We are VGD
Let’s talk news

Thomas Wuyts

Thomas Wuyts
Optimaal beheer Tax
19 december 2023

"Hun veelzijdigheid en internationale marktkennis is van goudwaarde"

Het gaat hard voor het Antwerpse softwarebedrijf Gorilla, want sinds de oprichting in 2018 mag het bedrijf een jaarlijkse ..
Lees meer
Optimaal beheer
11 april 2019

Hoe groepsvennootschappen hun verliezen fiscaal kunnen optimaliseren!

Vanaf aanslagjaar 2020 (in principe boekjaar 2019) kunnen verbonden ondernemingen (mits voldaan aan bepaalde voorwaarden) ..
Lees meer
Optimaal beheer
14 juni 2018

Nieuwe regeling registratierechten voor de ‘enige, eigen gezinswoning’.

Vóór 1 juni 2018: de belasting voor de aankoop van een woning (registratiebelasting) werd in het verleden bepaald door het ..
Lees meer
Optimaal beheer
18 mei 2018

Een extra cadeau voor aandeelhouders: een belastingvrij dividend!

Sinds het zomerakkoord, kan elke aandeelhouder vanaf 1 januari 2018 de roerende voorheffing, die hij heeft gedragen op ..
Lees meer
Optimaal beheer
17 mei 2018

Fiscus gaat akkoord met lagere waardering voordeel gratis woning!

Twee arresten van het hof van beroep (Gent en Antwerpen) hebben aangetoond dat het onderscheid tussen de gratis ..
Lees meer
Optimaal beheer
27 april 2018

Kapitaalverminderingen: waarom het moeilijk maken als het gemakkelijk ook kan!

Door deze pro-rata regeling zullen de boekhoudkundig uitkeerbare reserves niet meer overeenstemmen met de fiscaal uitkeerbare ..
Lees meer
Optimaal beheer
18 november 2016

Anticipeer tijdig op de verlaging van de vennootschapsbelasting

Hoewel een akkoord nog niet in zicht is, kunnen we er zo goed als zeker van zijn dat de tariefverlaging zal doorgevoerd worden. ..
Lees meer
Optimaal beheer
01 april 2016

Gewone investeringsaftrek versus notionele intrestaftrek

Vanaf 2016 wordt deze tijdelijke heropleving van de gewone investeringsaftrek voor KMO’s definitief. Daarenboven wordt het ..
Lees meer