We are VGD
Let’s talk news

17 januari 2014

Schuldeisers van 'betwiste' vorderingen voortaan ook beschermd bij reorganisaties

Bij kapitaalverminderingen of verrichtingen zoals fusies, splitsingen, inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid, kunnen ..
Lees meer
10 januari 2014

2014: Big Brother is watching you….more

Sinds 1 januari 2014 kan u geen fiscale regularisatie meer doen en ‘genieten’ van de fiscale amnestie. Bij aangifte van deze ..
Lees meer
03 januari 2014

Voorschotten mét of zonder BTW

Naar aanleiding van de implementatie van de tweede factureringsrichtlijn per 1 januari 2013 werden de btw-regels over de ..
Lees meer
20 december 2013

Tip voor onze regering inzake de spaarfiscaliteit...

U heeft het de voorbije dagen ongetwijfeld een beetje mee kunnen volgen in de media: de politieke strijd omtrent de ..
Lees meer
13 december 2013

Klikdividend - Aan welke echtgenoot komen de dividenden toe?

Ingevolge de regeling voorzien in artikel 537 WIB kunnen de aandeelhouders beslissen om belaste reserves van de vennootschap uit ..
Lees meer
06 december 2013

Vruchtgebruikconstructies: volg de spelregels...!

Een vruchtgebruikconstructie bestaat erin dat een onroerend goed voor het vruchtgebruik wordt aangekocht door de vennootschap en ..
Lees meer