04 november 2019

Kanaal Z - Het nieuwe vennootschapsrecht: eenvoudiger en flexibeler voor ondernemers

Sinds mei 2019 is in ons land de nieuwe vennootschapswet van kracht. Die regelt de interne werking van de vennootschap en de verhouding tussen de aandeelhouders. De vorige vennootschapswet was verouderd in vergelijking met onze buurlanden. De nieuwe, die is gekomen na 5 jaar studiewerk is moderner, eenvoudiger en flexibeler. Maar wat betekent de nieuwe vennootschapswet nu concreet voor uw vennootschap? We vragen het aan Sandrine Schelfout – juriste bij VGD.

Wat zijn de nieuwigheden in dat nieuwe vennootschapsrecht?

Wat het meest opvalt is voornamelijk de reductie van het aantal vennootschapsvormen. We gaan van 17 vennootschapsvormen naar 4. Daar blijft dus over: de maatschap, de coöperatieve vennootschap, de naamloze vennootschap en als laatste natuurlijk het kroonstuk van de hele hervorming, de besloten vennootschap. Ik denk dat de belangrijkste nieuwigheid daar de afschaffing is van het kapitaalconcept. Wat dus met zich meebrengt dat een vennootschap die opgericht wordt geen startkapitaal meer nodig heeft.

Je kan dus bij wijze van spreken met 1 euro een vennootschap oprichten – een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap?

Een naamloze vennootschap niet, enkel de besloten vennootschap!

Het lijkt wel zeer laagdrempelig nu. Is het nu niet te eenvoudig geworden?

Het is inderdaad eenvoudig geworden, maar ik denk dat we dat ook moeten bekijken in een Europese evolutie. Als we kijken naar de landen rondom ons - zoals onder andere Engeland en Nederland – dan zien we dat het daar heel gemakkelijk is om een vennootschap op te richten. Eigenlijk heeft men in België een beetje het zelfde willen doen en wil men die vennootschap op zich dus laagdrempelig houden.

Vrees je niet dat ondernemers of toekomstige ondernemers onbezonnen te werk zullen gaan? En zeggen “Och ja, met 1 euro kan ik al een vennootschap oprichten” en dat er op termijn meer faillissementen zullen komen?

De wetgever heeft ook andere criteria voorzien: het is bijvoorbeeld zo dat bij de oprichting van de vennootschap er nog altijd een toereikend aanvangsvermogen moet zijn. Dat toereikend aanvangsvermogen is op zich een heel vaag begrip, maar er wordt wel verder invulling gegeven door middel van een financieel plan.

Je moet dus wel nadenken over de toekomst van je bedrijf voor je er aan begint.

Dat is zeer belangrijk. Ik denk eigenlijk dat dat altijd belangrijk is, maar komt inderdaad misschien nog beter tot uiting nu met die nieuwe vennootschapswet net omwille van het feit dat indien de vennootschap niet failliet gaat gedurende de eerste drie jaar, dan is er helemaal geen probleem.  Gaat de vennootschap wel failliet, dan kan dat financieel plan getoetst worden en zal het eventueel de curator zijn die gaat kijken of daar bij aanvang wel voldoende aanvangsvermogen was.

De aandeelhouders krijgen voortaan meer vrijheid, meer manoeuvreerruimte?

Dat klopt! Vandaag is het zo dat één aandeel, één stemrecht bevat en ook één gelijk deel in de winst en in het vereffeningsaldo. Maar naar de toekomst toe heeft men dat principe verlaten. Voor ons als adviseurs geeft dat enorm veel opportuniteiten.

Afrondend, is dat nieuwe vennootschapsrecht nu eenvoudiger en flexibeler geworden?

Flexibeler is het heel duidelijk en zeker als we kijken naar de besloten vennootschap. Nu in die mate dat men van die flexibiliteit gebruik gaat maken is het inderdaad zo dat de eenvoud dreigt te verwateren.

Veel klanten bij jullie, bij VGD hebben ongetwijfeld vragen over dat nieuwe vennootschapsrecht. Wat zijn de meest voorkomende vragen?

Vandaag de dag worden wij heel vaak geconfronteerd met vrije beroepers die destijds hebben gekozen voor de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap. Nu, naar de toekomst toe kan die rechtsvorm voor die beroepen niet langer worden behouden. Dus zij zullen naar de toekomst toe moeten kiezen voor een omschakeling naar een andere vennootschapsvorm en het is daar dat wij nu voornamelijk advies in verlenen. wij raden die mensen toch aan om op vrij korte termijn de omschakeling te doen.

 

Afbeelding overzicht aan tafel_square

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer