03 januari 2017

Wanneer wordt een cadeau een schenking?

Deze intentie mag dan voor de schenker duidelijk zijn, maar het Burgerlijk Wetboek schrijft hieromtrent geen specifieke bepalingen voor. Nochtans kunnen er zich situaties voordoen, waarbij de grens tussen schenking en cadeau nogal vaag is. De hamvraag is dan: 

Wanneer wordt een cadeau een schenking en waarom is het onderscheid belangrijk?​

Het is van belang om te weten dat er een onderscheid is tussen deze begrippen, omdat: 

  • Een schenking door de schenker kan worden teruggenomen wegens ondankbaarheid of wegens het niet opnemen van een last. Een schenking is zelfs zonder redenen steeds herroepbaar tussen echtgenoten;
  • Een niet-geregistreerde schenking onderhevig is aan erfbelasting, indien deze minder dan drie jaar vóór het overlijden van de schenker is gebeurd;
  • Een schenking wordt toegevoegd aan de fictieve massa. Deze wordt gevormd naar aanleiding van het overlijden van de schenker en ter bescherming van de rechten van de reservataire erfgenamen. Indien bijvoorbeeld zou blijken dat de schenker het beschikbare deel heeft overschreden, zouden de reservataire erfgenamen inkorting kunnen vragen, waardoor de schenking - of althans een deel ervan - dient te worden teruggegeven.

​Volgens het Burgerlijk Wetboek moet de wilsuiting van de schenker om te schenken duidelijk zijn en een 'verarming' tot gevolg hebben. Dit is het geval  zowel  bij het geven van een cadeau als bij een schenking. In de rechtsleer wordt een cadeau  weliswaar  niet gelijkgesteld met een schenking, tenzij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

  • Het geschenk moet gegeven worden naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, waarbij het in de samenleving gebruikelijk is om geschenken of cadeaus te geven. Kerstmis en nieuwjaar, maar ook geboorte, communie en verjaardagen van de (klein)kinderen vallen daaronder.
  • Het geschenk moet in verhouding staan tot het vermogen en de inkomsten van de schenker.  

Conclusie

Opa en oma dienen zich dus tijdens het voorlezen van de nieuwjaarsbrieven géén zorgen te maken bij het uitdelen van de envelop...  Een gewoon cadeau of geschenk zal in de praktijk dus nooit als een schenking geherkwalificeerd kunnen worden, omdat het in verhouding staat tot het vermogen van de schenker en het gegeven wordt naar aanleiding van gebeurtenissen die een cadeau of geschenk sociaal wenselijk maken.  

 

   

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal
Optimaal beheer
04 juli 2022

Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal

Naast de fysieke afgifte van de documenten in het kantoor Rechtszekerheid of de verzending ervan per post, kan je roerende schenkingen nu ook gewoon ...

Lees meer
Huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen
Optimaal beheer
31 maart 2022

Huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen

Sinds de invoering van de Huwelijksvermogenswet van 22 juli 2018 is het voor echtgenoten - gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen - ...

Lees meer
Vermijd onnodige erfbelasting voor je tweede verblijf in Frankrijk
Zachte landing
26 november 2021

Vermijd onnodige erfbelasting voor je tweede verblijf in Frankrijk

Ben je eigenaar van onroerend goed in Frankrijk of ben je van plan om er in de toekomst aan te kopen? Zorg er dan voor dat je tweede verblijf niet ...

Lees meer