14 juni 2018

Nieuwe regeling registratierechten voor de ‘enige, eigen gezinswoning’.

Vóór 1 juni 2018: de belasting voor de aankoop van een woning (registratiebelasting) werd in het verleden bepaald door het kadastraal inkomen * (KI) van de woning. Voor woningen met een KI hoger dan 745 euro betaalde u 10% registratierechten (groot beschrijf). Kocht u een woning met een KI lager dan 745 euro en voldeed u aan bepaalde voorwaarden, dan betaalde u slechts 5% registratierechten (klein beschrijf), voor gezinnen met meer dan 2 kinderen liep het grensbedrag van het KI op naargelang het aantal kinderen. Daarnaast kon u ook gebruik maken van de drie Vlaamse abattementen (verminderingen). Namelijk het gewone abattement (een voetvrijstelling van 15.000 euro waarop er geen registratierechten moest betaald worden), het bij-abbattement en het renovatie-abattement. Nieuwe regeling van 1 juni 2018: 

  • het KI verdwijnt als parameter voor het tarief van de registratiebelasting!
  • Er is een geüniformiseerd tarief van 7% voor de ‘enige, eigen gezinswoning’ met een korting voor  een bescheiden woning 
  • De bestaande abattementen zijn allemaal afgeschaft.

 Voorwaarden nieuwe tarief van 7%:

  • Aankoop enkel door een of meer natuurlijke personen;
  • Zuivere aankoop (dus geen ruil, onttrekking uit vennootschap of afstand van onverdeelde rechten);
  • Intentie tot vestiging van gezinswoning binnen de 2 jaar na datum van de authentieke akte;
  • De geheelheid in volle eigendom;
  • Kopers mogen noch afzonderlijk, noch gezamenlijk reeds een woning of bouwgrond (enige woning ) voor de geheelheid (100%) in volle eigendom hebben in België of in het buitenland. Ook het bezit van een woning of een bouwgrond in volle eigendom voor de geheelheid, verkregen uit de nalatenschap van een ascendent (bv. ouders), verhindert de toepassing van 7%. De uitsluiting van het voordeel (7% i.p.v. 10%) bij voorafgaand onroerend bezit wordt per verkrijger / koper beoordeeld;
  • Het bezit van een onroerend goed dat op het ogenblijk van de aankoop in principe de toepassing van het verlaagd tarief verhindert, vormt geen probleem, indien de kopers de verbintenis aangaan, dit onroerend goed te vervreemden binnen het jaar na de datum van de nieuwe aankoop.

Let op: personen die een bouwgrond, bedrijfsvastgoed, tweede woning... kopen zullen nog steeds onder de 10% registratierechten vallen. Ook bij nieuwbouwwoningen waarbij de BTW regeling van toepassing is (op het grondaandeel indien aangekocht van een andere partij dan de bouwheer) wordt het tarief van 10% aangerekend. Verminderde tarieven van 6%: een gezinswoning die binnen de 5 jaar na aankoop ingrijpende energetische renovatiewerken ondergaat, is onderworpen aan de 6% registratierechten i.p.v. 7%. Opgelet! Hier zijn bepaalde bijkomende voorwaarden. Korting voor bescheiden woningen tot maximaal 200.000 euro:   indien de aankoopwaarde niet hoger is dan 200.000 euro heeft men een extra belastingvoordeel van 5.600 euro (voor 7%) en 4.800 euro (voor 6%). Dit  plafond wordt verhoogd tot 220.000 euro bij een aankoop in sommige steden (Vlaamse rand rond Brussel en de zogenaamde kernsteden). * Het kadastraal inkomen (KI) is het gemiddeld normaal netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens één jaar aan zijn eigenaar zou opbrengen. Dat wil zeggen de gemiddelde jaarlijkse nettohuurwaarde van het onroerend goed op het referentietijdstip.  

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?
Optimaal beheer
11 oktober 2021

Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?

In sommige gevallen is het voor een BV eenvoudiger om geen aandelen uit te geven als vergoeding voor een inbreng in natura. Deze vlieger gaat niet op ...

Lees meer
Waarop letten bij het samenstellen van een aantrekkelijk loonpakket?
Optimaal beheer HR Legal
05 oktober 2021

Waarop letten bij het samenstellen van een aantrekkelijk loonpakket?

Een aantrekkelijk loonpakket kan je ook vanuit sociaaljuridische invalshoek verder optimaliseren, zodat het parafiscaal gunstig kan zijn voor alle ...

Lees meer
Registratierechten in Vlaanderen worden verlaagd
Optimaal beheer
01 oktober 2021

Registratierechten in Vlaanderen worden verlaagd

Wie in Vlaanderen een enige en eigen gezinswoning wil kopen, zal binnenkort slechts 3% in plaats van 6% registratierechten betalen. Ter compensatie ...

Lees meer