26 november 2021

Vermijd onnodige erfbelasting voor je tweede verblijf in Frankrijk

Ben je eigenaar van onroerend goed in Frankrijk of ben je van plan om er in de toekomst aan te kopen? Zorg er dan voor dat je tweede verblijf niet als sneeuw voor de zon verdwijnt door er onnodig erfbelasting op te betalen.

Frankrijk is een populaire vakantiebestemming voor vele Belgen. Zo zijn ook Bart en Ellen, beide Belgisch rijksinwoner en woonachtig in Vlaanderen, verkocht aan de charmes van de Provence. Zij zijn al enige tijd gehuwd, hebben drie kinderen en zijn net op pensioengerechtigde leeftijd. Zij maakten onlangs van hun droom werkelijkheid en kochten in er een tweede verblijf (waarde +/- € 1.200.000) om hun welverdiende vakanties door te brengen.
Onze vermogensplanner overlopen samen met hen enkele belangrijke aspecten omtrent de vererving en de schenking van Frans onroerend goed.


1. Het vererven van Frans onroerend goed

a. Belgisch erfrecht en Vlaamse erfbelasting

Het Belgisch erfrecht zal van toepassing zijn op alle binnen- en buitenlandse, roerende en onroerende goederen, indien de erflater zijn/haar laatste woonplaats gelegen is in België. Om zeker te zijn dat het Belgisch erfrecht van toepassing zal zijn, kunnen zij hier ook voor opteren via testament.

Aangezien hun laatste woonplaats in principe in Vlaanderen gelegen zal zijn, zal er Vlaamse erfbelasting geheven worden over hun wereldwijde nalatenschap. Hieronder is dus ook hun tweede verblijf in Frankrijk begrepen.

b. Franse erfbelasting

Het verdrag tussen Frankrijk en België om dubbele belasting te voorkomen, verleent ook aan Frankrijk de bevoegdheid om het daar gelegen onroerende goed te onderwerpen aan erfbelasting.

c. Tarieven

Zowel de Belgische als de Franse erfbelasting kennen oplopende tarieven naar gelang de waarde van de nalatenschap, alsook de verwantschapsband met de overledene. Het verschil tussen beide landen zit in de tariefschijven en de tarieven.

d. Volledige vrijstelling voor de langstlevende in de Franse erfbelasting

Indien Bart of Ellen zou komen te overlijden, worden enkel de kinderen belast aan voormeld progressief tarief dat geldt in de Franse erfbelasting (tot 45%). We benadrukken hier dat in de Franse erfbelasting de langstlevende partner volledig vrijgesteld is.

e. Een vrijstelling van € 100.000 voor kinderen in de Franse erfbelasting

De langstlevende ontvangt de helft van het onroerend goed in een levenslang vruchtgebruik. De blote eigendom van deze helft komt toe aan de kinderen. De waarde ervan wordt bepaald op basis van de leeftijd van de langstlevende - vruchtgebruiker. In casu wordt voor een 65-jarige de waarde van het vruchtgebruik geschat op 40%. De blote eigendom bedraagt dus 60%, wat neerkomt op € 120.000 per kind.

In Frankrijk wordt een vrijstelling verleent van een eerste schijf van € 100.000 per ouder, per kind, waardoor zij elk slechts op € 20.000 belastbaar zijn. Dat resulteert in een erfbelasting van € 2.194 per kind.

f. Waarom beter nu al actie ondernemen?

Ondanks het feit dat Frankrijk een zeer gunstig regime kent inzake erfbelasting, zal de Vlaamse fiscus dus ook een graantje meepikken en erfbelasting heffen op het Frans onroerend goed. Om dubbele belasting te vermijden zal de totaliteit van de in Frankrijk betaalde erfbelasting verrekend mogen worden met de Vlaamse erfbelasting.

Zo wordt dubbele belasting in ieder geval vermeden, maar wordt het onroerend goed alsnog belast alsof het gelegen was in België. In casu zou de langstlevende alsnog € 14.280 aan Vlaamse erfbelasting betalen, de kinderen elk € 13.166. Hierdoor gaat het gunstig(er) regime dat geldt in Frankrijk verloren.

Daarnaast zal er door de loutere aanwezigheid van Frans onroerend goed in de nalatenschap een opduweffect zijn in de Vlaamse erfbelasting op de overige onroerende goederen. Dit wil zeggen dat het overige onroerend vermogen in hogere belastingschijven (tot 27%) zal belast worden.

Laat dit nu net de reden zijn waarom we met Bart en Ellen nadenken over het schenken bij leven van het tweede verblijf gelegen in Frankrijk.

 

2. Het schenken van Frans onroerend goed

a. Tarieven en vrijstelling zoals Franse erfbelasting, met progressievoorbehoud

Bart en Ellen staan open voor de schenking van hun tweede verblijf. In Frankrijk gelden in de schenkbelasting dezelfde tarieven en dezelfde vrijstelling als in de erfbelasting.

Daarnaast stellen we voor een schenking te doen met voorbehoud van vruchtgebruik, aangezien de kinderen in Frankrijk enkel schenkbelasting betalen op de waarde van de blote eigendom, waar in België belasting wordt geheven op de volle eigendom. Het vruchtgebruik zal bij een later overlijden belastingvrij aanwassen bij de blote eigendom.

Bart en Ellen kunnen dus elk een eerste schijf van € 100.000 per kind belastingvrij schenken. De kinderen moeten slechts op de overige € 20.000 schenkbelasting betalen. Dit resulteert in een schenkbelasting van € 2.194 per kind.

Opgelet: om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling, kunnen Bart en Ellen Frans onroerend goed slechts met tussenperiodes van minstens 15 jaar schenken. Doen zij dit niet, dan wordt de waarde van de eerdere schenking geteld bij de waarde van de nieuwe schenking voor de berekening van de schenkbelasting. Ook indien een schenking met toepassing van de vrijstelling gebeurde minder dan 15 jaar voor het overlijden, kan geen toepassing meer gemaakt worden van voormelde vrijstelling in de erfbelasting.

b. Geen risico op dubbele schenkbelasting

België en Frankrijk hebben voor de toepassing van de schenkbelasting geen dubbelbelastingverdrag gesloten. Toch bestaat er in dit geval geen vrees tot dubbele belasting.
In België zijn onroerende schenkingen voor een buitenlandse notaris niet verplicht te registeren, waardoor ze niet onderhevig zijn aan Belgische schenkbelasting.

c. Geen risico op Vlaamse erfbelasting

Na een schenking van het onroerend goed gelegen in Frankrijk, zullen de langstlevende en de kinderen bij een later overlijden het Frans onroerend goed niet moeten opnemen in de Vlaamse aangifte van nalatenschap en wordt het onroerend goed dus niet belast in de Vlaamse erfbelasting.

Conclusie

Herken je je in dit verhaal? Of ben je zelf van plan om onroerend goed in Frankrijk aan te kopen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met onze vermogensplanners. Wij bekijken graag samen met jou hoe je ervoor kan zorgen dat het tweede verblijf niet als sneeuw voor de zon verdwijnt.

 

E-book: Denk vandaag al aan jouw toekomst (en die van je naasten)

Welke stappen kan je zetten om je vermogen -in welke vorm ook - optimaal uit te bouwen en over te dragen? In dit e-book krijg je het antwoord op al je vragen.

e-book - estate planning - denk vandaag al aan jouw toekomst-1Download het e-book

 

estate planning -onroerend Frans goed 2

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND
Slimme groei
07 februari 2024

All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND

In 2023 viert CROPLAND zijn tienjarig bestaan. VGD maakt pas sinds 2019 deel uit van het verhaal, een beslissing die oprichter Geert Vromman achteraf ...

Lees meer
Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal
Optimaal beheer
04 juli 2022

Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal

Naast de fysieke afgifte van de documenten in het kantoor Rechtszekerheid of de verzending ervan per post, kan je roerende schenkingen nu ook gewoon ...

Lees meer
Huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen
Optimaal beheer
31 maart 2022

Huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen

Sinds de invoering van de Huwelijksvermogenswet van 22 juli 2018 is het voor echtgenoten - gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen - ...

Lees meer