We are VGD
Let’s talk news

30 november 2014

Positieve ruling over een verkoop van ‘roerende goederen bij vervroeging’

Feiten Vennootschap A is eigenares van een groot terrein met daarop gebouwen en installaties, dat niet meer in gebruik is, en ..
Lees meer
28 november 2014

Bestuursmandaat via vennootschap steeds met BTW, wat nu…?

In het  geval van het toekennen van een tantième geldt als tijdstip van opeisbaarheid van de btw de datum waarop de jaarlijkse ..
Lees meer
24 november 2014

Opheffing keuze belastingplicht bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars van vennootschappen

Ingevolge een advies van de Europese Commissie met betrekking tot dit keuzestelsel voor voornoemde rechtspersonen, heeft de ..
Lees meer
21 november 2014

Betaal de belasting op de liquidatiewinst tijdig bij wijze van voorafbetaling!

De verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar dient bijgevolg geconsigneerd te worden voor de vennootschap kan worden ..
Lees meer
14 november 2014

Een bestuurdersmandaat: bezin eer je begint….!

Het gaat in dergelijke gevallen vaak om een bestuurdersmandaat dat er eigenlijk geen is. De (al dan niet bezoldigde) ..
Lees meer
07 november 2014

Over buitenlandse inkomsten en de belastingvrije som…!

Wanneer die echtgenoot/wettelijk samenwonende partner evenwel enkel bij verdrag vrijgestelde buitenlandse beroepsinkomsten heeft ..
Lees meer
04 november 2014

Debat rond nieuwe regering in aanwezigheid van minister van Financiën Johan Van Overtveldt groot succes!

Weer en wind dienden zij te trotseren. Toch daagden meer dan 400 genodigden op om deel te nemen aan ons debat in de Ghelamco ..
Lees meer
31 oktober 2014

Vraag tijdig uw BTW-tegoed terug bij stopzetting!

Van zodra er geen zaken meer het voorwerp van BTW-heffing kunnen uitmaken zal de belastingplichtige een aangifte 604C moeten ..
Lees meer