10 februari 2017

Vervroegd op pensioen gaan... niet zo snel!

De regering besliste reeds in 2015 om de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken van 65 jaar naar 66 jaar vanaf 2025 en naar 67 jaar vanaf 2030.  Dit neemt niet weg dat wie vandaag een bepaalde leeftijd heeft bereikt en voldoende beroepsjaren op de teller heeft staan, nog steeds vóór de leeftijd van 65 jaar op (vervroegd) pensioen kan gaan.  U kan dit zelf eens nagaan via de website "mypension.be" van de overheid.   Weet evenwel dat wanneer u met (vervroegd) pensioen gaan uw extralegale verzekeringen (groepsverzekeringen en/of IPT's) ook wettelijk verplicht worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappijen, zelfs wanneer u in bijberoep actief zou blijven tot uw 65 jaar.   In dat geval zal uw uitgekeerd kapitaal niet kunnen genieten van het gunstig belastingtarief van 10% (+ gemeentelijke opcentiemen), dat enkel van toepassing is wanneer u pas op 65-jarige leeftijd op pensioen gaat. Het belastingtarief zal dan 16,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) bedragen.  U betaalt dus 6,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) meer én uw kapitaal rent niet langer op aan een veelal nog gunstig rentetarief.   Dat kan een flinke slok op een borrel schelen...  Het financiële voordeel van het vervroegd pensioen zou wel eens als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen. Goed rekenen vooraleer u een beslissing neemt is aangewezen!  Meer weten? Neem hier contact op met uw VGD-adviseur.  

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Een extra cadeau voor aandeelhouders: een belastingvrij dividend!
Optimaal beheer
18 mei 2018

Een extra cadeau voor aandeelhouders: een belastingvrij dividend!

Sinds het zomerakkoord, kan elke aandeelhouder vanaf 1 januari 2018 de roerende voorheffing, die hij heeft gedragen op dividenden van aandelen tot ...

Lees meer
In het jaar dat u 60 wordt…!
03 oktober 2014

In het jaar dat u 60 wordt…!

Bij de latere effectieve uitkering van het kapitaal zal er dan geen belasting meer verschuldigd zijn. Ook na uw 60ste verjaardag kan u nog aan ...

Lees meer