13 februari 2020

Wat doet een bedrijfsrevisor?

Als externe auditor neemt een bedrijfsrevisor een bepaald aspect van je bedrijfsvoering onder de loep om er vervolgens verslag over uit te brengen. De jaarlijkse controle van de jaarrekening is voor veel organisaties bij wet verplicht, maar bedrijfsrevisoren worden ook door andere bedrijven ingeschakeld voor hun expertise.

 Eén ding is zeker: onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn het hoogste goed voor de bedrijfsrevisor. Hij mag op geen enkele manier betrokken zijn in het besluitvormingsproces van de organisatie die hij reviseert. Een aantal deontologische regels hiervoor liggen vast in de wet, waaronder de onafhankelijkheid.

Vertrouwensfiguur voor financiële vraagstukken

Bedrijfsrevisoren worden in de eerste plaats geassocieerd met controleopdrachten. De bekendste is de verplichte controle van de financiële en administratieve organisatie voor grotere vennootschappen en verenigingen, de zogeheten statutaire audit.

Maar je kan ook de onafhankelijke en onpartijdige expertise van een bedrijfsrevisor inroepen voor financiële vraagstukken als bedrijfswaarderingen, (ondersteuning bij) de opmaak van een businessplan of financieel plan, overnameadvies, financieringsvragen, integratietrajecten enzovoort. Op dat moment treedt de revisor op als een vertrouwensfiguur: hij objectiveert en onderbouwt de financiële vraag, zodat de bedrijfsleider met kennis van zaken een weloverwogen beslissing kan nemen.

Zo verloopt een statutaire audit

  • Risico’s: de auditor brengt de risico’s van je onderneming in kaart. Ook analyseert en controleert hij de interne controlemechanismen om deze te beperken of te vermijden. Deze risico-analyse vormt de basis voor de verdere auditaanpak.
  • Getrouw beeld: de auditor controleert de significante rubrieken van je financiële staten en gaat na of ze een getrouw beeld geven. In het geval van materiële fouten worden correcties voorgesteld. Tijdens de closing meeting presenteert de auditor zijn bevindingen.
  • Auditverslag: de bevindingen over de financiële staten komen in een auditverklaring die de internationale auditstandaarden volgt.

Volgens de regels van de kunst

Tot slot: bedrijfsrevisor is een gereglementeerd beroep. De toetredingsprocedure is strikt en bestaat onder meer uit een driejarige stage. Maar ook daarna moet de revisor zich permanent blijven bijscholen, zodat hij steeds mee is met de recentste wettelijke bepalingen.

Bedrijfsrevisoren werken op basis van een internationaal vastgelegde regelgeving. Enkel personen of entiteiten (bv. auditkantoren) die aangesloten zijn bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) mogen de taak uitvoeren.

In ons e-book ‘Zicht op je zaak: van audit naar actie’ lees je wat je als ondernemer zeker moet weten over het auditeren van je financiële, administratieve of andere processen. We leggen uit wat de bedrijfsrevisor doet en welke inzichten je uit een auditverslag haalt.

ebook Audit cover

Wat je zeker moet weten over audit als ondernemer

VGD_STNIKLAAS-Lelie_Jurgen_sq

Audit

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Sociale inspectie maakt flitscontroles in 2023 bekend
Optimaal beheer HR Legal
06 februari 2023

Sociale inspectie maakt flitscontroles in 2023 bekend

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) bekend gemaakt welke flitscontroles ze organiseren in 2023. ...

Lees meer
Medewerkers binden voor de lange termijn? Een kwestie van goede afspraken
Optimaal beheer HR Legal
02 februari 2023

Medewerkers binden voor de lange termijn? Een kwestie van goede afspraken

Witte merels, daar zijn we allemaal naar op zoek. Driewerf hoera als je de perfecte kandidaat hebt weten te strikken, maar vergeet niet: goede ...

Lees meer
Gewijzigd stelsel inzake auteursrechten: wat verandert er?
Optimaal beheer Tax
31 januari 2023

Gewijzigd stelsel inzake auteursrechten: wat verandert er?

Het fiscale gunstregime inzake auteursrechten vormt tot op heden een zeer populaire alternatieve verloningstechniek, maar het stelsel staat onder ...

Lees meer