21 januari 2019

Hoe de erfbelasting op “het voortgezet vruchtgebruik” vermijden?

Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik (VG) is een populaire techniek om aan successieplanning te doen. Het zorgt er enerzijds voor dat de schenker de controle en de inkomsten kan blijven behouden over de geschonken goederen, en anderzijds dat de vermogenswaarde toch reeds bij de volgende generatie rust.

Tot voor kort doofde dit vruchtgebruik uit bij het overlijden van de schenker, en waste het vruchtgebruik aan bij de blote eigendom (BE), zodat de begiftigde de volle eigendom verkreeg,  zonder dat er verdere erfbelasting verschuldigd was.

Het nieuwe erfrecht voorziet dat de langstlevende echtgenoot (LLE) een bij wet toegekend opvolgend vruchtgebruik verkrijgt; het zogenaamde “wettelijk voortgezet vruchtgebruik”. Op dit wettelijk voortgezet vruchtgebruik zal de langstlevende echtgenoot echter erfbelasting verschuldigd zijn.

Meer weten over familiale planning? Download dan ons e-book met tips.

e-book - estate planning - denk vandaag al aan jouw toekomst-1

Download het e-book

 

De vraag rijst of en hoe dit fiscaal nadelig aspect kan voorkomen worden? Dit hangt af van de wens van de schenker  omtrent het al dan niet voortzetten van het vruchtgebruik :

Geen voortzetting gewenst

  1. De schenker kan dit “ wettelijk voortgezet vruchtgebruik ” testamentair uitsluiten;
  2. De echtgeno(o)t(e) kan in de schenkingsakte tussenkomen en afstand doen van de rechten op het wettelijk voortgezet vruchtgebruik (Opgelet: vormvereisten van een punctuele  erfovereenkomst);
  3. De echtgeno(o)t(e) kan later ook in een punctuele erfovereenkomst verzaken aan het wettelijk voortgezet vruchtgebruik (Opgelet:  vormvereisten van een punctuele erfovereenkomst);
  4. De schenker kan zelf bij leven  verzaken aan het (eigen) vruchtgebruik, zodat er geen wettelijk voortgezet vruchtgebruik meer kan zijn bij zijn overlijden;

Wel voortzetting gewenst

  1. Indien een gemeenschappelijk goed door beide echtgenoten samen wordt geschonken, kan via de schenkingsakte voorzien worden dat het vruchtgebruik belastingvrij aanwast bij de LLE. Het “ wettelijk voortgezet vruchtgebruik “ speelt dan niet meer. Bevindt het te schenken goed zich in het eigen vermogen van één van de partners, dan kan overwogen worden om dit goed voorafgaand in een huwelijksgemeenschap in te brengen. Let wel op voor de anti-misbruik bepalingen inzake onroerende goederen.
  1. Indien de schenker een eigen goed schenkt, kan  in de schenkingsakte conventioneel bedongen worden dat het vruchtgebruik dat de schenker zichzelf voorbehoudt, na zijn overlijden, dient toe te komen aan de LLE (= beding van terugval van vruchtgebruik). Op deze terugval van vruchtgebruik is er enkel schenkbelasting verschuldigd.

Wapen je dus tegen het fiscaal effect van het “wettelijk voortgezet vruchtgebruik”!

Meer weten over familiale planning? Download dan ons e-book met tips.

e-book - estate planning - denk vandaag al aan jouw toekomst-1

Download het e-book

 

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!
Optimaal beheer Zachte landing
30 april 2021

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!

Door je administratieve en financiële processen te digitaliseren krijg je de nodige inzichten in je bedrijfsresultaten, maar ook je privévermogen ...

Lees meer
Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?
Optimaal beheer
30 april 2021

Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?

Met een duolegaat duidt een erflater meerdere begunstigden aan in zijn of haar testament. Er wordt enerzijds een ver familielid of een goede vriend ...

Lees meer
De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer
Optimaal beheer
18 maart 2021

De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer

Heb je als ondernemer al nagedacht over wat er moet gebeuren met het beheer van je vermogen op de dag dat je daar zelf niet meer toe in staat bent? ...

Lees meer