03 maart 2020

Hoe een onderneming waarderen?

Aan het Corporate Finance team van VGD wordt vaak gevraagd om een waardering uit te voeren van een onderneming. De redenen hiervoor kunnen heel divers zijn. Zo kan een ondernemer een target op het oog hebben om over te nemen, maar willen ze graag een indicatie van de waarde van de onderneming. Ook kan er, bij gebrek aan familiale overnemers, op zoek gegaan worden naar een kandidaat-overnemer. Hierbij is een voorafgaandelijke waardebepaling onontbeerlijk. Ook bij een familiale overdracht is een waardering belangrijk, zeker als er niet actieve kinderen betrokken partij zijn die uiteraard fair vergoed dienen te worden.

De redenen om te waarderen zijn  legio, maar hoe wordt zo een waardering aangepakt? Hiervoor zijn verschillende methodes mogelijk, hieronder worden kort de meest gangbare methoden opgelijst.

Zit je ook nog met vragen rond overnames? Onze adviseurs hebben voor jou een volledig stappenplan uitgetekend vol met tips & tricks om zo een maximale groei te krijgen uit je overname.

VGD-ebook-corporate-financeDownload het e-book

De substantiële of intrinsieke waarde

De waarde van de onderneming is volgens deze methode gelijk aan de som van de werkelijke waarde van elk afzonderlijk bestanddeel verminderd met de aanwezige schulden.

  • Bij een eenmanszaak volstaat het om de actuele waarde van alle bestanddelen op te tellen: grond, gebouwen, voorraden, machines, wagenpark …
  • Bij een vennootschap baseer je je op de balans. Eerst wordt de actuele waarde van de activa bepaald (de grond, gebouwen, voorraden, machines …) om daarna de schulden af te trekken.

Een voorbeeldje om te verduidelijken: een bedrijf bezit één gebouw met een netto-boekwaarde van 500 euro en een bijbehorende schuld van 300 euro. Het eigen vermogen bedraagt dan 200 euro. Als het gebouw een marktwaarde heeft van 700 euro, dan mag de meerwaarde (200 euro)  bij het eigen vermogen opgeteld worden, eventueel na aftrek van een belastinglatentie. In dit voorbeeld kan de waarde van de aandelen van het bedrijf ingeschat worden op 400 euro in plaats van 200 euro.

 

De discounted cashflow methode

Cash is king! Met de discounted cashflow methode of DCF methode wordt de waarde van het bedrijf berekend via toekomstige vrije cashflows. Op basis van de weighted average cost of capital (de ‘WACC’) worden de toekomstige cashflows omgerekend naar actuele cashflows (in vaktermen heet dit ‘verdisconteren’).

Vervolgens wordt nog de netto financiële schuld bepaald en met de ondernemingswaarde verrekend om tot een aandelenwaarde te komen.

De EBITDA multiple methode

In de praktijk wordt vaak gesproken over de EBITDA multiple methode. Het grote voordeel van deze methode is dat ze eenvoudig te hanteren is. De recurrente of genormaliseerde EBITDA wordt met een getal – de ‘multiple’ – vermenigvuldigd om de ondernemingswaarde te bekomen. Ook hier moet de netto financiële schuld nog verrekend worden om de aandelenwaarde te kennen. Voor de bepaling van de juiste multiple wordt meestal gekeken naar gelijkaardige beursgenoteerde bedrijven of worden multiples van gelijkaardige, recente deals gebruikt.

Conclusie

De redenen waarom een waardebepaling uitgevoerd wordt, kunnen divers zijn. Maar ook de manier waarop gewaardeerd wordt, kan verschillend zijn. Meestal wordt de substantiële of intrinsieke waarde gebruikt bij vastgoedvennootschappen of vennootschappen met een beperkte rendabiliteit.

Veelal wordt de uitkomst van deze waardering als minimumwaarde beschouwd. De DCF methode of EBITDA multiple methode gaan uit van de cash die een vennootschap kan genereren om haar ondernemingswaarde te bepalen. De netto financiële schuld dient nog verrekend te worden om de aandelenwaarde van de onderneming te kennen.

Zit je ook nog met vragen rond overnames? Onze adviseurs hebben voor jou een volledig stappenplan uitgetekend vol met tips & tricks om zo een maximale groei te krijgen uit je overname.

VGD-ebook-corporate-finance

Download het e-book

 

waardering_square

Corporate finance

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken
Slimme groei Optimaal beheer
14 september 2023

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken

Bedrijfsmobiliteit is complex geworden. Het wagenpark op fossiele brandstof maakt nu plaats voor andere mobiliteitsvormen zoals fietsleasing en ...

Lees meer
Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener
Slimme groei Optimaal beheer
07 september 2023

Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener

Al vijf jaar doet Veldeman BV, actief in de bouwsector, een beroep op de diensten van VGD. Die gaan vandaag veel breder dan het oorspronkelijke ...

Lees meer
Schaaf je HR-kennis bij!
Slimme groei
30 augustus 2023

Schaaf je HR-kennis bij!

Ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van HR-gerelateerde taken binnen jouw bouwonderneming? Ben je een startende HR-medewerker in de ...

Lees meer