11 december 2020

Corona-update: welke eindejaarsgechenken kan je nog verwachten?

Kan je tijdens de eindejaarsperiode nog wat extra steun gebruiken? We overlopen hier nog even de steunmaatregelen die de overheid voorziet.

 

Wat betekent tijdelijke werkloosheid voor de eindejaarspremies van je medewerkers? Zijn er compensaties van de overheid voorhanden waar ik een beroep op kan doen? Zijn er alternatieve verloningsmogelijkheden? Lees het antwoord in onze blog.

Wat met de eindejaarspremie en Covid-19? Lees meer!

 

 

1. Vlaamse premie voor de periode van 16 november 2020 tot 31 december 2020

De Vlaamse regering heeft aangekondigd dat het Vlaams Beschermingsmechanisme uitgebreid wordt en eveneens een premie van 10% zal toekennen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Ondernemingen met een omzetdaling van 60% in vergelijking met dezelfde periode in 2019 zullen een premie kunnen ontvangen. Ondernemingen die verplicht gesloten waren voor een deel of voor heel de periode, dienen geen omzetdaling aan te tonen voor de periode van verplichte sluiting.

De premie kan aangevraagd worden vanaf 4 januari 2021.

2. Vrijstelling van decembervoorschot 2020

In beginsel moet je onderneming uiterlijk op 24 december 2020 een decembervoorschot betalen op de btw die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal (kwartaalaangevers) of van de maand december (maandaangevers).

In het kader van COVID-19 wordt er hier echter éénmalig een uitzondering op toegestaan. Btw-plichtigen die een periodieke btw-aangifte moeten indienen, zijn dus niet verplicht om in december 2020 een decembervoorschot te betalen.

3. Verhoging percentage voorafbetalingen Q4

Wie nog een voorafbetaling wil doen voor het 4e kwartaal kan genieten van een verhoogd percentage (5,25% i.p.v. 4,5%) met betrekking tot de voorafbetaling van het vierde kwartaal (vervaldag: 21 december 2020).

Let erop dat ondernemingen die een kapitaalvermindering, een inkoop van eigen aandelen of een dividenduitkeringen hebben doorgevoerd, niet kunnen genieten van deze steunmaatregel.

 

4. Toekenning consumptiecheque nog mogelijk tot 31 december 2020

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden nog tot 31 december 2020 consumptiecheques toekennen aan hun personeel. Deze consumptiecheques vormen in hoofde van de werkgever een aftrekbare beroepskost en in hoofde van de werknemer een vrijgesteld sociaal voordeel.

5. Uitstel van RSZ-bijdragen genoten? Vergeet niet tegen 15 december te betalen!

Heb je een uitstel van betaling van RSZ-bijdragen voor jouw werknemers voor het 1ste en 2de kwartaal? Vergeet dan niet om deze bijdragen nu te betalen! Het uitstel geldt namelijk slechts tot 15 december 2020. Is het voor jouw onderneming niet mogelijk om deze bijdragen in 1 keer te betalen? Vraag dan vóór 15 december 2020 een afbetalingsplan aan bij de RSZ.

6. Compensatieregeling voor RSZ-bijdragen 3de kwartaal 2020

Werkgevers van bepaalde zwaar getroffen sectoren kunnen een compensatieregeling voor de RSZ-bijdragen van het 3de kwartaal 2020 ontvangen. Deze tegemoetkoming stemt overeen met de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het 3de kwartaal 2020. Check nu via deze link of jouw onderneming in aanmerking komt voor deze premie!

7. Werkbaarheidscheques: deadline 31 december 2020

Advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht is voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers tijdens Covid-19 kan gefinancierd worden door de Vlaamse overheid in de vorm van werkbaarheidscheques (e.g. advies inzake telewerk). Werkbaarheidscheques kunnen aangevraagd worden t.e.m. 31 december 2020. In de wandelgangen vernamen we dat deze maatregel mogelijks verlengd wordt tot 31 december 2022 zolang het voorziene budget door de Vlaamse overheid niet overschreden wordt. Officiële communicatie wordt verwacht na 18 december 2020.

 

Heb je hier verdere vragen over, aarzel niet contact op te nemen met onze adviseurs Tax, Employment & Benefits, HR advisory of via corona@vgd.eu.

VGD_GENT-Van_Puyvelde_Arno_squareArno Van Puyvelde, Accountancy

M: arno.van.puyvelde@vgd.eu 

 

 

charlotte priem-1Charlotte Priem, Employment & Benefits

M: charlotte.priem@vgd.eu 

 

 

SVP profielfotoSara Van Puyvelde, HR advisory

M: sara.van.puyvelde@vgd.eu 

 

 

 

Nieuw steunpakket: de krijtlijnen uiteengezet

HR advisory

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer