06 maart 2017

Opnemen van een voorschot op uw individuele pensioentoezegging?

Zowel de fiscale wetgeving als de wetgeving inzake aanvullende pensioenen staan u toe om een voorschot op te nemen op de later verschuldigde uitkering van uw pensioenkapitaal, de zogenaamde individuele pensioentoezegging (IPT).

In welke gevallen kan dit? 

Dit kan echter enkel als u het opgevraagde voorschot aanwendt om een in België of in de E.E.R. gelegen onroerend goed te verwerven, te verbeteren of te (ver)bouwen en enkel als u zelf eigenaar is (of wordt) van het betrokken onroerend goed.  Weet dat de in aanmerking komende vastgoedverrichtingen legio zijn: de aankoop van een grond, het zetten van een (ruw)bouw, een nieuw terras, schilderwerk, een nieuwe vloer, … en zelfs het vervroegd terugbetalen van uw bestaand krediet. Het komt allemaal in aanmerking. Uw verzekeraar zal u een voorschot toestaan ten belope van 60 % à 75% van uw op dat moment samengestelde reserve.  

In de praktijk…

In een poging om uw slapend pensioenkapitaal al actief aan te wenden of om voor uw passief pensioenkapitaal een hoger rendement te zoeken, klinkt dit voor velen onder u – geboren met een baksteen in de maag – ongetwijfeld als muziek in de oren… In de praktijk zal u echter voor de modaliteiten geheel afhankelijk zijn van de verzekeraar waar uw pensioengelden belegd werden/zijn. Elke verzekeraar kent immers zijn eigen voorschottenpolitiek (de keuze tussen een interest betalend, interest kapitaliserend, dan wel een interestvrij voorschot), en vooral een eigen, vaak goed ontwikkelde kostenstructuur. De keuze van verzekeraar wint dus ook hier aan belang.  

Blijf alert! 

Heeft u plannen in die richting ? Denk eerst goed na… De keuzes die u nu maakt, kunnen een grote impact hebben op uw latere opties en de financiële uitkomst. Ondervraag dus zeer grondig uw makelaar of bankier over de mogelijkheden en de voorwaarden.  

 

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Voorkomen is beter dan genezen -  niet enkel voor je lichaam, maar ook voor je vermogen.
17 mei 2024

Voorkomen is beter dan genezen -  niet enkel voor je lichaam, maar ook voor je vermogen.

Je bent jong en net getrouwd. Je kinderen zijn er al of op komst en je bouwt stilaan een vermogen op via je vennootschap. Waarom zou je dan denken ...

Lees meer
All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND
Slimme groei
07 februari 2024

All-in zakelijk advies: het verhaal van CROPLAND

In 2023 viert CROPLAND zijn tienjarig bestaan. VGD maakt pas sinds 2019 deel uit van het verhaal, een beslissing die oprichter Geert Vromman achteraf ...

Lees meer
Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal
Optimaal beheer
04 juli 2022

Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal

Naast de fysieke afgifte van de documenten in het kantoor Rechtszekerheid of de verzending ervan per post, kan je roerende schenkingen nu ook gewoon ...

Lees meer