We are VGD
Let’s talk news

17 oktober 2014

Houd het KI van uw outillering streng in de gaten...!

Vanaf 1 januari 2014 kunnen deze bedrijven een beroep doen op een nieuwe vermindering waardoor de afbouw van de belasting op ..
Lees meer
16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: Vennootschapsbelasting

De roerende voorheffing op liquidatieboni blijft behouden op 25% . De tijdelijke vastklikregeling voor reserves, die op 30 ..
Lees meer
16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: Personenbelasting

Het kostenforfait voor werknemers zal worden opgetrokken, hetgeen een modaal gezin een belastingvoordeel van 250 EUR zou ..
Lees meer
16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: BTW

Er zal in de toekomst BTW verschuldigd zijn op bepaalde vrijgestelde diensten (waaronder plastische chirurgie).  Zo ook zullen ..
Lees meer
16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: Andere taksen

De beurstaksen op bepaalde financiële transacties zullen opnieuw verhoogd worden.   De accijnzen op diesel (uitzondering voor ..
Lees meer
16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: Sociaal

De nieuwe regering wil de werkgeversbijdragen gefaseerd laten dalen van de huidige 33% naar 25%.  De doolhof  van  bestaande ..
Lees meer
16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: Overige

De nieuwe regering wil inzetten op een betere relatie tussen fiscus en belastingplichtige, waarbij het respect voor die ..
Lees meer
10 oktober 2014

Gespreide taxatie: Belaste inbreng – de rulingcommissie schenkt klare wijn

Recent werd aan de Rulingcommissie een concrete casus voorgelegd: een dochtervennootschap heeft (vrijwillig) een meerwaarde ..
Lees meer