03 maart 2020

Hoe een onderneming waarderen?

Aan het Corporate Finance team van VGD wordt vaak gevraagd om een waardering uit te voeren van een onderneming. De redenen hiervoor kunnen heel divers zijn. Zo kan een ondernemer een target op het oog hebben om over te nemen, maar willen ze graag een indicatie van de waarde van de onderneming. Ook kan er, bij gebrek aan familiale overnemers, op zoek gegaan worden naar een kandidaat-overnemer. Hierbij is een voorafgaandelijke waardebepaling onontbeerlijk. Ook bij een familiale overdracht is een waardering belangrijk, zeker als er niet actieve kinderen betrokken partij zijn die uiteraard fair vergoed dienen te worden.

De redenen om te waarderen zijn  legio, maar hoe wordt zo een waardering aangepakt? Hiervoor zijn verschillende methodes mogelijk, hieronder worden kort de meest gangbare methoden opgelijst.

Zit je ook nog met vragen rond overnames? Onze adviseurs hebben voor jou een volledig stappenplan uitgetekend vol met tips & tricks om zo een maximale groei te krijgen uit je overname.

VGD-ebook-corporate-financeDownload het e-book

De substantiële of intrinsieke waarde

De waarde van de onderneming is volgens deze methode gelijk aan de som van de werkelijke waarde van elk afzonderlijk bestanddeel verminderd met de aanwezige schulden.

  • Bij een eenmanszaak volstaat het om de actuele waarde van alle bestanddelen op te tellen: grond, gebouwen, voorraden, machines, wagenpark …
  • Bij een vennootschap baseer je je op de balans. Eerst wordt de actuele waarde van de activa bepaald (de grond, gebouwen, voorraden, machines …) om daarna de schulden af te trekken.

Een voorbeeldje om te verduidelijken: een bedrijf bezit één gebouw met een netto-boekwaarde van 500 euro en een bijbehorende schuld van 300 euro. Het eigen vermogen bedraagt dan 200 euro. Als het gebouw een marktwaarde heeft van 700 euro, dan mag de meerwaarde (200 euro)  bij het eigen vermogen opgeteld worden, eventueel na aftrek van een belastinglatentie. In dit voorbeeld kan de waarde van de aandelen van het bedrijf ingeschat worden op 400 euro in plaats van 200 euro.

 

De discounted cashflow methode

Cash is king! Met de discounted cashflow methode of DCF methode wordt de waarde van het bedrijf berekend via toekomstige vrije cashflows. Op basis van de weighted average cost of capital (de ‘WACC’) worden de toekomstige cashflows omgerekend naar actuele cashflows (in vaktermen heet dit ‘verdisconteren’).

Vervolgens wordt nog de netto financiële schuld bepaald en met de ondernemingswaarde verrekend om tot een aandelenwaarde te komen.

De EBITDA multiple methode

In de praktijk wordt vaak gesproken over de EBITDA multiple methode. Het grote voordeel van deze methode is dat ze eenvoudig te hanteren is. De recurrente of genormaliseerde EBITDA wordt met een getal – de ‘multiple’ – vermenigvuldigd om de ondernemingswaarde te bekomen. Ook hier moet de netto financiële schuld nog verrekend worden om de aandelenwaarde te kennen. Voor de bepaling van de juiste multiple wordt meestal gekeken naar gelijkaardige beursgenoteerde bedrijven of worden multiples van gelijkaardige, recente deals gebruikt.

Conclusie

De redenen waarom een waardebepaling uitgevoerd wordt, kunnen divers zijn. Maar ook de manier waarop gewaardeerd wordt, kan verschillend zijn. Meestal wordt de substantiële of intrinsieke waarde gebruikt bij vastgoedvennootschappen of vennootschappen met een beperkte rendabiliteit.

Veelal wordt de uitkomst van deze waardering als minimumwaarde beschouwd. De DCF methode of EBITDA multiple methode gaan uit van de cash die een vennootschap kan genereren om haar ondernemingswaarde te bepalen. De netto financiële schuld dient nog verrekend te worden om de aandelenwaarde van de onderneming te kennen.

Zit je ook nog met vragen rond overnames? Onze adviseurs hebben voor jou een volledig stappenplan uitgetekend vol met tips & tricks om zo een maximale groei te krijgen uit je overname.

VGD-ebook-corporate-finance

Download het e-book

 

waardering_square

Corporate finance

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Hoe financier je het best een bedrijfsovername?
Slimme groei
07 oktober 2021

Hoe financier je het best een bedrijfsovername?

Als je een bedrijf overneemt, is de kans klein dat je de volledige aankoopsom meteen op tafel kan leggen. Om de overname te financieren, denk je ...

Lees meer
Hoe optimaliseer je de netto-financiële positie van je onderneming?
Slimme groei
07 september 2021

Hoe optimaliseer je de netto-financiële positie van je onderneming?

Hoe positiever de netto-financiële positie van je onderneming, hoe hoger de aandelenwaarde. Maar hoe optimaliseer je de netto-financiële positie van ...

Lees meer
Investeren in laadpalen en laadinfrastructuur? Vraag je subsidie aan!
Slimme groei
02 juli 2021

Investeren in laadpalen en laadinfrastructuur? Vraag je subsidie aan!

De Vlaamse regering treft verschillende maatregelen in de hoop tegen 2026 van elektrische bedrijfswagens de norm te maken. De fiscale gevolgen van ...

Lees meer