20 december 2019

Tip van de week: Help! Welke vennootschapsvorm moet ik vanaf januari vermelden?

Op 1 mei 2019 trad het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking. Alle vennootschappen die vanaf dan werden opgericht, waren onmiddellijk onderworpen aan dit nieuwe vennootschapsrecht.

Het nieuwe vennootschapsrecht en successieplanning

Bestaande vennootschappen konden tot op heden de dans ontspringen. Vanaf 1 januari worden deze onmiskenbaar ook geconfronteerd met het nieuwe vennootschapsrecht. De dwingende bepalingen die het nieuw wetboek omvat, worden immers automatisch op elke bestaande vennootschap van toepassing, ook al werden de statuten nog niet aangepast.

Een van die dwingende bepalingen heeft betrekking op de rechtsvorm die uw vennootschap heeft. Het nieuwe wetboek erkent als vennootschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid:

 • De maatschap
 • De vennootschap onder firma (afgekort VOF);
 • De commanditaire vennootschap (afgekort CommV);
 • De besloten vennootschap (afgekort BV);
 • De coöperatieve vennootschap (afgekort CV) – enkel met coöperatief gedachtegoed;
 • De naamloze vennootschap (afgekort NV)
 • De Europese vennootschap, (afgekort SE);
 • De Europese coöperatieve vennootschap, (afgekort SCE)

U zal vaststellen dat een aantal vennootschapsvormen definitief verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan de commanditaire vennootschap op aandelen. Ook de coöperatieve vennootschap kan enkel nog blijven bestaan voor de zogenaamde “echte” coöperatieven.

Welke impact heeft het nieuwe vennootschapsrecht dit nu praktisch op de vermelding van de rechtsvorm van uw onderneming?

Samenlezing van een aantal artikelen van het WVV, noopt tot de vaststelling dat u in principe gehouden bent om te communiceren met de nieuwe rechtsvorm vanaf 1 januari 2020. De briefwisseling, facturen, websites, aankondigingen, bekendmakingen, aktes, en alle andere stukken die van uw vennootschap uitgaan zal u dus in principe moeten aanpassen. Het is evenwel onduidelijk of dit nu werkelijk de bedoeling is geweest van de wetgever. Naar alle waarschijnlijkheid heeft men de impact van die dwingende bepaling gewoon over het hoofd gezien. Indien u graag uw briefwisseling e.d.m wil aanpassen, geven wij u concreet als tip mee om uw huidige rechtsvorm én de toepasselijke rechtsvorm onder het nieuwe recht te vermelden. Op die manier vermijdt u verwarring en bent u in overeenstemming met de wet.

 • Comm. VA (NV onder het WVV)
 • CVBA (BV onder het WVV)
 • CVBA (CV onder het WVV, indien coöperatief)

Voor de BVBA is het wellicht pragmatischer om vanaf 1 januari toch reeds BV te vermelden (i.p.v. BVBA (BV onder het WVV)). Op die manier wordt vermeden dat ingevolge de latere statutenwijziging nog een keer uw briefpapier moet worden aangepast.

Indien het voorgaande u geen slapeloze nachten bezorgt,  geven wij u als tip voornamelijk uw kerstkalkoen te laten smaken. Voor de vennootschapsvormen die verdwijnen, worden de  statuten best zo snel mogelijk na nieuwjaar aangepast in de rechtsvorm die vanaf dan gewenst is. Van zodra de statuten van uw vennootschap gewijzigd zijn, komt dit hybride statuut hoe dan ook te vervallen.

Meer weten? Jurist Sandrine Schelfout vertelde hier meer over tijdens onze reeks Z-Business Advisor op Kanaal Z. Bekijk hier de aflevering.

 

lets talk legal

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Fiscale besparing op je buitenlandse onroerende goederen?
Optimaal beheer Tax
22 oktober 2021

Fiscale besparing op je buitenlandse onroerende goederen?

Bezit je een tweede verblijf in het buitenland? Een recent arrest van het Hof levert je voor het aanslagjaar 2021 mogelijks een fiscale besparing op. ...

Lees meer
Aandelenopties en inschrijvingsrechten als instrument van alternatieve verloning
Optimaal beheer Legal
21 oktober 2021

Aandelenopties en inschrijvingsrechten als instrument van alternatieve verloning

Naast de meer klassieke verloningsvormen kunnen ook aandelenopties en inschrijvingsrechten een aantrekkelijk alternatief zijn voor je ...

Lees meer
Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?
Optimaal beheer
11 oktober 2021

Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?

In sommige gevallen is het voor een BV eenvoudiger om geen aandelen uit te geven als vergoeding voor een inbreng in natura. Deze vlieger gaat niet op ...

Lees meer