits de duur van deze afwezigheid in totaal niet meer dan één arbeidsdag per week bedraagt. Tijdens de voorafgaande periode mag je werknemer slechts één halve dag per week afwezig zijn.

In afwijking hiervan mag een werknemer die een outplacementbegeleiding geniet tijdens de volledige duur van de opzeggingstermijn een- of tweemaal per week van het werk afwezig zijn mits de duur van deze afwezigheid in totaal niet meer dan een arbeidsdag per week bedraagt.

Voor deeltijdse werknemers staat het recht op afwezigheid met behoud van loon in verhouding tot de duur van hun arbeidsprestaties

Altijd recht op sollicitatieverlof?

Van zodra je werknemer definitief een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft gesloten, is er geen recht meer op sollicitatieverlof.

Hoewel de minister van Werk adviseert dat de werknemer in die omstandigheid nog wél recht heeft op sollicitatieverlof om een betrekking te vinden die beter aansluit op zijn verwachtingen en hoedanigheden, oordeelde het hoogste rechtscollege van België (Hof van Cassatie) dat dit niet het geval kan zijn.

 Mag het verlof opgespaard worden?

In principe niet, als je werknemer het in een bepaalde week niet opneemt, kan dit niet opgespaard worden. Hier kan van afgeweken worden maar dan moet je als werkgever akkoord gaan.

Elke werknemer die ontslag geeft of ontslag krijgt, heeft tijdens zijn opzeggingstermijn recht op sollicitatieverlof. Dit recht valt enkel weg als je werknemer definitief een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

Gerelateerde artikelen

Gewijzigd stelsel inzake auteursrechten: wat verandert er?
Optimaal beheer Tax
31 januari 2023

Gewijzigd stelsel inzake auteursrechten: wat verandert er?

Het fiscale gunstregime inzake auteursrechten vormt tot op heden een zeer populaire alternatieve verloningstechniek, maar het stelsel staat onder ...

Lees meer
Uitbreiding van de fiscale aanslag- en onderzoekstermijnen vanaf 2023
Optimaal beheer Tax
16 januari 2023

Uitbreiding van de fiscale aanslag- en onderzoekstermijnen vanaf 2023

Vanaf aanslagjaar 2023 zullen de controlemogelijkheden van de fiscus aanzienlijk uitgebreid worden. De belangrijkste uitbreiding betreft de ...

Lees meer
Investeringsaftrek? Hybride wagens? Jouw fiscale eindejaarstips!
Optimaal beheer Tax
12 december 2022

Investeringsaftrek? Hybride wagens? Jouw fiscale eindejaarstips!

Het jaareinde van 2022 komt er snel aan. Het ideale tijdstip om stil te staan bij de fiscale voordelen die op 31 december 2022 komen te vervallen en ...

Lees meer