29 april 2020

Cashflowplanning: ook interessant voor jouw privévermogen!

In een eerder artikel werd het belang van een degelijke cashplanning voor de onderneming toegelicht. Het belang daarvan kan niet onderschat worden door de functie van ondernemingen als motor van onze economie, hoe klein of hoe groot deze onderneming ook is. Als ondernemer hou je rekening met de toekomst, niet enkel met de opportuniteiten maar ook met de risico’s.

Wil je ook reeds starten met jouw vermogen te plannen? Onze adviseurs bieden je een handig stappenplan in ons e-book.

Download het e-book

Wat voor de onderneming van belang is geldt evenzeer voor de ondernemer zelf. Ook de ondernemer, en bij uitbreiding ook de niet-ondernemers, gepensioneerden, beleggers…. hebben best privé een gedegen cashflowplanning met de nodige buffers.

In de huidige turbulente tijden is kan het van belang zijn een goed zicht te hebben op de persoonlijke cashflowplanning. Er zijn immers tal van elementen die momenteel samenkomen en een impact kunnen hebben op uw persoonlijke financiën. We zetten deze even op een rijtje.

Beroepsinkomen

Uw beroepsinkomen kan geraakt zijn. Voor heel wat ondernemers is het eigen bedrijf vaak het geesteskind waarbij de ondernemer inden noodzakelijk zijn eigen loon zal laten varen of verminderen voor het welzijn van de onderneming.

Beurzen

De beurzen zijn instabiel met enkele winnaars maar vooral veel verliezers. En wanneer ze terug op niveau komen is een groot vraagteken.

De daling van de beurzen kan je raken in uw privé-portefeuille. Mogelijks was (een deel) van het belegde vermogen iets wat je op kortere termijn nodig had of op zijn minst op gerekend had.

Waarde eigen onderneming

Ook de waarde van uw eigen onderneming kan een knauw krijgen. Ben je actief als ondernemer dan zal je mogelijks middelen moeten toesteken om het bedrijf te ondersteunen.

Indien je op het punt stond (de komende jaren) een verkoop te doen zal je misschien niet de verhoopte prijs halen en zal dit mogelijks een impact hebben op jouw renteniersscenario.

Dividenden

De dividenden staan onder zware druk. Dit zijn mogelijks inkomsten waar je op gerekend had. Voor ondernemers kan een dividend immers deel uitmaken van de loonpolitiek. Het valt te evalueren in hoeverre deze dividenden nog uitgekeerd kunnen worden, indien de wens er is. Hierbij dient immers aandacht besteed te worden aan het nieuwe vennootschapsrecht die voor de kapitaalloze vennootschappen een dubbele uitkeringstest voorziet waarvan de liquiditeitstest heden een huzarenstuk zal worden.

De wet bepaalt immers dat de vennootschap “volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden”. Bij het in voege gaan van de wet was het niet zo duidelijk wat “redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen” zijn. De coronacrisis en de getroffen maatregelen maken de invulling van deze definitie alleen maar moeilijker.

Voor beleggers of renteniers kunnen dividenden noodzakelijke inkomsten zijn. Denk maar aan de talloze schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik waar deze vruchten een deel van de jaarlijkse consumptie moeten dekken.

Huurinkomsten

De huurinkomsten worden onzekerder. Zal mijn huurder betalen? Mogelijks heb je zelf nog financieringen lopen voor een onroerend goed dat je verhuurt? In een voorgaand artikel gingen we dieper in op de gevolgen van de coronacrisis op jouw huurinkomsten.

 

De corona crisis is een wake-up call om na te gaan of je privé cashflowplanning wel genoeg buffer heeft.

Dankzij een diepgaande cashflowanalyse heb je op ieder moment in je leven zicht op je liquide middelen. Met de financiële projecties in VGD Pax Familia kunnen we mogelijke tekorten op tijd detecteren. De projecties maken ook duidelijk of je toekomstplannen wel realistisch zijn gezien je financiële situatie.

Wil je ook reeds starten met jouw vermogen te plannen? Onze adviseurs bieden je een handig stappenplan in ons e-book.

Download het e-book

e-book - estate planning - denk vandaag al aan jouw toekomst

VGD_GENT_Dedeurwaerdere_Frederic_sq

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

“Een rapporteringsplatform is zowel interessant voor het bedrijf zelf als voor investeerders”
Slimme groei Optimaal beheer
18 december 2018

“Een rapporteringsplatform is zowel interessant voor het bedrijf zelf als voor investeerders”

In de nieuwste editie van Trends staat een bijdrage van collega Philippe Van den Bossche, CFO Services Manager bij VGD over de voordelen van een goed ...

Lees meer
B2B schulden innen zonder rechterlijke tussenkomst?
Optimaal beheer
12 februari 2016

B2B schulden innen zonder rechterlijke tussenkomst?

Voor veel ondernemingen blijft het een ferme doorn in het oog: openstaande facturen. Voor velen, zelfs de meest gezonde bedrijven, een belangrijke ...

Lees meer