10 februari 2017

Vervroegd op pensioen gaan... niet zo snel!

De regering besliste reeds in 2015 om de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken van 65 jaar naar 66 jaar vanaf 2025 en naar 67 jaar vanaf 2030.  Dit neemt niet weg dat wie vandaag een bepaalde leeftijd heeft bereikt en voldoende beroepsjaren op de teller heeft staan, nog steeds vóór de leeftijd van 65 jaar op (vervroegd) pensioen kan gaan.  U kan dit zelf eens nagaan via de website "mypension.be" van de overheid.   Weet evenwel dat wanneer u met (vervroegd) pensioen gaan uw extralegale verzekeringen (groepsverzekeringen en/of IPT's) ook wettelijk verplicht worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappijen, zelfs wanneer u in bijberoep actief zou blijven tot uw 65 jaar.   In dat geval zal uw uitgekeerd kapitaal niet kunnen genieten van het gunstig belastingtarief van 10% (+ gemeentelijke opcentiemen), dat enkel van toepassing is wanneer u pas op 65-jarige leeftijd op pensioen gaat. Het belastingtarief zal dan 16,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) bedragen.  U betaalt dus 6,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) meer én uw kapitaal rent niet langer op aan een veelal nog gunstig rentetarief.   Dat kan een flinke slok op een borrel schelen...  Het financiële voordeel van het vervroegd pensioen zou wel eens als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen. Goed rekenen vooraleer u een beslissing neemt is aangewezen!  Meer weten? Neem hier contact op met uw VGD-adviseur.  

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!
Optimaal beheer Zachte landing
30 april 2021

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!

Door je administratieve en financiële processen te digitaliseren krijg je de nodige inzichten in je bedrijfsresultaten, maar ook je privévermogen ...

Lees meer
Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?
Optimaal beheer
30 april 2021

Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?

Met een duolegaat duidt een erflater meerdere begunstigden aan in zijn of haar testament. Er wordt enerzijds een ver familielid of een goede vriend ...

Lees meer
De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer
Optimaal beheer
18 maart 2021

De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer

Heb je als ondernemer al nagedacht over wat er moet gebeuren met het beheer van je vermogen op de dag dat je daar zelf niet meer toe in staat bent? ...

Lees meer