14 november 2019

Verkoop gebouw en toch geen BTW herzien?

Sinds begin dit jaar kunnen ‘nieuwe’ gebouwen worden verhuurd met btw indien ondermeer huurder en verhuurder (beiden belastingplichtigen) hiervoor opteren.  Gevolg is dan dat de verhuurder de btw op de kosten betreffende de aankoop of oprichting van het gebouw in aftrek kan nemen.  De herzieningstermijn verlengt dan wel van 15 naar 25 jaar. 

Deze herzieningstermijn houdt in dat het gebouw gedurende 25 jaar btw-technisch dient ‘opgevolgd’ te worden.  Wanneer in de loop van deze herzieningsperiode het gebouw een andere, niet-belaste, bestemming krijgt, dient er in principe een correctie te gebeuren van de initieel in aftrek gebrachte btw.

Wanneer men nu een dergelijk, optioneel verhuurd met btw, gebouw verkoopt voordat het huurcontract is afgelopen maar nadat de nieuwheidsperiode is verlopen, is geen btw doch wel registratierechten verschuldigd.  Hierdoor wijzigt de bestemming van het verhuurde gebouw van belaste verhuur naar vrijgestelde verkoop en dient de verhuurder in principe de initieel in aftrek gebrachte btw te herzien voor de nog resterende jaren van de herzieningsperiode.

De verdere verhuur van het gebouw nadien blijft, bij verderzetting van de bestaande verhuurovereenkomst, evenwel, door de uitgeoefende optie, onderworpen aan btw.  Om het neutraliteitsprincipe van de btw te verzekeren voorziet nieuw artikel 21 quater van KB 3 WBTW dat er geen herziening moet worden toegepast door de overdrager bij overdracht van het gebouw of een gedeelte ervan met btw.  Eventuele latere herzieningen ingevolge een gebruikswijziging na de overdracht zullen moeten worden verricht door de koper van het gebouw.  Dit betekent dat de verkoper de koper hiertoe ook de nodige gegevens dient te verstrekken, alsook dat dit een invloed op de verkoopprijs zal kunnen hebben (wanneer men bijvoorbeeld een toekomstige negatieve herziening in hoofde van de koper verwacht).

Deze nieuwe regeling voorziet dus in dezelfde gevolgen als van toepassing bij de overdracht van een algemeenheid van goederen.  Er is immers persoonsvoortzetting en de herzieningstermijn blijft in hoofde van de koper verder lopen.  Ze is enkel van toepassing in geval van overdracht van een gebouw, optioneel verhuurd met btw waarbij beide partijen de lopende huurovereenkomst eerbiedigen, en dit ongeacht of het verhuurcontract al dan niet geregistreerd is. De nieuwe regeling geldt mutatis mutandis ook voor dezelfde situatie waarbij er een zakelijk recht op dergelijk gebouw wordt gevestigd of overgedragen.  Bij om andere redenen (geen optionele verhuur aan de grondslag van de btw heffing) met btw verhuurde gebouwen geldt deze nieuwe regeling niet.

kantoorgebouw_square

BTW

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

De wederopbouwreserve: belastingvrij je eigen vermogen versterken na Corona
Optimaal beheer Tax
17 mei 2022

De wederopbouwreserve: belastingvrij je eigen vermogen versterken na Corona

De ongunstige economische gevolgen van de pandemie hebben de solvabiliteit en het eigen vermogen van tal van vennootschappen duidelijk aangetast. Om ...

Lees meer
Aangifte personenbelasting AJ 2022: wat moet je weten?
Optimaal beheer Tax
13 mei 2022

Aangifte personenbelasting AJ 2022: wat moet je weten?

Sinds 27 april 2022 is de aangifte personenbelasting voor AJ 2022 (inkomsten 2021) beschikbaar in Myminfin (Tax-on-web). We geven je hier een ...

Lees meer
De impact van het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk
Optimaal beheer Tax
06 mei 2022

De impact van het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk

Belgische particuliere beleggers die dividenden uit het buitenland ontvangen, zien hun rendement deels verloren gaan door dubbele belasting. Sommige ...

Lees meer