We are VGD
Let’s talk news

Katrien De Schepper

Katrien De Schepper
Slimme groei
09 november 2018

Beter geen goodwill meer verkopen aan uw vennootschap?”

Bij de overgang van een eenmanszaak naar een vennootschap, kan er geopteerd worden om de goodwill (vb. cliënteel) die werd ..
Lees meer
Optimaal beheer
07 augustus 2018

Berekening voordeel alle aard voor privéwoningen: eindelijk duidelijkheid!

Eén van de grootste verrassingen van het recente begrotingsakkoord is dat de belasting op het privégebruik van woningen die ..
Lees meer
Optimaal beheer
20 juli 2018

Uitstel voor btw-belastingplichtigen: faciliteiten zomervakantie 2018

De FOD Financiën verleent tijdens de zomervakantie 2018 aan de btw-plichtigen een versoepeling van de termijnen voor het ..
Lees meer
Optimaal beheer
31 mei 2018

Beleggen in aandelen die vrijgesteld zijn van meerwaardebelasting: het kan nog steeds!

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting is een extra voorwaarde toegevoegd om te kunnen genieten van een ..
Lees meer
Slimme groei
02 maart 2018

Kies het juiste moment voor de aankoop van uw gezinswoning

Het abattement en het zogenaamd “klein beschrijf” worden afgeschaft. In vele gevallen zal het nieuwe regime gunstiger zijn, maar ..
Lees meer
Optimaal beheer
18 januari 2018

Let op de inhoudingsplicht voor RSZ en fiscus

Over welke activiteiten gaat het?  De reglementering over de inhoudingsplicht heeft betrekking op: Werken in onroerende staat  ..
Lees meer
Straffe start Slimme groei Optimaal beheer
20 november 2017

Nieuwe forfaitaire bedragen voordelen alle aard voor pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement

Maandelijks forfait voor gratis privégebruik bij terbeschikkingstelling vanaf 1 januari 2018:   PC of laptop: 6 EUR  Tablet: 3 ..
Lees meer
Optimaal beheer
29 mei 2017

Waarom een lange woon-werkafstand voordelig kan zijn

Van vereenvoudiging blijkt voorlopig nog geen sprake, want per saldo zijn er maar liefst 75 codes bijgekomen in vergelijking met ..
Lees meer