07 juli 2020

De 'kaasroute' gaat dicht op 1 december

De voorbije weken verschenen verschillende berichten in de media rond een wetsvoorstel van CD&V en Groen over het afsluiten van de ‘kaasroute’. Dat zorgde voor een stormloop bij notarissen van onze noorderburen, die nog snel roerende goederen wilden laten verlijden. Dat gestress bleek uiteindelijk voorbarig...

Het wetsvoorstel werd ingediend op 17 juni 2020 en werd de volgende dag in de Kamer als urgent aangenomen. Normaliter treedt zo'n ontwerp in voege 10 dagen na het verschijnen in het Belgisch Staatsblad. In dit geval is dat pas vanaf 1 december 2020.  Het betreft een aanpassing van het Wetboek Registratie en is dus van toepassing over alle gewesten heen.

Ook bezig met jouw successieplanning? Onze vermogensplanners geven je enkele handige tips in ons e-book

Download het e-book

 

Waarover gaat het?

Bij een schenking van roerende goederen voor Belgische notaris zijn er schenkingsrechten van toepassing omdat een Belgische notariële akte verplicht dient geregistreerd te worden.

Bij een schenking van roerende goederen voor buitenlandse notaris is geen schenkingsrecht van toepassing omdat buitenlandse notariële aktes niet moeten geregistreerd worden. Wel dient de schenker nog 3 jaar in leven te blijven, de zogenaamde “verdachte periode”, zoniet zal de begiftigde alsnog successierechten verschuldigd zijn. Ingevolge het Vlaams regeerakkoord is het de intentie om in Vlaanderen de verdachte periode van 3 jaar naar 4 jaar te brengen.

Belgen neigen nogal eens gemakkelijk naar Nederlandse notarissen te gaan, vandaar het begrip de “kaasroute”.

Het wetvoorstel voorziet in een “verplichte registratie van buitenlandse notariële akten”.

Dit zorgt ervoor dat een schenking voor Nederlandse notaris nog steeds mogelijk is maar deze akte moet nadien geregistreerd worden, met als gevolg dat er schenkingsrecht (3%) moet betaald worden.

Een buitenlandse notariële schenking zal dan niet meer kunnen aan 0%.

Enkele aandachtspunten:

- Bankgiften zijn niet geviseerd in het wetsvoorstel en kunnen nog steeds zonder registratie, doch met de gekende verdachte periode van 3 jaar (toekomst 4 jaar)

- Het wetsvoorstel spreekt specifiek over “buitenlandse notariële akten van rijksinwoners”. Het is dus niet enkel beperkt tot schenkingen voor Nederlandse notarissen maar voor alle buitenlandse schenkingsaktes, dus evenzeer Luxemburgse, Franse…. schenkingen.

- Een schenking voor Nederlandse notaris, gevolgd door een registratie kan nog steeds aangewezen zijn. De Nederlandse notaris gebruikt immers een vast tarief ongeacht het bedrag van de schenking tegenover de Belgische notaris die werkt met barema’s (hoe hoger het schenkingsbedrag, hoe hoger de notariskost). Het omslagpunt voor een schenking aan een erfgenaam ligt om en bij de 800.000 euro.

Indien u meer informatie wenst neem contact met onze vermogensplanners.

VGD_GENT_Dedeurwaerdere_Frederic_sqFrederic Dedeurwaerdere

M: frederic.dedeurwaerdere@vgd.eu 

 

 

VGD_ANTWERPEN-Huyghe_Evert_sqEvert Huyghe

M: evert.huyghe@vgd.eu 

 

 

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

De 'Kaasroute', de saga continues…
Zachte landing
23 juli 2020

De 'Kaasroute', de saga continues…

We berichtten hier eerder al over de uitgestelde afsluiting van de ‘kaasroute’. Dat zou betekenen dat het niet langer mogelijk is voor landgenoten om ...

Lees meer
Heeft betalingsuitstel sociale bijdragen ook fiscale gevolgen voor de VAPZ-premie?
Optimaal beheer
06 november 2020

Heeft betalingsuitstel sociale bijdragen ook fiscale gevolgen voor de VAPZ-premie?

Door de coronacrisis kan iedere zelfstandige (ongeacht in welke bijdragecategorie hij of zij is aangesloten) uitstel vragen van de sociale bijdragen. ...

Lees meer