12 februari 2018

Het nieuwe erfrecht, alle veranderingen helder uitgelegd

De belangrijkste doelstelling van het nieuwe erfrecht is dat het moet zorgen voor:

  • Meer rechtszekerheid voor uw gezin en uw familie
  • Meer zelfbeschikkingsrecht
  • Meer aansluiting bij de maatschappelijke realiteit

Op vlak van zelfbeschikkingrecht verandert er met het nieuwe erfrecht veel met betrekking tot het beschikbaar deel waarover de erflater zelf beschikt. Dit is zeker belangrijk voor de kinderen aangezien het nieuwe erfrecht bijvoorbeeld geen opdeling meer maakt tussen het aantal kinderen dat u heeft om het beschikbaar deel te bepalen. Dit heeft een invloed op de wettelijke reserves van de kinderen. Er gebeuren op hetzelfde niveau veranderingen op de l reservataire aanspraken zowel van de langstlevende partner als van de ouders.

Ook zullen er vanaf 01/09/2018 globale en punctuele erfovereenkomsten kunnen gesloten worden. Deze overeenkomsten hebben als doel om betwistingen bij een overlijden te vermijden. 

Daarnaast wil het nieuwe erfrecht ook zorgen voor meer rechtszekerheid. Hier is de grootste verandering dan ook de evolutie naar een uniform waarderingsmodel voor schenkingen bij inbreng en inkorting. De waarde van schenkingen zal voortaan steeds zowel voor roerende als voor onroerende schenkingen vastgeklikt worden op het moment van de schenking en geïndexeerd worden tot de overlijdensdatum. Dit geldt niet voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik waarvoor een uitzondering voorzien is. 

Daarenboven wordt de reserve in natura vervangen door een reserve in waarde. Zo zal er bij een vraag tot inkorting principieel een geldelijke compensatie gedaan worden.

Daarnaast biedt het nieuwe erfrecht ook meer aansluiting bij de maatschappelijke realiteit. Terwijl men vroeger vaak van een stereotype gezinsstructuur uitging, zijn er met het nieuwe erfrecht  ook veel meer mogelijkheden omtrent planning in nieuw samengestelde gezinnen, generation skipping en zijn de rechten van kinderen uit een eerste huwelijk gewaarborgd bij het aangaan van een tweede huwelijk.

Het nieuwe erfrecht wordt van kracht vanaf 1 september 2018 en heeft ook een impact op uw reeds gedane schenkingen. Deze schenkingen dienen dan ook best geanalyseerd te worden.

Sinds 01/09/2017 is een overgangsregeling van toepassing voor alle schenkingen die dateren van voor 01/09/2018 en  kan u  een keuze maken of u voor deze schenkingen voor wat betreft de inbreng en inkorting toch de oude regels wenst toe te passen. Maakt u geen keuze voor 01/09/2018 dan is het nieuwe erfrecht sowieso van toepassing op deze oude schenkingen!

Alle schenkingen na 1 september 2018 zullen sowieso onder het nieuwe erfrecht vallen.

Onze specialisten omtrent vermogensplanning hebben deze nieuwe regels voor u uiteengezet in een heldere presentatie met verduidelijkende voorbeelden, die u onder aan de pagina kan downloaden.

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!
Optimaal beheer Zachte landing
30 april 2021

VGD Pax Familia: plan vandaag voor morgen!

Door je administratieve en financiële processen te digitaliseren krijg je de nodige inzichten in je bedrijfsresultaten, maar ook je privévermogen ...

Lees meer
Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?
Optimaal beheer
30 april 2021

Duolegaat verdwijnt, nieuwe vriendenerfenis als alternatief?

Met een duolegaat duidt een erflater meerdere begunstigden aan in zijn of haar testament. Er wordt enerzijds een ver familielid of een goede vriend ...

Lees meer
De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer
Optimaal beheer
18 maart 2021

De zorgvolmacht: stel het beheer van je vermogen veilig als ondernemer

Heb je als ondernemer al nagedacht over wat er moet gebeuren met het beheer van je vermogen op de dag dat je daar zelf niet meer toe in staat bent? ...

Lees meer