We are VGD
Let’s talk news

Straffe start
24 november 2017

Een vennootschap oprichten? Wacht nog even...

Indien u een vennootschap wenst op te richten met een eerste verlengd boekjaar tot 31 december 2018 om vervolgens onmiddellijk ..
Lees meer
Straffe start Slimme groei Optimaal beheer
20 november 2017

Nieuwe forfaitaire bedragen voordelen alle aard voor pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement

Maandelijks forfait voor gratis privégebruik bij terbeschikkingstelling vanaf 1 januari 2018: PC of laptop: 6 EUR Tablet: 3 EUR ..
Lees meer
Straffe start Slimme groei Optimaal beheer
16 oktober 2017

VGD blikt terug op succesvolle digitalisering: "Open communiceren en je team betrekken is de helft van het werk"

In 2013 startten we met een volledige digitalisering van de werkprocessen. Om sneller te kunnen werken, klaar te zijn voor de ..
Lees meer
Straffe start Slimme groei Optimal management
27 juli 2017

Het zomerakkoord en de vennootschapsbelasting

De hervorming van de vennootschapsbelasting bestaat uit 2 fasen: de eerste fase gaat al volgend jaar (2018) in en de tweede fase ..
Lees meer
Straffe start Slimme groei
26 juni 2017

Vier vragen die je je moet stellen als je je bedrijf klaar wil maken voor een kapitaalronde

Geld ophalen is dus hot in België – en ook de politiek springt mee op de kar. Recent nog bevestigde federaal minister Johan Van ..
Lees meer
Straffe start Slimme groei
22 mei 2017

ESF-subsidies: subsidieer de opleidingen van uw werknemers!

Bedrijven uit alle sectoren en social profit organisaties met één of meer vestigingen in Vlaanderen kunnen een subsidieaanvraag ..
Lees meer
Straffe start
09 mei 2017

Investeren in startende onderneming kan dubbel fiscaal voordeel opbrengen!

Onder bepaalde voorwaarden, geeft deze participatie recht op een belastingvermindering van 30% (voor KMO-vennootschappen) of 45% ..
Lees meer
Straffe start Optimaal beheer
24 januari 2017

De naam van uw vennootschap... what's in a name?

Het is dus niet meer dan logisch dat deze naam door diens eerste gebruiker beschermd wordt, wanneer daaromtrent verwarring zou ..
Lees meer