28 oktober 2019

Het nieuwe erfrecht: uitdagingen en mogelijkheden

Sinds de modernisering van het erfrecht laten alsmaar meer mensen hun testament opmaken. Het gemoderniseerde erfrecht geeft u meer vrijheid om uw nalatenschap te regelen en daar maken we met z’n allen gretig gebruik van.

Het is een goed idee om bij leven actie te ondernemen, want de erfbelasting blijft zeer hoog. We maken de balans op van het nieuwe erfrecht met Evert Huyge - vermogensplanner bij VGD.

We frissen ons geheugen nog even op: wat waren de speerpunten van het nieuwe erfrecht?

Twee zaken die echt in het oog springen: enerzijds de grotere zelfbeschikkingsruimte van 50%. Nu is het zo dat je ongeacht het aantal kinderen tot 50% van je vermogen kan nalaten aan X, Y of Z zonder daar enige verantwoording voor te hoeven afleggen. Anderzijds de versoepeling van het verbod op erfovereenkomsten waardoor je een aantal zaken bij leven gaat kunnen regelen voor de latere verdeling.

Er zijn nu nog die globale erfovereenkomsten. Wat is dat precies?

Een globale erfovereenkomst is eigenlijk een overeenkomst waarbij mater en pater een overeenkomst gaan zoeken met hun kinderen – al hun kinderen – en waarbij ze aan tafel gaan zitten voor de verdeling van een deel van het vermogen. Het is wel van belang om mee te geven dat dit geen verdeling is over de latere nalatenschap. Het is eigenlijk een soort tussentijdse balans van wat al achter ons ligt en daarbij gaan we op zoek naar een evenwicht tussen de verschillende kinderen.

Wil je meer weten over het nieuwe erfrecht en het opzetten van een goede familiale planning? Onze adviseurs hebben voor jou een volledig stappenplan uitgetekend vol met tips & tricks om een goede familiale planning op te zetten.

e-book - estate planning - denk vandaag al aan jouw toekomst-1

Download het e-book

 

Betreffende de erfbelasting, op alles boven de 250,000 euro van het nagelaten vermogen moet je nog steeds 27% erfbelasting op betalen. Is dit niet ontzettend veel?

Dat klopt én dat blijft ook zo in de gemoderniseerde erfbelasting. Alles boven het plafond van 250,000 euro zal u zien belast worden aan 27% in rechte lijn. In zijlijn – met andere woorden – broers, zussen, neven, nichten of zelfs bij wijze van spreken de postbode die zal in principe zelf 55% erfbelasting zien vanaf een plafond van 75,000 euro.

Mensen hebben hun hele leven gewerkt en gespaard om een beetje vermogen op te bouwen en op het einde van het leven moet je een derde bijna afgeven?

Dat klopt. Stel bij de aankoop van een woning betaal je bij registratierechten 7 dan wel 10%. Ga je een financiering aan, dan ga je die terug betalen aan de hand van een bezoldiging die toch niet onaardig belast is in België. En dan vroeg of laat komt nog eens die erfbelasting op het hoofd.

Waarom heeft de Vlaamse overheid dat percentage aangehouden?

Naar mijn inziens is de rede 2-ledig: je hebt enerzijds sowieso het politiek-ideologisch aspect daarvan, want erfbelasting vindt zijn oorsprong in het herverdelingsprincipe, een soort van solidariteitsprincipe. Anderzijds hebben we natuurlijk ook het budgettaire plaatje waar we niet kunnen naast kijken. Als je weet dat de Vlaamse erfbelasting 1,3 miljard euro voor de Vlaamse begrotingskas opbrengt. Dan weet je natuurlijk dat elke keuze, elke potentiële verschuiving of verlaging een zeer budgettaire impact heeft en dat een volledige vrijstelling van erfbelasting zeker niet aan de orde is.

Heeft het nieuwe erfrecht invloed op de overdracht van vennootschappen naar de volgende generatie?

Zeker! Met de invoering van het nieuwe wetboek van vennootschappen ontstaat eigenlijk de mogelijkheid om de eigendomswaarde – de vermogenswaarde – los te koppelen van het stemrecht en/of winstdeelbewijzen van het betrokken aandeel. Dat schept enorm veel mogelijkheden daar de ouders eventueel 99% van de aandelen kunnen overdragen maar nog wel – al dan niet tijdelijk – het zeggenschap kunnen blijven voeren van de vennootschap.

Ze behouden hun stemrecht eigenlijk?

Ja en in die mate kan het zeker een alternatief vormen voor de klassieke schenking met voorbehoud van vruchtgebruik.

Wil je meer weten over het nieuwe erfrecht en het opzetten van een goede familiale planning? Onze adviseurs hebben voor jou een volledig stappenplan uitgetekend vol met tips & tricks om een goede familiale planning op te zetten.

e-book - estate planning - denk vandaag al aan jouw toekomst-1

Download het e-book

 

Afbeelding 1 - overzicht aan tafel_square

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Voorkomen is beter dan genezen -  niet enkel voor je lichaam, maar ook voor je vermogen.
17 mei 2024

Voorkomen is beter dan genezen -  niet enkel voor je lichaam, maar ook voor je vermogen.

Je bent jong en net getrouwd. Je kinderen zijn er al of op komst en je bouwt stilaan een vermogen op via je vennootschap. Waarom zou je dan denken ...

Lees meer
All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND
Slimme groei
07 februari 2024

All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND

In 2023 viert CROPLAND zijn tienjarig bestaan. VGD maakt pas sinds 2019 deel uit van het verhaal, een beslissing die oprichter Geert Vromman achteraf ...

Lees meer
Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal
Optimaal beheer
04 juli 2022

Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal

Naast de fysieke afgifte van de documenten in het kantoor Rechtszekerheid of de verzending ervan per post, kan je roerende schenkingen nu ook gewoon ...

Lees meer