03 februari 2021

Sociale audit: beter voorkomen dan genezen

Het respecteren van alle arbeids- en sociaalrechtelijke regels in België: het is soms geen gemakkelijke opdracht voor ondernemingen. Denk maar aan de regels in verband met arbeidsduur, telewerk, eerste aanwervingen, kostenvergoedingen, sociale bijdragen, enzovoort. Ook zelfstandige samenwerkingsverbanden verdienen de nodige aandacht, gelet op het risico van schijnzelfstandigheid. Zijn er bepaalde zaken momenteel niet volledig duidelijk of voor verbetering vatbaar? Zou je onderneming momenteel een sociale inspectie of arbeidsinspectie doorstaan? Wacht niet tot het te laat is om dit te ontdekken, maar treedt proactief op en organiseer een sociale audit.

Een sociale audit is niet hetzelfde als een sociale inspectie. Een sociale inspectie wordt uitgevoerd door een officiële inspectiedienst en kan leiden tot sociaalrechtelijke regularisaties en sancties. Een sociale audit daarentegen wordt georganiseerd op eigen initiatief, waarbij men proactief op zoek gaat naar de eigen verbeterpunten en bestaande risico’s op arbeids- en/of sociaalrechtelijk vlak. Een sociale audit kan je ofwel intern aanpakken, ofwel laten uitvoeren door een derde onafhankelijke partij.


De VGD-adviseurs van de dienst HR Legal staan je graag bij met het doorlichten van je onderneming op arbeids- en/of sociaalrechtelijk vlak. Ze identificeren de potentiële risico’s, brengen de financiële gevolgen ervan in kaart en geven de nodige aanbevelingen naar de toekomst van je onderneming toe. Hoe wij hierbij te werk gaan?

Kennismaking en informatie & documentatie

Niet elke sociale audit is even complex. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we samen de verschillende mogelijkheden, rekening houdend met de grootte van je onderneming en de noden die er zijn. Wordt een diepgaande analyse van de hele onderneming verwacht of focussen we op bepaalde afdelingen of bepaalde onderwerpen? Nadat de draagwijdte is afgebakend, bezorgen wij je een lijst met alle documentatie en informatie die wij nodig hebben om onze analyse te kunnen maken.

De verwerking

Dan begint het echte werk. Wij brengen je onderneming volledig in kaart vanuit arbeids- en sociaalrechtelijke invalshoek. Zo controleren wij bijvoorbeeld de overeenstemming met de wettelijke en sectorale regels in verband met arbeidsduur, overuren, verloning, arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, eerste aanwervingen, kostenvergoedingen, telewerk, enzovoort.


Ook de manier waarop samengewerkt wordt met eventuele zelfstandigen (vb. freelancers, onderaannemers) nemen wij onder de loep, gelet op het risico van schijnzelfstandigheid. Verder controleren wij alle documenten die ook tijdens een sociale inspectie worden gecontroleerd, zoals bijvoorbeeld het arbeidsreglement en eventuele beleidslijnen binnen de onderneming.

Het verslag

Je ontvangt een helder verslag van onze analyse, met een overzicht van de geïdentificeerde risico’s en de potentiële financiële gevolgen hiervan, evenals concrete aanbevelingen en tips naar de toekomst toe, bijvoorbeeld om je loonbeleid of de arbeidsduur meer efficiënt en flexibel in te richten. Zo kan een sociale audit ook opportuniteiten bieden voor jouw onderneming!

En niet te vergeten, voor een sociaalrechtelijke audit kan je een beroep doen op de KMO-portefeuille (subsidies van 20% tot 30% in functie van de grootte van de onderneming).

 

In ons korte maar heldere e-book ‘Sociale inspectie: zó zet je je schrap’ lees je wat je als ondernemer zeker moet weten over sociale inspectie. 

ebook Employment and benefits cover

Download het e-book

 


Heb je nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze VGD-adviseurs van de dienst HR Legal.

HR Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

CFO Services: bruggenbouwer tussen IT en Finance
Optimaal beheer
07 september 2021

CFO Services: bruggenbouwer tussen IT en Finance

Met de komst van Stijn Van Dam waait er een nieuwe wind door onze dienst CFO Services. Samen met zijn team wil Stijn ondernemers op een duurzame ...

Lees meer
Het nieuwe goederenrecht (onroerend goed): essentiële wijzigingen met impact op je onderneming
Optimaal beheer
16 augustus 2021

Het nieuwe goederenrecht (onroerend goed): essentiële wijzigingen met impact op je onderneming

Op 1 september 2021 treedt Boek 3 van het nieuw Burgerlijk Wetboek in werking, met als doel het centraliseren van de belangrijkste bepalingen inzake ...

Lees meer
Ondernemen in het buitenland: babysteps of een giant leap?
Optimaal beheer
10 augustus 2021

Ondernemen in het buitenland: babysteps of een giant leap?

Globalisering, digitalisering, e-commerce … het zijn evoluties waar je vandaag als ondernemer vaak mee wordt geconfronteerd. Logisch dus dat je over ...

Lees meer