We are VGD
Let’s talk news

Optimaal beheer
16 december 2016

Uw overgedragen verliezen vergeten aan te geven?

We weten allemaal dat fiscale verliezen overgedragen kunnen worden naar het volgende belastbare tijdperk. Het verlies wordt dan ..
Lees meer
Straffe start Slimme groei Optimaal beheer Zachte landing
14 december 2016

Bart Waterloos (VGD Slovakije) benoemd tot ereconsul van België in Slovakije

In 1998 star tte Bart zijn loopbaan in het VGD-kantoor in Brussel. In 1999 verhuisde hij naar Praag, waar hij de ..
Lees meer
Optimaal beheer
09 december 2016

Aftrekbaarheid van interesten binnenkort beperkt tot 30% van uw EBITDA?

Deze maatregel houdt in dat ondernemingen de door hen verschuldigde interesten slechts fiscaal in mindering kunnen brengen in de ..
Lees meer
Optimaal beheer
09 december 2016

Fiscale maatregelen vanaf 1 januari 2017

Begroting 2017 Er is reeds een akkoord bereikt over een begrotingsinspanning van 3 miljard euro via besparingen op de uitgaven ..
Lees meer
Optimaal beheer
09 december 2016

De mazen van het (fiscale CRS) net worden vanaf 1 januari nog wat nauwer...

Common Reporting Standard (CRS) De Common Reporting Standard (CRS) is een internationale norm ontstaan in 2014, die het einde ..
Lees meer
Optimaal beheer
29 november 2016

Wanneer dient u uw btw-aangifte in te dienen?

Uiterste datum voor indiening De periodieke btw-aangiftes dienen uiterlijk de twintigste van de maand volgend op de periode ..
Lees meer
Optimaal beheer
25 november 2016

Bijzondere liquidatiereserve: betalings- en aangiftetermijn nadert!

De anticipatieve heffing die hierbij verschuldigd is, dient spontaan betaald te worden, en dit uiterlijk op 30 november 2016. ..
Lees meer
Optimaal beheer
18 november 2016

Anticipeer tijdig op de verlaging van de vennootschapsbelasting

Hoewel een akkoord nog niet in zicht is, kunnen we er zo goed als zeker van zijn dat de tariefverlaging zal doorgevoerd ..
Lees meer