03 februari 2021

Sociale audit: beter voorkomen dan genezen

Het respecteren van alle arbeids- en sociaalrechtelijke regels in België: het is soms geen gemakkelijke opdracht voor ondernemingen. Denk maar aan de regels in verband met arbeidsduur, telewerk, eerste aanwervingen, kostenvergoedingen, sociale bijdragen, enzovoort. Ook zelfstandige samenwerkingsverbanden verdienen de nodige aandacht, gelet op het risico van schijnzelfstandigheid. Zijn er bepaalde zaken momenteel niet volledig duidelijk of voor verbetering vatbaar? Zou je onderneming momenteel een sociale inspectie of arbeidsinspectie doorstaan? Wacht niet tot het te laat is om dit te ontdekken, maar treedt proactief op en organiseer een sociale audit.

Een sociale audit is niet hetzelfde als een sociale inspectie. Een sociale inspectie wordt uitgevoerd door een officiële inspectiedienst en kan leiden tot sociaalrechtelijke regularisaties en sancties. Een sociale audit daarentegen wordt georganiseerd op eigen initiatief, waarbij men proactief op zoek gaat naar de eigen verbeterpunten en bestaande risico’s op arbeids- en/of sociaalrechtelijk vlak. Een sociale audit kan je ofwel intern aanpakken, ofwel laten uitvoeren door een derde onafhankelijke partij.


De VGD-adviseurs van de dienst HR Legal staan je graag bij met het doorlichten van je onderneming op arbeids- en/of sociaalrechtelijk vlak. Ze identificeren de potentiële risico’s, brengen de financiële gevolgen ervan in kaart en geven de nodige aanbevelingen naar de toekomst van je onderneming toe. Hoe wij hierbij te werk gaan?

Kennismaking en informatie & documentatie

Niet elke sociale audit is even complex. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we samen de verschillende mogelijkheden, rekening houdend met de grootte van je onderneming en de noden die er zijn. Wordt een diepgaande analyse van de hele onderneming verwacht of focussen we op bepaalde afdelingen of bepaalde onderwerpen? Nadat de draagwijdte is afgebakend, bezorgen wij je een lijst met alle documentatie en informatie die wij nodig hebben om onze analyse te kunnen maken.

De verwerking

Dan begint het echte werk. Wij brengen je onderneming volledig in kaart vanuit arbeids- en sociaalrechtelijke invalshoek. Zo controleren wij bijvoorbeeld de overeenstemming met de wettelijke en sectorale regels in verband met arbeidsduur, overuren, verloning, arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, eerste aanwervingen, kostenvergoedingen, telewerk, enzovoort.


Ook de manier waarop samengewerkt wordt met eventuele zelfstandigen (vb. freelancers, onderaannemers) nemen wij onder de loep, gelet op het risico van schijnzelfstandigheid. Verder controleren wij alle documenten die ook tijdens een sociale inspectie worden gecontroleerd, zoals bijvoorbeeld het arbeidsreglement en eventuele beleidslijnen binnen de onderneming.

Het verslag

Je ontvangt een helder verslag van onze analyse, met een overzicht van de geïdentificeerde risico’s en de potentiële financiële gevolgen hiervan, evenals concrete aanbevelingen en tips naar de toekomst toe, bijvoorbeeld om je loonbeleid of de arbeidsduur meer efficiënt en flexibel in te richten. Zo kan een sociale audit ook opportuniteiten bieden voor jouw onderneming!

En niet te vergeten, voor een sociaalrechtelijke audit kan je een beroep doen op de KMO-portefeuille (subsidies van 20% tot 30% in functie van de grootte van de onderneming).

 

In ons korte maar heldere e-book ‘Sociale inspectie: zó zet je je schrap’ lees je wat je als ondernemer zeker moet weten over sociale inspectie. 

ebook Employment and benefits cover

Download het e-book

 


Heb je nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze VGD-adviseurs van de dienst HR Legal.

HR Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Aanpassing vergoedingen tele(thuis)werk: wat verandert er?
Optimaal beheer HR Legal
17 juni 2022

Aanpassing vergoedingen tele(thuis)werk: wat verandert er?

De forfaitaire thuiswerkvergoeding en de forfaitaire onkostenvergoeding van 10 % voor telewerkers ondergaan enkele wijzigingen. Ons HR Legal team zet ...

Lees meer
Bijkomende verplichtingen in de EPC-wetgeving sinds 1 april 2022
Optimaal beheer Legal
30 mei 2022

Bijkomende verplichtingen in de EPC-wetgeving sinds 1 april 2022

Sinds kort gelden er enkele bijkomende verplichtingen rond het energieprestatiecertificaat (EPC). Wat is zo’n EPC juist en wat is er precies ...

Lees meer
De wederopbouwreserve: belastingvrij je eigen vermogen versterken na Corona
Optimaal beheer Tax
17 mei 2022

De wederopbouwreserve: belastingvrij je eigen vermogen versterken na Corona

De ongunstige economische gevolgen van de pandemie hebben de solvabiliteit en het eigen vermogen van tal van vennootschappen duidelijk aangetast. Om ...

Lees meer