29 april 2020

Cashflowplanning: ook interessant voor jouw privévermogen!

In een eerder artikel lichtten we reeds het belang van een degelijke cashplanning toe voor je onderneming. Wat voor je onderneming van belang is, geldt evenzeer voor jou als ondernemer. Jij, en bij uitbreiding ook de niet-ondernemers, gepensioneerden, beleggers…. hebben best ook op privévlak een gedegen cashflowplanning, met de nodige buffers.

Wil je ook reeds starten met jouw vermogen te plannen? Onze adviseurs bieden je een handig stappenplan in ons e-book.

Download het e-book

In de huidige turbulente tijden kan het van belang zijn een goed zicht te hebben op de persoonlijke cashflowplanning. Er zijn immers tal van elementen die momenteel samenkomen en een impact kunnen hebben op uw persoonlijke financiën. We zetten deze even op een rijtje.

Beroepsinkomen

Uw beroepsinkomen kan geraakt zijn. Voor heel wat ondernemers is het eigen bedrijf vaak het geesteskind waarbij de ondernemer, indien noodzakelijk, zijn eigen loon zal laten varen of verminderen voor het welzijn van de onderneming.

Beurzen

De beurzen zijn instabiel met enkele winnaars maar vooral veel verliezers. En wanneer ze terug op niveau komen, is een groot vraagteken.

De daling van de beurzen kan je raken in jouw privé-portefeuille. Mogelijks was (een deel) van het belegde vermogen iets wat je op kortere termijn nodig had, of op zijn minst op gerekend had.

Waarde eigen onderneming

Ook de waarde van je eigen onderneming kan een knauw krijgen. Ben je actief als ondernemer, dan zal je mogelijks middelen moeten toesteken om het bedrijf te ondersteunen.

Indien je op het punt stond (de komende jaren) een verkoop te doen, zal je misschien niet de verhoopte prijs halen en zal dit mogelijks een impact hebben op jouw renteniersscenario.

Dividenden

De dividenden staan onder zware druk. Dit zijn mogelijks ook inkomsten waar je op gerekend had. Voor ondernemers kan een dividend immers deel uitmaken van de loonpolitiek. Het valt te evalueren in hoeverre deze dividenden nog uitgekeerd kunnen worden, indien de wens er is. Hierbij dient immers aandacht besteed te worden aan het nieuwe vennootschapsrecht, die voor de kapitaalloze vennootschappen een dubbele uitkeringstest voorziet waarvan de liquiditeitstest heden een huzarenstuk zal worden.

De wet bepaalt immers dat de vennootschap “volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden”. Bij het in voege gaan van de wet was het niet zo duidelijk wat “redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen” zijn. 

Voor beleggers of renteniers kunnen dividenden noodzakelijke inkomsten zijn. Denk maar aan de talloze schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik waar deze vruchten een deel van de jaarlijkse consumptie moeten dekken.

Huurinkomsten

De huurinkomsten worden onzekerder. Zal mijn huurder betalen? Mogelijks heb je zelf nog financieringen lopen voor een onroerend goed dat je verhuurt?

Dankzij een diepgaande cashflowanalyse heb je op ieder moment in je leven zicht op je liquide middelen. Met de financiële projecties in VGD Pax Familia kunnen we mogelijke tekorten op tijd detecteren. De projecties maken ook duidelijk of je toekomstplannen wel realistisch zijn gezien je financiële situatie.

Wil je ook reeds starten met jouw vermogen te plannen? Onze adviseurs bieden je een handig stappenplan in ons e-book.

Download het e-book

e-book - estate planning - denk vandaag al aan jouw toekomst

VGD_GENT_Dedeurwaerdere_Frederic_sq

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!
Optimaal beheer Zachte landing
30 april 2021

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!

Door je administratieve en financiële processen te digitaliseren krijg je de nodige inzichten in je bedrijfsresultaten, maar ook je privévermogen ...

Lees meer
Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?
Optimaal beheer
30 april 2021

Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?

Met een duolegaat duidt een erflater meerdere begunstigden aan in zijn of haar testament. Er wordt enerzijds een ver familielid of een goede vriend ...

Lees meer
De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer
Optimaal beheer
18 maart 2021

De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer

Heb je als ondernemer al nagedacht over wat er moet gebeuren met het beheer van je vermogen op de dag dat je daar zelf niet meer toe in staat bent? ...

Lees meer