01 februari 2021

De 6% btw-regeling voor afbraak en heropbouw doorgelicht (deel 2)

Begin dit jaar is de nieuwe uitgebreide tijdelijke regeling van 6% voor afbraak en heropbouw in voege getreden. Vorige week zijn we in onze driedelige reeks van start gegaan met de regeling rond de levering van een na afbraak heropgerichte woning. Vandaag bespreken we de situatie inzake de afbraak en heropbouw van een woning door de bouwheer-natuurlijke persoon. 

Tijdens ons webinar "De spelregels voor afbraak en heropbouw van woningen aan 6% btw" op 9 februari gaan we dieper in op onderstaande én andere vragen omtrent dit topic.

Bekijk hier de recording van het webinar 

 

Inzake de afbraak en heropbouw van een woning door de bouwheer-natuurlijke persoon kan de bouwheer genieten van het verlaagde tarief indien hij de woning gebruikt als enige en eigen woning en er zonder uitstel zijn domicilie vestigt gedurende minstens vijf jaar. De bewoonbare oppervlakte is ook in deze situatie beperkt tot 200 m².


De volgende vragen kunnen dan gesteld worden: (Klik op de vraag en ga naar het antwoord).

•Kan ik als bouwheer-vennootschap genieten van deze regeling?

• Wat als ik een deel van de woning wens te gebruiken voor mijn beroepsactiviteit?

• Moet de bouwheer ook de afbraakwerken hebben gedaan?

• Kan een gehuwd kopper van deze regeling genieten?

• Moet ik een verklaring indienen?

• Bestaat er een regeling voor de reeds lopende projecten voor 2021?

• Wat als ik beslis om de woning na 3 jaar te verkopen?


 

Kan ik als bouwheer-vennootschap genieten van deze regeling?

Enkel de bouwheer-natuurlijke persoon kan het btw-tarief van 6% toepassen op de afbraak en heropbouw van de woning. Het is de bouwheer-natuurlijke persoon die er zelf dient te gaan wonen en er zonder uitstel zijn domicilie dient te vestigen zodra de woning geschikt is voor gebruik en dit gedurende minstens 5 jaar.

 • Wat als ik een deel van de woning wens te gebruiken voor mijn beroepsactiviteit?

Het moet gaan om een woning die hoofdzakelijk als eigen woning wordt gebruikt. Dit betekent dat de oppervlakte van het deel dat niet wordt gebruikt voor de uitoefening van de economische activiteit groter moet zijn dan de oppervlakte van het deel dat wordt gebruikt voor de economische activiteit. Indien het beroepsgedeelte groter is dan het privégedeelte, kan het 6% tarief niet worden toegepast.

Voor de berekening van de maximaal bewoonbare oppervlakte van 200 m² dienen ook de ruimtes gebruikt voor de uitoefening van de economische activiteit mee in rekening genomen te worden..

 

 


• Moet de bouwheer ook de afbraakwerken hebben gedaan?

Het is in principe verplicht dat de afbraak en heropbouw van de woning wordt uitgevoerd door dezelfde persoon op hetzelfde kadastraal perceel. Het tarief van 6% kan echter alleen worden toegepast in de relatie tussen die belastingplichtige-aannemer(s) en de eindklant (bouwheer-natuurlijke persoon/verkrijger)

 

 


• Kan een gehuwd kopper van deze regeling genieten?

Indien aan de voorwaarden voldaan is kan dit. Gehuwde koppels en wettelijk samenwonenden worden aanzien als één geheel om te bepalen of het gaat om de enige woning. Indien één van de partners al een woning heeft (anders dan uit erfenis) en de andere niet, kan het btw-tarief niet opgesplitst worden tussen het koppel. Bijgevolg is er slechts een btw-tarief mogelijk voor gehuwde koppels en wettelijk samenwonenden. Hetzelfde geldt voor wettelijk samenwonende partners.

 

 


• Moet ik een verklaring indienen?

Indien de voorwaarden voldaan zijn, dient een verklaring nr. 111-1 elektronisch ingediend te worden via MyMinfin.be voordat de btw opeisbaar wordt.
Indien de bouwheer gehuwd of wettelijk samenwonend is en de partner verkrijgt ten aanzien van de heropgerichte woning, eveneens eigendomsrechten, ongeacht het huwelijksvermogensstelsel dat van toepassing is, volstaat het dat 1 van de partners deze verklaring invult en indient.

Bij deze verklaring dient men een kopie van de omgevingsvergunning toe te voegen. De aannemingscontract(en) met betrekking tot de afbraak en heropbouw en de bouwplannen houdt men ter beschikking van de administratie.
De bouwheer dient een afschrift van de verklaring te bezorgen aan de dienstverrichters.

 • Bestaat er een regeling voor de reeds lopende projecten voor 2021?

Ook voor handelingen van afbraak en heropbouw die reeds zijn opgestart voor 1 januari 2021 kan het verlaagd tarief worden toegepast indien de verklaring wordt ingediend uiterlijk 31 maart 2021.


Indien de verklaring laattijdig wordt ingediend, kan het verlaagd tarief niet worden toegepast.

 • Wat als ik beslis om de woning na 3 jaar te verkopen?

Een van de voorwaarden is dat je de woning gedurende minstens 5 jaar kwalificeert als de enige en eigen woning van de bouwheer-natuurlijke persoon. Indien de woning na 3 jaar wordt verkocht, is één van de voorwaarden niet meer vervuld. In dit geval zal de bouwheer binnen 3 maanden vanaf de datum waarop de wijzigingen hebben aangevangen de btw-administratie hiervan op de hoogte dienen te brengen via een verklaring.

Het genoten belastingvoordeel (15%) zal teruggestort moeten worden aan de Staat voor het jaar waarin de wijziging zich voordoet en voor de nog te lopen jaren tot beloop van een vijfde per jaar, tenzij er sprake is van overlijden of elk behoorlijk verantwoord geval van overmacht dat de bouwheer definitief verhindert nog te voldoen aan de voormelde voorwaarden. In casu zullen dus 2 jaren dienen te worden geregulariseerd.


Is je vraag niet beantwoord? Tijdens ons webinar "De spelregels voor afbraak en heropbouw van woningen aan 6% btw" op 9 februari gaan we dieper in op deze en andere vragen omtrent dit topic.

Bekijk hier de recording van het webinar 

 

Heb nog vragen of heb je hulp nodig bij je projecten, aarzel dan niet om onze btw cel te contacteren. 

 

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer