We are VGD
Let’s talk news

David Lornoy

David Lornoy
Optimaal beheer
04 november 2016

Abnormale of goedgunstige voordelen: trekt de fiscus definitief de winnende kaart?

Abnormaal of goedgunstige voordelen worden belast bij de in België gevestigde verstrekkende vennootschap, tenzij deze voordelen ..
Lees meer
Optimaal beheer
25 oktober 2016

Herkwalificatie van interesten ook van toepassing voor vaste vertegenwoordigers

Het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder of zaakvoerder, hij een ..
Lees meer
Straffe start Slimme groei Optimaal beheer
27 september 2016

Onroerend goed: twee maten en twee gewichten

Rechtsonzekerheid over voordeel alle aard bewoning Het kosteloos ter beschikking stellen van een onroerend goed aan een ..
Lees meer
Optimaal beheer
22 augustus 2016

Documentatieverplichting inzake verrekenprijzen ("transfer pricing")

Transparantere verslaggeving inzake transfer pricing Deze verplichting is het rechtstreekse gevolg van de goedkeuring van het ..
Lees meer
Optimaal beheer
13 mei 2016

Zelf de uitgave betalen? Niet steeds noodzakelijk om belastingvermindering te verkrijgen!

Om een belastingvermindering te bekomen was de administratie van oordeel dat het noodzakelijk was dat de belastingplichtige zelf ..
Lees meer
Optimaal beheer
08 april 2016

Wat met de gespreide investeringsaftrek ingeval van een tijdelijke buitengebruikstelling?

In een eerdere tip van de week hebben we u reeds bericht over de voordelen van de gewone investeringsaftrek ten opzichte van de ..
Lees meer
Optimaal beheer
25 maart 2016

Inventarisatie van uw machinepark kan de moeite lonen

Voor aanslagjaar 2015 kon het belastbaar kadastraal inkomen enkel afgebouwd worden middels het verwijderen van oude machines ..
Lees meer
Optimaal beheer
26 februari 2016

Welke schenkbelasting is van toepassing bij een schenking in België?

Twee aandachtspunten: Betreft het een schenking van roerende of onroerende goederen ? Waar woont de schenker ? 1 Schenking van ..
Lees meer