We are VGD
Let’s talk news

David Lornoy

David Lornoy
Optimaal beheer
16 januari 2018

Uitwerking aanleg bijzondere liquidatiereserve aanslagjaar 2012

In de wet houdende diverse fiscale bepalingen IV dd. 25 december 2017 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 december ..
Lees meer
Optimaal beheer
02 november 2017

Managers met een vennootschap: wees consequent!

Desgevallend worden de bestuurders en-/of managementvergoedingen toegekend aan de vennootschap van de bestuurder of manager, ..
Lees meer
Optimaal beheer
26 juli 2017

Versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst in het vooruitzicht

Dit is een autonome dienst binnen de FOD Financiën, die meningsverschillen tussen de belastingplichtige en de fiscus onderzoekt ..
Lees meer
Optimaal beheer
23 juni 2017

Een bericht van wijziging van aangifte op de valreep beantwoorden...

Een belastingplichtige krijgt een bericht van wijziging van aangifte in zijn brievenbus, besteedt daar niet onmiddellijk de ..
Lees meer
Optimaal beheer
18 mei 2017

Bezoldigingstheorie: evolutie... of revolutie?

Dit betekende concreet dat, bijvoorbeeld autokosten en kosten verbonden aan een onroerend goed, fiscaaltechnisch als aftrekbare ..
Lees meer
Optimaal beheer
21 april 2017

Bijkomende hoofdelijke loonaansprakelijkheid voor activiteiten in de bouwsector

Toepassingsgebied Dit nieuwe regime is niet beperkt tot het loon, dat aan de gedetacheerde werknemers is verschuldigd, maar is ..
Lees meer
Optimaal beheer
14 april 2017

Belgische beurstaks: aangifteformulier gepubliceerd en indieningstermijn verlengd

Aangifteformulier Ondertussen werd op 16 februari 2017 het Koninklijk Besluit gepubliceerd, dat de voorwaarden vastlegt voor de ..
Lees meer
Optimaal beheer
27 maart 2017

Fiscale verliezen: de ene "controlewijziging" is de andere niet...

Dit gebeurt niet, wanneer de wijziging beantwoordt aan zogenaamde “rechtmatige financiële of economische behoeften”. ..
Lees meer