02 april 2019

Sociale verkiezingen 2020… tijd om nu actie te ondernemen!

Om de vier jaar worden sociale verkiezingen gehouden om een comité voor preventie en bescherming en/of een ondernemingsraad op het werk aan te stellen. Als je als werkgever gemiddeld minstens 50 werknemers hebt, dan moet je een comité voor preventie en bescherming (CPBW) oprichten. Ondernemingen met gemiddeld minstens 100 werknemers moeten naast een CPBW ook een ondernemingsraad (OR) oprichten. De volgende verkiezingen vinden plaats in 2020. Dit lijkt nog verre toekomstmuziek, maar dat is het niet. Om te berekenen of je aan die bewuste grenzen zit, was het laatste kwartaal van 2018 namelijk ook belangrijk.

Grenzen

Ondernemingen die gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstellen, moeten een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) oprichten. Verder moeten ondernemingen met minstens 100 werknemers, naast dit CPBW eveneens een ondernemingsraad (OR) hebben. De aanduiding van deze organen gebeurt via sociale verkiezingen.

Deze verkiezingen vinden plaats om de vier jaar en de volgende staan gepland van 11 mei 2020 tot en met 24 mei 2020. Het is een lange procedure die al 150 dagen vóór de datum van de verkiezingen start. Om je een idee te geven: als de  sociale verkiezingen in je bedrijf plaatsvinden op 11 mei 2020, dan start de procedure al op 13 december 2019.

Goedkeuring wetsvoorstel

Op donderdag 28 maart 2019 werd door de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat verschillende procedurewijzigingen voor het organiseren van sociale verkiezingen bevat. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

De referteperiode voor de tewerkstellingsdrempel wordt nu met een kwartaal vervroegd

Voor de verkiezingen van 2020 zal de gemiddelde tewerkstelling berekend worden op basis van de periode van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019. Doordat de referteperiode niet langer gelijk valt met het kalenderjaar, zal de referteperiode nu aflopen vóór het opstarten van de procedure, zodat je als onderneming niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Wijziging referteperiode telling van uitzendkrachten

Voor de sociale verkiezingen van 2020 loopt de referteperiode voor het berekenen van de gemiddelde tewerkstelling van uitzendkrachten tussen 1 april 2019 en 30 juni 2019.

Tijdens dit kwartaal moeten de ondernemingen een bijlage van het algemeen personeelsregister bijhouden om de uitzendkrachten die gedurende dit kwartaal werden tewerkgesteld, te registreren.

Indien de drempel van 100 werknemers bereikt is vóór dit kwartaal, kan de onderneming vrijgesteld worden van deze verplichting. De ondernemingsraad dient dit dan wel unaniem vast te stellen in het voorafgaande kwartaal.

Voor de sociale verkiezingen van 2020 is er een overgangsmaatregel voorzien, zodat de ondernemingsraad de unanieme vaststelling kan doen binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van de wet.

Uitzendkrachten krijgen stemrecht

Door de wetswijziging zullen uitzendkrachten stemrecht krijgen bij de gebruiker(s) waar ze tewerkgesteld zijn (geweest), en niet langer bij het uitzendbureau.

Hiervoor moet de uitzendkracht cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Vanaf 1 augustus 2019 drie maanden ononderbroken of 65 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn bij de gebruiker;
  • 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn bij de gebruiker tijdens de referteperiode die tussen 11 en 24 februari 2020 aanvangt (naargelang de datum van jouw sociale verkiezingen) en eindigt tussen 28 april en 11 mei 2020.

Vanaf 1 augustus 2019 is het dan ook van belang om alle werkdagen van uitzendkrachten correct bij te houden om de nauwkeurigheid van de kieslijsten te garanderen.

Elektronisch stemmen

De ondernemingsraad en/of het comité preventie en bescherming op het werk kunnen voorafgaand aan de sociale verkiezingen akkoord gaan met een elektronische stemming door de werknemers. Dit akkoord dient niet langer unaniem te gebeuren, en zou uitgebreid kunnen worden zodat de werknemers vanop hun gebruikelijke werkplek of een kiosk binnen de onderneming elektronisch kunnen stemmen.

Afhankelijk van wanneer je de verkiezingsdatum vastlegt (periode 11 mei 2020 tot en met 24 mei 2020), start de verkiezingsprocedure tussen 13 en 26 december 2019 binnen je onderneming.

Of je aan bepaalde grenzen zit, hangt af van het aantal werknemers en uitzendkrachten, waarbij wordt gekeken naar referteperiodes die op dit ogenblik aan het lopen zijn. De referteperiode voor vaste werknemers loopt van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019 en voor uitzendkrachten van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019. We raden je aan om nu al na te gaan of je in de buurt van bepaalde grenzen komt met het oog op de sociale verkiezingen van 2020.

Gerelateerde artikelen

Slimme groei Optimaal beheer
22 november 2023

"Geen NATAN zonder VGD": over voorzichtig positief ondernemerschap met de Heer Edouard Vermeulen

Creativiteit. Dat is de belangrijkste drijfveer van baron Vermeulen van modehuis NATAN. "Ideeën ontwikkelen, met stoffen werken, samen tot een ...

Lees meer
WOW, Money Talks!
Optimaal beheer
17 november 2023

WOW, Money Talks!

Vastberaden zijn ze wel bij Generation Wow. Het doel van oprichters Angelique Foré en Barbara De Beir is om vrouwelijke entrepreneurs en ...

Lees meer
Hoe VGD de overname van dit familiebedrijf in goede banen leidde
Optimaal beheer
13 november 2023

Hoe VGD de overname van dit familiebedrijf in goede banen leidde

Bij financiële dienstverlening denkt men misschien in de eerste plaats aan accountancy en fiscaliteit. En hoewel dat klopt, is VGD ook partner in ...

Lees meer