10 februari 2017

Vervroegd op pensioen gaan... niet zo snel!

De regering besliste reeds in 2015 om de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken van 65 jaar naar 66 jaar vanaf 2025 en naar 67 jaar vanaf 2030.  Dit neemt niet weg dat wie vandaag een bepaalde leeftijd heeft bereikt en voldoende beroepsjaren op de teller heeft staan, nog steeds vóór de leeftijd van 65 jaar op (vervroegd) pensioen kan gaan.  U kan dit zelf eens nagaan via de website "mypension.be" van de overheid.   Weet evenwel dat wanneer u met (vervroegd) pensioen gaan uw extralegale verzekeringen (groepsverzekeringen en/of IPT's) ook wettelijk verplicht worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappijen, zelfs wanneer u in bijberoep actief zou blijven tot uw 65 jaar.   In dat geval zal uw uitgekeerd kapitaal niet kunnen genieten van het gunstig belastingtarief van 10% (+ gemeentelijke opcentiemen), dat enkel van toepassing is wanneer u pas op 65-jarige leeftijd op pensioen gaat. Het belastingtarief zal dan 16,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) bedragen.  U betaalt dus 6,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) meer én uw kapitaal rent niet langer op aan een veelal nog gunstig rentetarief.   Dat kan een flinke slok op een borrel schelen...  Het financiële voordeel van het vervroegd pensioen zou wel eens als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen. Goed rekenen vooraleer u een beslissing neemt is aangewezen!  Meer weten? Neem hier contact op met uw VGD-adviseur.  

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal
Optimaal beheer
04 juli 2022

Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal

Naast de fysieke afgifte van de documenten in het kantoor Rechtszekerheid of de verzending ervan per post, kan je roerende schenkingen nu ook gewoon ...

Lees meer
Huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen
Optimaal beheer
31 maart 2022

Huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen

Sinds de invoering van de Huwelijksvermogenswet van 22 juli 2018 is het voor echtgenoten - gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen - ...

Lees meer
Vermijd onnodige erfbelasting voor je tweede verblijf in Frankrijk
Zachte landing
26 november 2021

Vermijd onnodige erfbelasting voor je tweede verblijf in Frankrijk

Ben je eigenaar van onroerend goed in Frankrijk of ben je van plan om er in de toekomst aan te kopen? Zorg er dan voor dat je tweede verblijf niet ...

Lees meer