29 mei 2017

Regularisatie van uw studiejaren: “Een goede belegging voor uw pensioen”?

Krijtlijnen van het wetsontwerp 

Vanaf 2020 is het voor alle werknemers, zelfstandigen en ambtenaren mogelijk om, ongeacht het moment in hun loopbaan - maar uiterlijk voor de ingangsdatum van het rustpensioen - hun studiejaren af te kopen, zodat deze kunnen meetellen in de berekening van hun pensioen. Alle studiejaren, die vereist waren voor het behalen van uw diploma (slechts één van uw diploma’s), zullen hiervoor in aanmerking komen.

De kostprijs hiervan wordt door de regering vandaag vastgelegd op 1.500 € per jaar, maar zal in de toekomst afhankelijk gemaakt worden van het moment van uw regularisatie (hoe dichter bij uw pensioenleeftijd, hoe hoger de kost per afgekocht studiejaar). De totale regularisatiebijdrage – van één of meerdere studiejaren - moet steeds in één keer betaald worden, en dit binnen de zes maand na uw aanvraag.

Om het plaatje voor u interessant te maken is deze eenmalige regularisatiebijdrage fiscaal aftrekbaar tegen de marginale aanslagvoet via uw personenbelasting (50% indien uw belastbaar inkomen hoger is dan 38.830 € en u betaalt netto ‘slechts’ 750 €).  

"Door het afkopen van uw studiejaren zal u nooit vroeger met pensioen kunnen gaan."

Overgangsregeling

De Minister voorziet verder ook een overgangsperiode van 1 juni tot 31 mei 2020, waarin u weliswaar enkel de studiejaren na uw 20ste verjaardag - tegen een vast tarief van 1.500 € - kan afkopen en dit ongeacht uw leeftijd (voor ambtenaren geldt zelfs een korting van 15 % op dit bedrag).

Als tegenprestatie voor uw spontane bijkomende solidariteitsbijdrage belooft de Minister voor elk afgekocht studiejaar u een jaarlijks extra bruto wettelijk pensioen van 266,66 € (index 138,81) uit te betalen, indien u een pensioen voor alleenstaande geniet, of 333,33 € per jaar indien u recht heeft op een gezinspensioen. 

Is dit nu een interessante optie voor u of niet ?

Laat er geen twijfel over bestaan: het afkopen van studiejaren heeft geen enkel effect op uw vroegst mogelijke pensioendatum. U kan voor uzelf dus geen vervroegd pensioen ‘kopen’… 

Verder claimt de Minister een terugverdieneffect van 3 jaar vanaf de pensionering, maar hier gaat hij er gemakkelijkheidshalve van uit, dat iedereen minstens een bruto belastbaar inkomen geniet van 38.830 € (de kostprijs verlaagt dan immers tot 750 €), en vergeet hij verder ook aan te stippen, dat de 266,66 € per jaar extra pensioen een bruto bedrag is.

Hoeveel u netto, na belasting, van dit bedrag overhoudt, hangt af van uw globaal belastbaar inkomen na pensionering (ook tijdens uw pensioen zal u immers, in combinatie met uw andere inkomsten, personenbelasting verschuldigd zijn). Dit is dus verschillend voor eenieder van ons.

Daarnaast is ook uit talrijke simulaties gebleken dat door het wegvallen van bepaalde belastingverminderingen het afkopen van studiejaren in vele gevallen zinloos of zelfs verlieslatend bleek te zijn (de zogenaamde “pensioenval”). Als u afweegt of dit interessant is voor u, dan houdt u best ook steeds uw persoonlijke situatie in het achterhoofd.

Uw regularisatiebijdrage kan immers in geen geval worden terugbetaald. Dus mocht u jong komen te overlijden, of mochten uw eigen pensioenrechten laag zijn (waardoor u terugvalt op een gezinspensioen op basis van de loopbaan van uw partner, of wanneer u zelf in aanmerking komt voor de hefboom van een minimumpensioen), dan is een regularisatie waarschijnlijk weggegooid geld…

En wat als u reeds een eenheid van loopbaan kent (45/45)? Kortom, u laat zich best begeleiden in uw beslissing. 

 

Belangenconflict Franse Gemeenschapscommissie

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) heeft op 12 mei 2017 een belangenconflict ingeroepen met het Federale Parlement. Daardoor wordt de bespreking van het wetsontwerp rond het afkopen van de studiejaren opgeschort voor minimum 120 dagen. Tijdens deze periode moeten de verschillende partijen tot een vergelijk komen over het wetsontwerp.

 

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!
Optimaal beheer Zachte landing
30 april 2021

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!

Door je administratieve en financiële processen te digitaliseren krijg je de nodige inzichten in je bedrijfsresultaten, maar ook je privévermogen ...

Lees meer
Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?
Optimaal beheer
30 april 2021

Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?

Met een duolegaat duidt een erflater meerdere begunstigden aan in zijn of haar testament. Er wordt enerzijds een ver familielid of een goede vriend ...

Lees meer
De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer
Optimaal beheer
18 maart 2021

De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer

Heb je als ondernemer al nagedacht over wat er moet gebeuren met het beheer van je vermogen op de dag dat je daar zelf niet meer toe in staat bent? ...

Lees meer