28 september 2017

Nog snel uw IPT "backservicen"?

Het is echter nog  wachten op de definitieve wetteksten om na te gaan hoe de aangekondigde maatregelen zich in de praktijk zullen vertalen. Daarom belichten wij hier nog even kort één van de  bestaande fiscale voordelen waar u in principe nog maximaal kan van genieten in 2017. 

Een bijkomende backservice in uw pensioenplan 

De wetgever voorziet de mogelijkheid om eenmalige stortingen in uw aanvullend pensioenplan (IPT) integraal ten laste te laten nemen van het bedrijfsresultaat van uw vennootschap.   Vandaag leveren deze verzekeringspremies in de regel een belastingbesparing op van 33,99%, en laten u zodoende toe uw bruto vennootschapsmiddelen aan 20 à 25 % (totale belasting en sociale bijdragen bij aanvang en uitkering) de omslag te laten maken naar uw privévermogen. 

Vanaf 2018 zal dit voordeel trapsgewijs afnemen gezien de vooropgestelde daling van de vennootschapsbelasting (25% in 2020 en reeds 20,4% voor KMO's vanaf 2018.).  Bovendien vermijdt u één van de mogelijke uitlopers van het zomerakkoord.  In 2018 zou de huidige extra sociale bijdrage (Wyninckxbijdrage) op substantiële aanvullende pensioenstortingen (+ 30.000 €) immers ook verhogen van 1,5% naar 3%.

Deze eenmalige stortingen (beter bekend als backservice) dienen om periodes uit uw verleden, waarin de aanvullende pensioenmogelijkheden niet volledig benut werden op basis van een bepaald bezoldigingsbedrag,  deels of volledig te regulariseren, ongeacht of u de huidige bezoldiging effectief genoot gedurende de te regulariseren periode of niet.  

U kan nu nog actie ondernemen

Ondervraag dus grondig uw makelaar of er nog mogelijkheden zijn voor uw bestaande 80%-regel en uw bestaande aanvullende pensioenplan voor het jaar 2017.   

Indien de mogelijkheden steeds maximaal werden ingevuld, adviseren wij u ook om te kijken of het eenmalig toekennen van een 13de of 14de maand bezoldiging, alsnog nieuwe mogelijkheden doet openvallen. U combineert immers een aantal voordelen: het maximaal benutten van de fiscale aftrekbaarheid van deze storting in uw vennootschap in 2017, een optimale graad van taxatie om bruto vennootschapsgelden de omslag te laten maken naar uw netto privé vermogen. 

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!
Optimaal beheer Zachte landing
30 april 2021

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!

Door je administratieve en financiële processen te digitaliseren krijg je de nodige inzichten in je bedrijfsresultaten, maar ook je privévermogen ...

Lees meer
Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?
Optimaal beheer
30 april 2021

Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?

Met een duolegaat duidt een erflater meerdere begunstigden aan in zijn of haar testament. Er wordt enerzijds een ver familielid of een goede vriend ...

Lees meer
De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer
Optimaal beheer
18 maart 2021

De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer

Heb je als ondernemer al nagedacht over wat er moet gebeuren met het beheer van je vermogen op de dag dat je daar zelf niet meer toe in staat bent? ...

Lees meer