06 maart 2017

Opnemen van een voorschot op uw individuele pensioentoezegging?

Zowel de fiscale wetgeving als de wetgeving inzake aanvullende pensioenen staan u toe om een voorschot op te nemen op de later verschuldigde uitkering van uw pensioenkapitaal, de zogenaamde individuele pensioentoezegging (IPT).

In welke gevallen kan dit? 

Dit kan echter enkel als u het opgevraagde voorschot aanwendt om een in België of in de E.E.R. gelegen onroerend goed te verwerven, te verbeteren of te (ver)bouwen en enkel als u zelf eigenaar is (of wordt) van het betrokken onroerend goed.  Weet dat de in aanmerking komende vastgoedverrichtingen legio zijn: de aankoop van een grond, het zetten van een (ruw)bouw, een nieuw terras, schilderwerk, een nieuwe vloer, … en zelfs het vervroegd terugbetalen van uw bestaand krediet. Het komt allemaal in aanmerking. Uw verzekeraar zal u een voorschot toestaan ten belope van 60 % à 75% van uw op dat moment samengestelde reserve.  

In de praktijk…

In een poging om uw slapend pensioenkapitaal al actief aan te wenden of om voor uw passief pensioenkapitaal een hoger rendement te zoeken, klinkt dit voor velen onder u – geboren met een baksteen in de maag – ongetwijfeld als muziek in de oren… In de praktijk zal u echter voor de modaliteiten geheel afhankelijk zijn van de verzekeraar waar uw pensioengelden belegd werden/zijn. Elke verzekeraar kent immers zijn eigen voorschottenpolitiek (de keuze tussen een interest betalend, interest kapitaliserend, dan wel een interestvrij voorschot), en vooral een eigen, vaak goed ontwikkelde kostenstructuur. De keuze van verzekeraar wint dus ook hier aan belang.  

Blijf alert! 

Heeft u plannen in die richting ? Denk eerst goed na… De keuzes die u nu maakt, kunnen een grote impact hebben op uw latere opties en de financiële uitkomst. Ondervraag dus zeer grondig uw makelaar of bankier over de mogelijkheden en de voorwaarden.  

 

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!
Optimaal beheer Zachte landing
30 april 2021

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!

Door je administratieve en financiële processen te digitaliseren krijg je de nodige inzichten in je bedrijfsresultaten, maar ook je privévermogen ...

Lees meer
Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?
Optimaal beheer
30 april 2021

Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?

Met een duolegaat duidt een erflater meerdere begunstigden aan in zijn of haar testament. Er wordt enerzijds een ver familielid of een goede vriend ...

Lees meer
De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer
Optimaal beheer
18 maart 2021

De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer

Heb je als ondernemer al nagedacht over wat er moet gebeuren met het beheer van je vermogen op de dag dat je daar zelf niet meer toe in staat bent? ...

Lees meer