09 mei 2017

Vruchtgebruiker: let op bij het aanleggen van een liquidatiereserve!

Maar wat die vruchten nu eigenlijk allemaal inhouden, is niet altijd even evident. Er wordt vaak uitgegaan van het feit dat de vruchtgebruiker recht heeft op alle vruchten (lees: opbrengsten) van de vennootschap. 

Dat dividenden, die worden uitgekeerd uit overgedragen winsten, echte vruchten zijn en volledig toekomen aan de vruchtgebruiker staat vast en wordt niet meer betwist. Vruchten worden geacht van dag tot dag te zijn verkregen en de algemene proportionaliteitsregel wordt dan ook toegepast op die uitgekeerde dividenden volgens het tijdstip van verkrijging van de aandelen.  

Maar wat nu met winsten waarvan beslist werd om ze niet onmiddellijk uit te keren, maar toe te voegen aan de beschikbare reserves of over te gaan tot het aanleggen van een liquidatiereserve?

Van zodra die winsten als (liquidatie)reserve geboekt worden, maken ze deel uit van het "kapitaal" van de blote eigenaar, waardoor uitkeringen van reserves niet kunnen beschouwd worden als een vrucht.  

Het gevolg is dat de uitkering van deze reserves toekomt aan de blote eigenaar, bezwaard met het vruchtgebruik in het voordeel van de vruchtgebruiker van de aandelen.  De uitkering ten gevolge van een kapitaalvermindering komt eveneens toe aan de blote eigenaar, bezwaard met het vruchtgebruik in het voordeel van de vruchtgebruiker van de aandelen en volgt bijgevolg hetzelfde regime van de uitkering uit reserves.  

Bij de uitkering naar aanleiding van een liquidatie, zal het liquidatiesaldo tenslotte uitgekeerd worden op een gezamenlijke rekening van de blote eigenaar en de vruchtgebruiker of zullen de gelden worden uitbetaald aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, respectievelijk ten bedrage van de waarde waarop zij als blote eigenaar/vruchtgebruiker recht hebben. 

Het is bijgevolg een misvatting te denken dat de vruchtgebruiker automatisch alle 'inkomsten' uit de vennootschap in volle eigendom verkrijgt en er volledig vrij kan over beschikken.  De vruchtgebruiker denkt dan ook best goed na over bovenstaande gevolgen vooraleer hij overgaat tot het overboeken van overgedragen winsten naar beschikbare reserves of overgaat tot het aanleggen van liquidatiereserves.  

 

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Voorkomen is beter dan genezen -  niet enkel voor je lichaam, maar ook voor je vermogen.
17 mei 2024

Voorkomen is beter dan genezen -  niet enkel voor je lichaam, maar ook voor je vermogen.

Je bent jong en net getrouwd. Je kinderen zijn er al of op komst en je bouwt stilaan een vermogen op via je vennootschap. Waarom zou je dan denken ...

Lees meer
All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND
Slimme groei
07 februari 2024

All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND

In 2023 viert CROPLAND zijn tienjarig bestaan. VGD maakt pas sinds 2019 deel uit van het verhaal, een beslissing die oprichter Geert Vromman achteraf ...

Lees meer
Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal
Optimaal beheer
04 juli 2022

Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal

Naast de fysieke afgifte van de documenten in het kantoor Rechtszekerheid of de verzending ervan per post, kan je roerende schenkingen nu ook gewoon ...

Lees meer