27 mei 2020

EBITDA-interestaftrekbeperking: heeft Covid-19 impact op de bestaande “grandfathering” regeling?

Vanaf aanslagjaar 2020 is de nieuwe interestaftrekbeperking van toepassing. De regeling houdt in dat netto-interestlasten niet aftrekbaar zijn in de mate dat ze het hoogste van de volgende twee grensbedragen overschrijden op groepsniveau:

  • een minimumdrempel van 3 miljoen EUR of
  • 30% van de “belastbare EBITDA”.

Zowel Belgische groepsvennootschappen als Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen dienen in aanmerking genomen te worden voor het bepalen van “de groep”.

De nieuwe interestaftrekbeperking heeft enkel betrekking op leningen afgesloten vanaf 17 juni 2016. De leningen die zijn afgesloten vóór 17 juni 2016, de zogenaamde grandfathered loans”, vallen nog onder het toepassingsgebied van de ‘oude’ thin-cap regeling. Deze “oude leningen” zullen echter alsnog integraal binnen het toepassingsgebied van de nieuwe regeling vallen indien deze  een fundamentele wijziging ondergaan. De vraag stelt zich natuurlijk welke invloed Covid-19 hierop heeft. 

 

Circulaire 2019/C/89 – wanneer is een wijziging fundamenteel?

De wet bepaalt niet wanneer een wijziging fundamenteel van aard is. De circulaire 2019/C/89 van 11 september 2019 schept hieromtrent meer duidelijkheid en geeft een niet-limitatieve opsomming van wijzigingen die al dan niet als fundamenteel worden beschouwd.

Als fundamentele wijzigingen worden aangehaald:

 

  • Wijziging van de duurtijd, de interestvoet of interestberekening;
  • Wijziging van het geleende bedrag;
  • Wijziging of vervanging van één of meer van de betrokken partijen;
  • Herfinanciering van een lening indien er sprake is van een schuldvernieuwing in de zin van artikel 1271 BW of een gelijkaardige buitenlandse bepaling;
  • Iedere wijziging die door een wetgever of toezichthoudende overheid wordt opgelegd.

 

Hierbij is het belangrijk op te merken dat deze wijzigingen nog niet contractueel werden vastgelegd vóór 17 juni 2016. Bovendien voegt de circulaire toe dat elke wijziging geval per geval beoordeeld moet worden.

Circulaire 2020/C/62 – addendum circulaire 2019/C/89 naar aanleiding van Covid-19

Covid-19 bracht voor vele vennootschappen nadelige gevolgen met zich mee op het vlak van liquiditeit en solvabiliteit. De Minister van Financiën en de Belgische financiële sector hebben bijgevolg een reeks maatregelen genomen om de kredietverlening aan Belgische vennootschappen, die tijdelijke betalingsmoeilijkheden ondervinden naar aanleiding van Covid-19, te ondersteunen.

Enerzijds worden voor bepaalde leningen specifieke betalingsmodaliteiten toegestaan. Zo wordt in een betalingsuitstel van maximaal 6 maanden voorzien voor de ondernemingskredieten die bij een financiële instelling afgesloten werden ingevolge Covid-19. Dit impliceert dat de onderneming gedurende deze maanden geen aflossing van kapitaal moet doen.

Anderzijds kunnen verbonden vennootschappen onderling overeenkomen om bepaalde aanpassingen door te voeren aan de bestaande leningscontracten teneinde de kredietnemer optimaal te ondersteunen in deze uitzonderlijke omstandigheden.

De circulaire 2020/C/62 die op 5 mei 2020 werd gepubliceerd verduidelijkt dat bovenstaande aanpassingen aan leningscontracten afgesloten vóór 17 juni 2016 (“grandfathered loans”) niet als een fundamentele wijziging dienen te worden beschouwd wanneer cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:

 

  • De belastingplichtige kan aantonen dat de betalingsproblemen het gevolg zijn van de Covid-19 crisis (bv. een aanzienlijke daling van de omzet of de activiteit, de tijdelijke of volledige werkloosheid van het personeel of de tijdelijke sluiting als gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden opgelegd in het kader van de bestrijding van Covid-19)
  • De betalingsmodaliteiten blijken uit een goedgekeurde aanvraag bij een financiële instelling of opgenomen zijn in een aanvullende overeenkomst (bv. in het kader van een intra groeps-lening).

De specifieke betalingsmodaliteiten moeten aan de “grandfathered” leningen worden toegestaan vóór 30 juni 2020 en mogen tot uiterlijk 31 december 2020 worden gehandhaafd.

 

Bijkomende vragen omtrent de impact van Covid-19 op uw analyse in het kader van de nieuwe interestaftrekbeperking? Neem dan zeker contact op met één van onze tax adviseurs! Let’s talk!

interestaftrek_square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner
Slimme groei Optimaal beheer
08 december 2023

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner

Familiebedrijf Govaere gaat terug tot 1921, toen Leon Govaere startte met een eenmanszaak. Vandaag voert de bouwonderneming projecten uit over ...

Lees meer
Goed ondernemersadvies
Slimme groei Optimaal beheer
06 december 2023

Goed ondernemersadvies "remt je ook af wanneer het nodig is": Viandybel in de kijker

De oprichters noemen zich "geen papier- en cijfermensen". Zonder zicht op de papieren en de cijfers kun je echter neit optimaal ondernemen. Daarom ...

Lees meer
Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers
Slimme groei Optimaal beheer Tax
29 november 2023

Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers

Hoe behoud je talent in een periode waarin de war for talent heviger woedt dan ooit tevoren? Hoe zorg je ervoor dat vooral key werknemers duurzaam ...

Lees meer