04 november 2019

Kanaal Z - Het nieuwe vennootschapsrecht: eenvoudiger en flexibeler voor ondernemers

Sinds mei 2019 is in ons land de nieuwe vennootschapswet van kracht. Die regelt de interne werking van de vennootschap en de verhouding tussen de aandeelhouders. De vorige vennootschapswet was verouderd in vergelijking met onze buurlanden. De nieuwe, die is gekomen na 5 jaar studiewerk is moderner, eenvoudiger en flexibeler. Maar wat betekent de nieuwe vennootschapswet nu concreet voor uw vennootschap? We vragen het aan Sandrine Schelfout – juriste bij VGD.

Wat zijn de nieuwigheden in dat nieuwe vennootschapsrecht?

Wat het meest opvalt is voornamelijk de reductie van het aantal vennootschapsvormen. We gaan van 17 vennootschapsvormen naar 4. Daar blijft dus over: de maatschap, de coöperatieve vennootschap, de naamloze vennootschap en als laatste natuurlijk het kroonstuk van de hele hervorming, de besloten vennootschap. Ik denk dat de belangrijkste nieuwigheid daar de afschaffing is van het kapitaalconcept. Wat dus met zich meebrengt dat een vennootschap die opgericht wordt geen startkapitaal meer nodig heeft.

Je kan dus bij wijze van spreken met 1 euro een vennootschap oprichten – een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap?

Een naamloze vennootschap niet, enkel de besloten vennootschap!

Het lijkt wel zeer laagdrempelig nu. Is het nu niet te eenvoudig geworden?

Het is inderdaad eenvoudig geworden, maar ik denk dat we dat ook moeten bekijken in een Europese evolutie. Als we kijken naar de landen rondom ons - zoals onder andere Engeland en Nederland – dan zien we dat het daar heel gemakkelijk is om een vennootschap op te richten. Eigenlijk heeft men in België een beetje het zelfde willen doen en wil men die vennootschap op zich dus laagdrempelig houden.

Vrees je niet dat ondernemers of toekomstige ondernemers onbezonnen te werk zullen gaan? En zeggen “Och ja, met 1 euro kan ik al een vennootschap oprichten” en dat er op termijn meer faillissementen zullen komen?

De wetgever heeft ook andere criteria voorzien: het is bijvoorbeeld zo dat bij de oprichting van de vennootschap er nog altijd een toereikend aanvangsvermogen moet zijn. Dat toereikend aanvangsvermogen is op zich een heel vaag begrip, maar er wordt wel verder invulling gegeven door middel van een financieel plan.

Je moet dus wel nadenken over de toekomst van je bedrijf voor je er aan begint.

Dat is zeer belangrijk. Ik denk eigenlijk dat dat altijd belangrijk is, maar komt inderdaad misschien nog beter tot uiting nu met die nieuwe vennootschapswet net omwille van het feit dat indien de vennootschap niet failliet gaat gedurende de eerste drie jaar, dan is er helemaal geen probleem.  Gaat de vennootschap wel failliet, dan kan dat financieel plan getoetst worden en zal het eventueel de curator zijn die gaat kijken of daar bij aanvang wel voldoende aanvangsvermogen was.

De aandeelhouders krijgen voortaan meer vrijheid, meer manoeuvreerruimte?

Dat klopt! Vandaag is het zo dat één aandeel, één stemrecht bevat en ook één gelijk deel in de winst en in het vereffeningsaldo. Maar naar de toekomst toe heeft men dat principe verlaten. Voor ons als adviseurs geeft dat enorm veel opportuniteiten.

Afrondend, is dat nieuwe vennootschapsrecht nu eenvoudiger en flexibeler geworden?

Flexibeler is het heel duidelijk en zeker als we kijken naar de besloten vennootschap. Nu in die mate dat men van die flexibiliteit gebruik gaat maken is het inderdaad zo dat de eenvoud dreigt te verwateren.

Veel klanten bij jullie, bij VGD hebben ongetwijfeld vragen over dat nieuwe vennootschapsrecht. Wat zijn de meest voorkomende vragen?

Vandaag de dag worden wij heel vaak geconfronteerd met vrije beroepers die destijds hebben gekozen voor de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap. Nu, naar de toekomst toe kan die rechtsvorm voor die beroepen niet langer worden behouden. Dus zij zullen naar de toekomst toe moeten kiezen voor een omschakeling naar een andere vennootschapsvorm en het is daar dat wij nu voornamelijk advies in verlenen. wij raden die mensen toch aan om op vrij korte termijn de omschakeling te doen.

 

Afbeelding overzicht aan tafel_square

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner
Slimme groei Optimaal beheer
08 december 2023

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner

Familiebedrijf Govaere gaat terug tot 1921, toen Leon Govaere startte met een eenmanszaak. Vandaag voert de bouwonderneming projecten uit over ...

Lees meer
Goed ondernemersadvies
Slimme groei Optimaal beheer
06 december 2023

Goed ondernemersadvies "remt je ook af wanneer het nodig is": Viandybel in de kijker

De oprichters noemen zich "geen papier- en cijfermensen". Zonder zicht op de papieren en de cijfers kun je echter neit optimaal ondernemen. Daarom ...

Lees meer
Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers
Slimme groei Optimaal beheer Tax
29 november 2023

Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers

Hoe behoud je talent in een periode waarin de war for talent heviger woedt dan ooit tevoren? Hoe zorg je ervoor dat vooral key werknemers duurzaam ...

Lees meer