13 mei 2020

Transfer pricing in corona tijden: bereid je nu reeds voor op transfer pricing audits

De COVID-19-crisis die momenteel doorheen de wereld woedt, heeft een belangrijke impact op het bedrijfsleven. Grondstoffen- of goederenaanvoer stokte of viel stil door maatregelen in het buitenland of het transport van de goederen bleek onmogelijk of kent een onzeker verloop. Voorraden geraakten niet aangevuld of afgewerkte producten kenden geen afzetmogelijkheden.

De gevolgen zijn duidelijk: terugvallende bedrijfsprestaties, verstoorde handelsketens, werknemers die vast zitten in het buitenland of op tijdelijke werkloosheid gezet worden, of moeten thuiswerken in weinig ergonomische omstandigheden.

Belastingadministraties hebben hierop gereageerd door verschillende (korte termijn) maatregelen te nemen om de economie te stimuleren en de continuïteit van de bedrijven te waarborgen.

Gevolgen voor internationaal actieve ondernemingen

De crisis zal internationaal actieve ondernemingen waarschijnlijk ook dwingen om de winst-/verlies-verdeling binnen de groep (incl. intra-groepstransacties) te herzien. Een transfer pricing policy heeft als doel de intra-groepstransacties op een marktconforme manier te vergoeden (het zogenoemde arm’s length principle). Dat kan gaan over intra-groep levering van goederen maar ook bijvoorbeeld intra-groep dienstverleningen, financiële transacties of royalty-vergoedingen.

Bij de totstandkoming van een transfer pricing beleid dient rekening gehouden te worden met het functie- en risicoprofiel alsook met de ingezette middelen van elk van de verbonden ondernemingen. De economische omgeving en strategie van elk van de verbonden ondernemingen is hier ook van belang.

In een neergaande economie gelden andere feiten en omstandigheden én daarom dien je  waakzaam te zijn voor het gevoerde transfer pricing beleid aangezien een (tijdelijke) aanpassing zich mogelijks opdringt. Dat wil zeggen als de fiscus één van de volgende jaren een transfer pricing audits uitvoert, je jezelf nu al best wapent om beslagen op het ijs te komen. 

 

Drie stappen om je te wapenen tegen transfer pricing audits

Hieronder kijken we van nabij de stappen die internationaal actieve ondernemingen kunnen volgen om zich hiertegen te wapenen:

Bestudeer de huidige situatie:

  • Identificeer de delen van de waardeketen die verstoord worden.
  • Kwantificeer de verwachte verliezen (winsten) als gevolg van deze verstoring.
  • Analyseer de intercompany-contracten (bijv. overmachtclausule)
  • Onderzoek het gedrag van onafhankelijke ondernemingen op de markt.

 

Beoordeel of het bestaande transfer pricing beleid in de huidige bijzondere situatie nog steeds geschikt is.

In dit verband wordt bijzondere aandacht besteed aan financiële transacties en central entrepreneur’ modellen

 

Financiële transacties

De coronacrisis heeft een directe impact op de korte termijn liquiditeitsbehoefte van multinationale ondernemingen, waardoor zij gedwongen zijn om uitzonderlijke liquiditeitsbesparende maatregelen te nemen die een behoefte aan externe financiering kunnen creëren en/of tot onrendabele financiële transacties kunnen leiden.

In dit verband is het van het groot belang om te beoordelen of het bestaande transfer pricing beleid nog steeds is afgestemd op het gedrag van derden (bijv. door de invoering van een coronapremie).

 

‘Central entrepreneur’ modellen

Het ‘central entrepreneur’ model is gebaseerd op filialen met beperkte functies en risico’s die recht hebben op een gegarandeerde winstgevendheid. De bulk van het rendement komt toe aan de principaal. Als gevolg van de coronacrisis kunnen deze filialen bijvoorbeeld hun activiteiten hebben gestaakt terwijl ze nog steeds vaste kosten maken en / of profiteren van steunmaatregelen van de overheid.

Aan de andere kant kunnen onafhankelijke ondernemingen op de markt contracten opnieuw onderhandeld hebben, met als gevolg dat de algemene voorwaarden veranderd zijn. Daarom kan de loutere toepassing van het bestaande transfer pricing policy, zoals vóór de crisis werd gedefinieerd, leiden tot niet-‘arm’s length’-resultaten in een COVID-19-economie.

In dit verband moet worden beoordeeld of het bestaande transfer pricingbeleid nog steeds in overeenstemming is met de waardecreatie (incl. functionele, risico- en activa-analyse) en geschikt is om de verliezen (winsten) als gevolg van de coronacrisis toe te rekenen. Bovendien zal ook beoordeeld moeten worden of de resultaten van de bestaande economische analyse (incl. vergelijkbaarheidsanalyse) een goede maatstaf is voor het gedrag van onafhankelijke ondernemingen in een COVID-19-economie en of er aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

 

Documenteer de (tijdelijke) afwijkingen in het transfer pricing policy als gevolg van COVID-19

Het lijdt geen twijfel dat de coronacrisis verstrekkende gevolgen heeft voor de hele economie. Het effect van COVID-19 op de belastingplichtigen met betrekking tot  transfer pricing is echter nog steeds onzeker en zal grotendeels afhangen van de aanpak die de belastingadministraties zullen hanteren bij verrekenprijscontroles transfer pricing audits.

Gezien het financiële gat dat door de crisis in de staatsbegroting is ontstaan, kan niet worden uitgesloten dat de crisis gevolgd zal worden door uitvoerige transfer pricing audits, waardoor de toewijzing van verliezen binnen internationaal actieve ondernemingen tijdens de crisisperiode op losse schroeven komt te staan.

Daarom adviseren wij multinationale ondernemingen een proactieve aanpak te hanteren door hun transfer pricing beleid opnieuw te evalueren om het effect op mogelijke toekomstige transfer pricing audits te beperken.

Zit je nog met vragen rond transfer pricing? Neem dan zeker contact op met één van onze adviseurs! Let’s talk!

Ward Matterne

Mail: ward.matterne@vgd.eu

 

Laetitia Dupont

Mail: laetitia.dupont@vgd.eu 

 

transfer pricing_square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?
Tax
11 juni 2024

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?

Een correcte prijs zetten voor je klanten is misschien wel een van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Maar wist je dat je ook een ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer