05 oktober 2021

Waarop letten bij het samenstellen van een aantrekkelijk loonpakket?

Een aantrekkelijk loonpakket kan je ook vanuit sociaaljuridische invalshoek verder optimaliseren, zodat het parafiscaal gunstig kan zijn voor alle partijen en voldoet aan de huidige wetgeving. Onze HR Legal-adviseurs weten raad!

1. Belang van een aantrekkelijk loonpakket

Zoals je weet, bestaan er in België vele mogelijkheden om jouw medewerkers te verlonen op een alternatieve manier. Werknemers verwachten immers een aantrekkelijk loonpakket, waarbij het brutoloon wordt aangevuld met zaken zoals een bedrijfswagen, smartphone, laptop, een aanvullende pensioen- of hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, de mogelijkheid om bonussen te verdienen, aandelenopties, etc.

We merken in onze praktijk dat ondernemers hierop willen inspelen. Zeker gelet op de moeilijkheden die er in sommige sectoren bestaan om goed personeel aan te trekken en te behouden.

Ook vanuit HR perspectief valt hier heel wat over te zeggen.

2. Parafiscale behandeling

De meeste ondernemers zijn goed op de hoogte over het feit dat bepaalde loonelementen een parafiscaal gunstig regime genieten op vlak van aftrekbaarheid, bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen. Dit kan zowel voor de onderneming als voor de werknemer een win-win betekenen.

3. Arbeidsrechtelijke aandachtspunten

Wat sommige ondernemers uit het oog verliezen, zijn de arbeidsrechtelijke voorwaarden en verplichtingen die de grenzen vastleggen van wat je als onderneming kan en moet toekennen.

Als onderneming moet je bijvoorbeeld steeds de minimumlonen respecteren zoals vastgelegd door het paritair comité van jouw sector. Bovendien kan jouw paritair comité ook bepaalde sectorale loonelementen verplicht opleggen (vb. verplichte eindejaarspremie, maaltijdcheques, ecocheques, verplichte deelname aan sectoraal pensioenstelsel, verplichte ploegenpremies, etc).

Ook kan men best voorafgaand te onderzoeken op welke manier het loonelement moet worden ingevoerd

  • volstaat een bijlage aan de arbeidsovereenkomst?
  • dienen we een specifieke procedure te volgen? (vb. CAO 90 bonusplan, winstpremie);
  • kunnen we best een schriftelijke ondernemingspolicy opstellen die ons beschermt bij eventuele discussie? (vb. car policy, telewerk policy, IT policy);
  • mogen we dit loonelement individueel toekennen of moet het worden toegekend aan alle of een bepaalde objectieve groep van werknemers? Hoe omschrijven we dit toepassingsgebied?
  • mogen we een “bestaand” loonpakket van een werknemer zomaar wijzigen en brutoloon inruilen voor andere loonelementen?
  • etc.

Kortom: bij het samenstellen of wijzigen van een loonpakket zijn er heel wat arbeidsrechtelijke aandachtspunten om rekening mee te houden.

 

Wil je meer weten over de verschillende mogelijkheden van alternatieve verloning? We nodigen je graag uit op ons live event op donderdag 28 oktober. Tijdens dit event reiken we je de nodige handvaten aan om je verloningsbeleid te optimaliseren, aangevuld met recente wettelijke ontwikkelingen.

Ik schrijf me graag in voor dit live event

 

 

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer