29 mei 2017

Regularisatie van uw studiejaren: “Een goede belegging voor uw pensioen”?

Krijtlijnen van het wetsontwerp 

Vanaf 2020 is het voor alle werknemers, zelfstandigen en ambtenaren mogelijk om, ongeacht het moment in hun loopbaan - maar uiterlijk voor de ingangsdatum van het rustpensioen - hun studiejaren af te kopen, zodat deze kunnen meetellen in de berekening van hun pensioen. Alle studiejaren, die vereist waren voor het behalen van uw diploma (slechts één van uw diploma’s), zullen hiervoor in aanmerking komen.

De kostprijs hiervan wordt door de regering vandaag vastgelegd op 1.500 € per jaar, maar zal in de toekomst afhankelijk gemaakt worden van het moment van uw regularisatie (hoe dichter bij uw pensioenleeftijd, hoe hoger de kost per afgekocht studiejaar). De totale regularisatiebijdrage – van één of meerdere studiejaren - moet steeds in één keer betaald worden, en dit binnen de zes maand na uw aanvraag.

Om het plaatje voor u interessant te maken is deze eenmalige regularisatiebijdrage fiscaal aftrekbaar tegen de marginale aanslagvoet via uw personenbelasting (50% indien uw belastbaar inkomen hoger is dan 38.830 € en u betaalt netto ‘slechts’ 750 €).  

"Door het afkopen van uw studiejaren zal u nooit vroeger met pensioen kunnen gaan."

Overgangsregeling

De Minister voorziet verder ook een overgangsperiode van 1 juni tot 31 mei 2020, waarin u weliswaar enkel de studiejaren na uw 20ste verjaardag - tegen een vast tarief van 1.500 € - kan afkopen en dit ongeacht uw leeftijd (voor ambtenaren geldt zelfs een korting van 15 % op dit bedrag).

Als tegenprestatie voor uw spontane bijkomende solidariteitsbijdrage belooft de Minister voor elk afgekocht studiejaar u een jaarlijks extra bruto wettelijk pensioen van 266,66 € (index 138,81) uit te betalen, indien u een pensioen voor alleenstaande geniet, of 333,33 € per jaar indien u recht heeft op een gezinspensioen. 

Is dit nu een interessante optie voor u of niet ?

Laat er geen twijfel over bestaan: het afkopen van studiejaren heeft geen enkel effect op uw vroegst mogelijke pensioendatum. U kan voor uzelf dus geen vervroegd pensioen ‘kopen’… 

Verder claimt de Minister een terugverdieneffect van 3 jaar vanaf de pensionering, maar hier gaat hij er gemakkelijkheidshalve van uit, dat iedereen minstens een bruto belastbaar inkomen geniet van 38.830 € (de kostprijs verlaagt dan immers tot 750 €), en vergeet hij verder ook aan te stippen, dat de 266,66 € per jaar extra pensioen een bruto bedrag is.

Hoeveel u netto, na belasting, van dit bedrag overhoudt, hangt af van uw globaal belastbaar inkomen na pensionering (ook tijdens uw pensioen zal u immers, in combinatie met uw andere inkomsten, personenbelasting verschuldigd zijn). Dit is dus verschillend voor eenieder van ons.

Daarnaast is ook uit talrijke simulaties gebleken dat door het wegvallen van bepaalde belastingverminderingen het afkopen van studiejaren in vele gevallen zinloos of zelfs verlieslatend bleek te zijn (de zogenaamde “pensioenval”). Als u afweegt of dit interessant is voor u, dan houdt u best ook steeds uw persoonlijke situatie in het achterhoofd.

Uw regularisatiebijdrage kan immers in geen geval worden terugbetaald. Dus mocht u jong komen te overlijden, of mochten uw eigen pensioenrechten laag zijn (waardoor u terugvalt op een gezinspensioen op basis van de loopbaan van uw partner, of wanneer u zelf in aanmerking komt voor de hefboom van een minimumpensioen), dan is een regularisatie waarschijnlijk weggegooid geld…

En wat als u reeds een eenheid van loopbaan kent (45/45)? Kortom, u laat zich best begeleiden in uw beslissing. 

 

Belangenconflict Franse Gemeenschapscommissie

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) heeft op 12 mei 2017 een belangenconflict ingeroepen met het Federale Parlement. Daardoor wordt de bespreking van het wetsontwerp rond het afkopen van de studiejaren opgeschort voor minimum 120 dagen. Tijdens deze periode moeten de verschillende partijen tot een vergelijk komen over het wetsontwerp.

 

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Voorkomen is beter dan genezen -  niet enkel voor je lichaam, maar ook voor je vermogen.
17 mei 2024

Voorkomen is beter dan genezen -  niet enkel voor je lichaam, maar ook voor je vermogen.

Je bent jong en net getrouwd. Je kinderen zijn er al of op komst en je bouwt stilaan een vermogen op via je vennootschap. Waarom zou je dan denken ...

Lees meer
All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND
Slimme groei
07 februari 2024

All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND

In 2023 viert CROPLAND zijn tienjarig bestaan. VGD maakt pas sinds 2019 deel uit van het verhaal, een beslissing die oprichter Geert Vromman achteraf ...

Lees meer
Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal
Optimaal beheer
04 juli 2022

Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal

Naast de fysieke afgifte van de documenten in het kantoor Rechtszekerheid of de verzending ervan per post, kan je roerende schenkingen nu ook gewoon ...

Lees meer