We are VGD
Let’s talk news

16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: Vennootschapsbelasting

De roerende voorheffing op liquidatieboni blijft behouden op 25% . De tijdelijke vastklikregeling voor reserves, die op 30 ..
Lees meer
16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: Personenbelasting

Het kostenforfait voor werknemers zal worden opgetrokken, hetgeen een modaal gezin een belastingvoordeel van 250 EUR zou ..
Lees meer
16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: BTW

Er zal in de toekomst BTW verschuldigd zijn op bepaalde vrijgestelde diensten (waaronder plastische chirurgie). Zo ook zullen de ..
Lees meer
16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: Andere taksen

De beurstaksen op bepaalde financiële transacties zullen opnieuw verhoogd worden. De accijnzen op diesel (uitzondering voor ..
Lees meer
16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: Sociaal

De nieuwe regering wil de werkgeversbijdragen gefaseerd laten dalen van de huidige 33% naar 25%. De doolhof van bestaande ..
Lees meer
16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: Overige

De nieuwe regering wil inzetten op een betere relatie tussen fiscus en belastingplichtige, waarbij het respect voor die ..
Lees meer
10 oktober 2014

Gespreide taxatie: Belaste inbreng – de rulingcommissie schenkt klare wijn

Recent werd aan de Rulingcommissie een concrete casus voorgelegd: een dochtervennootschap heeft (vrijwillig) een meerwaarde ..
Lees meer
03 oktober 2014

In het jaar dat u 60 wordt…!

Bij de latere effectieve uitkering van het kapitaal zal er dan geen belasting meer verschuldigd zijn. Ook na uw 60ste verjaardag ..
Lees meer