23 juli 2019

Eigendomsoverdracht of fusie gepland? Laat het bodemattest geen spelbreker zijn

Bij een overdracht van eigendom is het bodemattest niet louter een administratieve kwestie. De kans bestaat dat je grond ‘risicogrond’ is en er een bodemonderzoek – en zelfs sanering – vereist zijn. Door die procedures kan het maanden duren vooraleer je je bodemattest ontvangt. Bouw dus voldoende zekerheid in door je aanvraag tijdig in te dienen. Milieuadviseur Mieke Derveaux geeft meer uitleg!

Risicogrond en -activiteiten

Er is sprake van een risicogrond wanneer er op jouw eigendom risicoactiviteiten plaatsvonden of -vinden. De wetgever heeft een lijst met alle risicoactiviteiten gepubliceerd. Die zijn zeker niet beperkt tot de zware industrie (chemie, staal, mijnbouw …). Hiertoe behoren ook de opslag van gevaarlijke producten, droogkuis, sluikstorting en activiteiten in bijvoorbeeld garagewerkplaatsen of spuitcabines.

Blijkt jouw eigendom risicogrond, dan kan ze pas overgedragen worden nadat OVAM een oriënterend bodemonderzoek heeft goedgekeurd. Bij zogeheten ‘actuele risicoactiviteiten’ mag dat niet langer dan één jaar geleden zijn. Zo’n onderzoek neemt standaard vier maanden in beslag.

Verontreiniging vastgesteld?

Wordt bij het oriënterend bodemonderzoek (potentiële) ernstige verontreiniging vastgesteld, dan komt er een beschrijvend bodemonderzoek bij om de omvang en risico’s in kaart te brengen. Dit kan opnieuw enkele maanden duren. Blijkt uit deze resultaten dat sanering ook noodzakelijk is? Dan kan de overdracht pas doorgaan nadat een kostenraming is gemaakt, een financiële zekerheid (bankgarantie) is opgesteld en een verbintenis tot bodemsanering en eventuele nazorg is ondertekend.

Vrijstelling van bodemattest mogelijk

Let wel: door de (recente) digitalisering van het register van risicogronden staan plots veel meer eigendommen als risicogrond gecatalogeerd. Staat jouw grond onterecht op de lijst, dan kan je een aanvraag indienen om je eigendom te laten schrappen.

Is er terecht sprake van een risicogrond, dan ontsnap je niet aan het eerste oriënterend bodemonderzoek. Als daarin ernstige verontreiniging wordt vastgesteld, bestaat de mogelijkheid tot vrijstelling van verdere verplichtingen, waaronder het vervolgonderzoek. De wetgever voorziet een aantal voorwaarden waaraan je cumulatief moet voldoen. Ga dus eerst altijd na of een vrijstelling mogelijk is, voor je het beschrijvend bodemonderzoek in gang zet.

Hoe lang moet je op een bodemattest wachten?

Als jouw eigendom géén risicogrond is, dan kan je een bodemattest al na één of twee dag(en) bekomen. Reken voor bijkomende onderzoeken en sanering wel op een wachttijd tussen de drie en acht maanden. Kortom: wacht niet met de procedure voor het bodemattest tot je de notariële akte laat opstellen, maar doe dit zo snel mogelijk. Zo heb je alle tijd om onvoorziene procedures te doorlopen en kan de overdracht zoals gepland doorgaan.

VGD begeleidt al twintig jaar klanten met complexe bodem-dossiers. We hebben ook toegang tot het digitaal loket van OVAM, zodat we alle vereiste documenten snel kunnen opvragen.

Environment

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Succesvol partnership: VGD en Birdhouse begeleiden start-ups richting duurzame groei
Slimme groei partnership
13 mei 2024

Succesvol partnership: VGD en Birdhouse begeleiden start-ups richting duurzame groei

In september 2021 bundelden VGD en start-up accelerator Birdhouse de krachten. Hun missie? De succesratio van Belgische start-ups verhogen. Sinds de ...

Lees meer
Podcast #3: is een audit alleen wettelijk verplicht?
Slimme groei audit
29 april 2024

Podcast #3: is een audit alleen wettelijk verplicht?

In onze podcast "Feit of fabel: jouw ondernemersvragen uitgeklaard!" stelt Sarah haar podcastgasten vragen die men niet altijd durft te stellen, en ...

Lees meer
5 redenen om nu al aan je duurzaamheidsstrategie te beginnen
Slimme groei sustainability
24 april 2024

5 redenen om nu al aan je duurzaamheidsstrategie te beginnen

Duurzaamheid is geen nieuw onderwerp, maar wordt wel steeds belangrijker voor ondernemers. De informatie errond kan echter overrompelend zijn. Als ...

Lees meer