07 juli 2020

De 'kaasroute' gaat dicht op 1 december

De voorbije weken verschenen verschillende berichten in de media rond een wetsvoorstel van CD&V en Groen over het afsluiten van de ‘kaasroute’. Dat zorgde voor een stormloop bij notarissen van onze noorderburen, die nog snel roerende goederen wilden laten verlijden. Dat gestress bleek uiteindelijk voorbarig...

Het wetsvoorstel werd ingediend op 17 juni 2020 en werd de volgende dag in de Kamer als urgent aangenomen. Normaliter treedt zo'n ontwerp in voege 10 dagen na het verschijnen in het Belgisch Staatsblad. In dit geval is dat pas vanaf 1 december 2020.  Het betreft een aanpassing van het Wetboek Registratie en is dus van toepassing over alle gewesten heen.

Ook bezig met jouw successieplanning? Onze vermogensplanners geven je enkele handige tips in ons e-book

Download het e-book

 

Waarover gaat het?

Bij een schenking van roerende goederen voor Belgische notaris zijn er schenkingsrechten van toepassing omdat een Belgische notariële akte verplicht dient geregistreerd te worden.

Bij een schenking van roerende goederen voor buitenlandse notaris is geen schenkingsrecht van toepassing omdat buitenlandse notariële aktes niet moeten geregistreerd worden. Wel dient de schenker nog 3 jaar in leven te blijven, de zogenaamde “verdachte periode”, zoniet zal de begiftigde alsnog successierechten verschuldigd zijn. Ingevolge het Vlaams regeerakkoord is het de intentie om in Vlaanderen de verdachte periode van 3 jaar naar 4 jaar te brengen.

Belgen neigen nogal eens gemakkelijk naar Nederlandse notarissen te gaan, vandaar het begrip de “kaasroute”.

Het wetvoorstel voorziet in een “verplichte registratie van buitenlandse notariële akten”.

Dit zorgt ervoor dat een schenking voor Nederlandse notaris nog steeds mogelijk is maar deze akte moet nadien geregistreerd worden, met als gevolg dat er schenkingsrecht (3%) moet betaald worden.

Een buitenlandse notariële schenking zal dan niet meer kunnen aan 0%.

Enkele aandachtspunten:

- Bankgiften zijn niet geviseerd in het wetsvoorstel en kunnen nog steeds zonder registratie, doch met de gekende verdachte periode van 3 jaar (toekomst 4 jaar)

- Het wetsvoorstel spreekt specifiek over “buitenlandse notariële akten van rijksinwoners”. Het is dus niet enkel beperkt tot schenkingen voor Nederlandse notarissen maar voor alle buitenlandse schenkingsaktes, dus evenzeer Luxemburgse, Franse…. schenkingen.

- Een schenking voor Nederlandse notaris, gevolgd door een registratie kan nog steeds aangewezen zijn. De Nederlandse notaris gebruikt immers een vast tarief ongeacht het bedrag van de schenking tegenover de Belgische notaris die werkt met barema’s (hoe hoger het schenkingsbedrag, hoe hoger de notariskost). Het omslagpunt voor een schenking aan een erfgenaam ligt om en bij de 800.000 euro.

Indien u meer informatie wenst neem contact met onze vermogensplanners.

VGD_GENT_Dedeurwaerdere_Frederic_sqFrederic Dedeurwaerdere

M: frederic.dedeurwaerdere@vgd.eu 

 

 

VGD_ANTWERPEN-Huyghe_Evert_sqEvert Huyghe

M: evert.huyghe@vgd.eu 

 

 

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!
Optimaal beheer Zachte landing
30 april 2021

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!

Door je administratieve en financiële processen te digitaliseren krijg je de nodige inzichten in je bedrijfsresultaten, maar ook je privévermogen ...

Lees meer
Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?
Optimaal beheer
30 april 2021

Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?

Met een duolegaat duidt een erflater meerdere begunstigden aan in zijn of haar testament. Er wordt enerzijds een ver familielid of een goede vriend ...

Lees meer
De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer
Optimaal beheer
18 maart 2021

De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer

Heb je als ondernemer al nagedacht over wat er moet gebeuren met het beheer van je vermogen op de dag dat je daar zelf niet meer toe in staat bent? ...

Lees meer