18 mei 2020

Nog (fiscale) steunmaatregelen in de pipeline! The best is yet to come?

Hoewel de economie zich langzaam weer op gang trekt, zijn het voor talrijke onderneming nog steeds moeilijke tijden. Hierdoor blijven de verschillende overheden in België bijkomende steunmaatregelen voorzien.

Hierna geven wij een overzicht van de steunmaatregelen die u in de komende dagen en weken nog kan verwachten van de Vlaamse, Brusselse en federale overheid.

 

Federaal: bijkomende fiscale steunmaatregelen

De federale overheid voorziet in bijkomende fiscale steunmaatregelen ter ondersteuning van de solvabiliteit van ondernemingen. Op heden zouden de volgende maatregelen op tafel liggen:

  • Carry back van verliezen: Ondernemingen zullen hun verliezen van 2020 kunnen compenseren met de winsten van vorig jaar. Dit zou in concreto plaatsvinden door middel van een teruggave van gedane voorafbetalingen in 2019.
  • Uitbreiding Tax Shelter voor startende ondernemingen: Op vandaag kunnen particulieren die investeren in een startende onderneming een belastingvermindering bekomen. De federale overheid zou deze regeling nu wensen uit te breiden.
  • Aanleg “wederopbouwreserve”: Ondernemingen zullen ten belope van hun verlies van 2020 in de komende jaren een belastingvrije reserve kunnen aanleggen ter versterking van hun eigen vermogen.

Bovenstaande maatregelen zouden wel aan enkele voorwaarden onderworpen zijn, zoals het behoud van het personeelsbestand, geen dividenduitkeringen of kapitaalverminderingen uitvoeren en geen transacties met belastingparadijzen doen.

 

Vlaanderen: Uitbreiding winwinlening

De bestaande winwinlening zal uitgebreid worden, zodat familie en vrienden makkelijker kunnen bijspringen om een ondernemer uit de nood te helpen. De volgende aanpassingen zouden het aantrekkelijker moeten maken om te participeren in een KMO:

  • Het maximaal investeringsbedrag wordt verhoogd van 50.000 EUR naar 75.000 EUR;
  • De onderneming kan door middel van de winwinlening maximaal 300.000 EUR ophalen i.p.v. 200.000 EUR;
  • De looptijd kan variëren tussen 5 en 10 jaar. Voorheen was het enkel mogelijk een winwinlening af te sluiten voor een looptijd van 8 jaar;
  • Leningen die aflopen in 2020, kunnen uitzonderlijk verlengd worden met twee jaar;
  • Winwinlenig kan nu ook gegeven worden door aandeelhouders op voorwaarde dat hun participatie minder dan 5% bedraagt.

Vlaanderen: Ondernemers kunnen een lening krijgen om de huur te betalen

Ondernemers die hun locatie verplicht moesten sluiten, zullen een lening kunnen aangaan bij de Vlaamse overheid om hun huur te kunnen betalen. De Vlaamse overheid zal deze lening verstrekken voor de betaling van twee maanden huur, op voorwaarde dat de verhuurder eveneens één of twee maanden huur kwijtscheldt.

Deze lening zal maximaal 25.000 EUR bedragen en terugbetaald dienen te worden over een termijn van maximum 18 maanden. Terugbetaling van de lening zal slechts dienen plaats te vinden na 6 maanden en de rente, incl. bankkosten, zal 2% bedragen.

 

Brussel: Nieuwe éénmalige premies

Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest voorziet, naast een hinderpremie, in twee nieuwe éénmalige premies:

  • Een premie van 3.000 EUR voor exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;
  • Een premie van 2.000 EUR voor zelfstandigen en micro-ondernemingen (met 0 tot 5 VTE) die hun activiteiten aanzienlijk zagen afnemen. De verdere voorwaarden om te kunnen genieten van deze premie zijn echter nog niet bekend.

Wij volgen alle nieuwe steunmaatregelen verder op en houden je op de hoogte van zodra wij meer informatie ontvangen.

Indien je in tussentijd vragen heeft met betrekking tot de bovenstaande maatregelen of andere maatregelen, aarzel niet om contact op te nemen met ons (corona@vgd.eu)

toekomstige steunmaatregelen corona_square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?
Tax
11 juni 2024

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?

Een correcte prijs zetten voor je klanten is misschien wel een van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Maar wist je dat je ook een ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer