09 mei 2017

Vruchtgebruiker: let op bij het aanleggen van een liquidatiereserve!

Maar wat die vruchten nu eigenlijk allemaal inhouden, is niet altijd even evident. Er wordt vaak uitgegaan van het feit dat de vruchtgebruiker recht heeft op alle vruchten (lees: opbrengsten) van de vennootschap. 

Dat dividenden, die worden uitgekeerd uit overgedragen winsten, echte vruchten zijn en volledig toekomen aan de vruchtgebruiker staat vast en wordt niet meer betwist. Vruchten worden geacht van dag tot dag te zijn verkregen en de algemene proportionaliteitsregel wordt dan ook toegepast op die uitgekeerde dividenden volgens het tijdstip van verkrijging van de aandelen.  

Maar wat nu met winsten waarvan beslist werd om ze niet onmiddellijk uit te keren, maar toe te voegen aan de beschikbare reserves of over te gaan tot het aanleggen van een liquidatiereserve?

Van zodra die winsten als (liquidatie)reserve geboekt worden, maken ze deel uit van het "kapitaal" van de blote eigenaar, waardoor uitkeringen van reserves niet kunnen beschouwd worden als een vrucht.  

Het gevolg is dat de uitkering van deze reserves toekomt aan de blote eigenaar, bezwaard met het vruchtgebruik in het voordeel van de vruchtgebruiker van de aandelen.  De uitkering ten gevolge van een kapitaalvermindering komt eveneens toe aan de blote eigenaar, bezwaard met het vruchtgebruik in het voordeel van de vruchtgebruiker van de aandelen en volgt bijgevolg hetzelfde regime van de uitkering uit reserves.  

Bij de uitkering naar aanleiding van een liquidatie, zal het liquidatiesaldo tenslotte uitgekeerd worden op een gezamenlijke rekening van de blote eigenaar en de vruchtgebruiker of zullen de gelden worden uitbetaald aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, respectievelijk ten bedrage van de waarde waarop zij als blote eigenaar/vruchtgebruiker recht hebben. 

Het is bijgevolg een misvatting te denken dat de vruchtgebruiker automatisch alle 'inkomsten' uit de vennootschap in volle eigendom verkrijgt en er volledig vrij kan over beschikken.  De vruchtgebruiker denkt dan ook best goed na over bovenstaande gevolgen vooraleer hij overgaat tot het overboeken van overgedragen winsten naar beschikbare reserves of overgaat tot het aanleggen van liquidatiereserves.  

 

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!
Optimaal beheer Zachte landing
30 april 2021

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!

Door je administratieve en financiële processen te digitaliseren krijg je de nodige inzichten in je bedrijfsresultaten, maar ook je privévermogen ...

Lees meer
Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?
Optimaal beheer
30 april 2021

Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?

Met een duolegaat duidt een erflater meerdere begunstigden aan in zijn of haar testament. Er wordt enerzijds een ver familielid of een goede vriend ...

Lees meer
De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer
Optimaal beheer
18 maart 2021

De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer

Heb je als ondernemer al nagedacht over wat er moet gebeuren met het beheer van je vermogen op de dag dat je daar zelf niet meer toe in staat bent? ...

Lees meer