We are VGD
Let’s talk news

David Lornoy

David Lornoy
Optimaal beheer
20 maart 2017

Bijzondere liquidatiereserve uitgebreid naar aanslagjaar 2012!

Bepaalde kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar waren benadeeld door hun belaste reserves van aanslagjaar 2012, omdat ..
Lees meer
Optimaal beheer
20 februari 2017

Berekeningswijze voordeel alle aard bewoning discriminerend? Hoezo?

Door de bijna verdubbeling van de coëfficiënt (van 2 naar 3,8) worden vele belastingplichtigen geconfronteerd met een belasting ..
Lees meer
Optimaal beheer
10 februari 2017

Overdracht van familiale ondernemingen: Brusselse wetgever volgt Vlaamse wetgever

Een korte samenvatting van de nieuwe regeling: Om van de gunstregeling te kunnen genieten moet niet langer voldaan zijn aan de ..
Lees meer
Optimaal beheer
31 januari 2017

Kostendelende vereniging: uitstel melding tot 31 maart 2017!

De zelfstandige groeperingen die reeds actief waren vóór 1 juli 2016 moeten nagaan of ze al dan niet voldoen aan de voorwaarden ..
Lees meer
Optimaal beheer
30 december 2016

Heeft u al gehoord van extralegale kinderbijslag?

De klassieke brutobezoldiging wordt in de meeste gevallen verder aangevuld met een bedrijfswagen, het toekennen van ..
Lees meer
Optimaal beheer
16 december 2016

Uw overgedragen verliezen vergeten aan te geven?

We weten allemaal dat fiscale verliezen overgedragen kunnen worden naar het volgende belastbare tijdperk. Het verlies wordt dan ..
Lees meer
Optimaal beheer
09 december 2016

Fiscale maatregelen vanaf 1 januari 2017

Begroting 2017 Er is reeds een akkoord bereikt over een begrotingsinspanning van 3 miljard euro via besparingen op de uitgaven ..
Lees meer
Optimaal beheer
29 november 2016

Wanneer dient u uw btw-aangifte in te dienen?

Uiterste datum voor indiening De periodieke btw-aangiftes dienen uiterlijk de twintigste van de maand volgend op de periode ..
Lees meer