28 september 2017

Nog snel uw IPT "backservicen"?

Het is echter nog  wachten op de definitieve wetteksten om na te gaan hoe de aangekondigde maatregelen zich in de praktijk zullen vertalen. Daarom belichten wij hier nog even kort één van de  bestaande fiscale voordelen waar u in principe nog maximaal kan van genieten in 2017. 

Een bijkomende backservice in uw pensioenplan 

De wetgever voorziet de mogelijkheid om eenmalige stortingen in uw aanvullend pensioenplan (IPT) integraal ten laste te laten nemen van het bedrijfsresultaat van uw vennootschap.   Vandaag leveren deze verzekeringspremies in de regel een belastingbesparing op van 33,99%, en laten u zodoende toe uw bruto vennootschapsmiddelen aan 20 à 25 % (totale belasting en sociale bijdragen bij aanvang en uitkering) de omslag te laten maken naar uw privévermogen. 

Vanaf 2018 zal dit voordeel trapsgewijs afnemen gezien de vooropgestelde daling van de vennootschapsbelasting (25% in 2020 en reeds 20,4% voor KMO's vanaf 2018.).  Bovendien vermijdt u één van de mogelijke uitlopers van het zomerakkoord.  In 2018 zou de huidige extra sociale bijdrage (Wyninckxbijdrage) op substantiële aanvullende pensioenstortingen (+ 30.000 €) immers ook verhogen van 1,5% naar 3%.

Deze eenmalige stortingen (beter bekend als backservice) dienen om periodes uit uw verleden, waarin de aanvullende pensioenmogelijkheden niet volledig benut werden op basis van een bepaald bezoldigingsbedrag,  deels of volledig te regulariseren, ongeacht of u de huidige bezoldiging effectief genoot gedurende de te regulariseren periode of niet.  

U kan nu nog actie ondernemen

Ondervraag dus grondig uw makelaar of er nog mogelijkheden zijn voor uw bestaande 80%-regel en uw bestaande aanvullende pensioenplan voor het jaar 2017.   

Indien de mogelijkheden steeds maximaal werden ingevuld, adviseren wij u ook om te kijken of het eenmalig toekennen van een 13de of 14de maand bezoldiging, alsnog nieuwe mogelijkheden doet openvallen. U combineert immers een aantal voordelen: het maximaal benutten van de fiscale aftrekbaarheid van deze storting in uw vennootschap in 2017, een optimale graad van taxatie om bruto vennootschapsgelden de omslag te laten maken naar uw netto privé vermogen. 

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Backservice op het einde van de loopbaan: do or don’t?
Zachte landing
25 februari 2019

Backservice op het einde van de loopbaan: do or don’t?

Lang gewerkt en veel gespaard…, maar wel in de vennootschap. Nu laat ik mijn zaak over aan mijn kinderen maar mijn zuurverdiende centen die ik nog ...

Lees meer
Vooruitbetaalde kosten: backservicepremie niet geviseerd!
Optimaal beheer
22 februari 2018

Vooruitbetaalde kosten: backservicepremie niet geviseerd!

Kosten die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een toekomstig belastbaar tijdperk kunnen voortaan slechts “gespreid” over de periode waarop ...

Lees meer