19 oktober 2018

Waarom dit hét moment is om uw bedrijf over te laten

Elke ondernemer overweegt vroeg of laat om zijn of haar onderneming te verkopen. Daarbij is het vaak wachten op het “perfecte” moment voor deze overdracht. Onze adviseurs Corporate Finance menen dat dit moment vandaag in de markt aanwezig is en geven u graag nog wat extra tips om de waarde van uw onderneming te maximaliseren.

Multiple

Het plafond is bijna bereikt

Een recente studie van Mergermarket toont aan dat de totale Europese overnamemarkt in de eerste helft van 2018 met 16% gestegen is. Ook in België toont de M&A Monitor van Vlerick Business School aan dat dit hét moment is voor ondernemers om hun bedrijf over te laten. Er zijn hiervoor verschillende redenen:

  1. De gemiddelde multiple (= het aantal keer dat een overnemer bereid is de jaarlijkse operationele cashflow/EBITDA te betalen in een overname) is de voorbije 5 jaar toegenomen van 5,0 tot 6,7. Overnemers zijn op vandaag dus bereid om ruim 30% méér te betalen dan 5 jaar geleden. Kreeg een ondernemer vijf jaar geleden 10 miljoen voor zijn onderneming, dan krijgt hij er nu 13 miljoen voor. (zie figuur)
  1. De vraag is groter dan het aanbod en ook de concurrentie neemt toe. Steeds meer buitenlandse spelers tonen interesse in Belgische bedrijven. Dit zorgt voor een gunstig klimaat voor (potentiële) overlaters die verschillende potentiële kopers tegen elkaar kunnen uitspelen of extra tijdsdruk zetten op een koper.
  1. Op dit moment staan ook de interestvoeten zeer laag. Hierdoor kan een overnemer ook goedkoop geld ontlenen om een overname uit te voeren.
  1. Gezien de verwachte verdere stijging van de overnameprijzen voor 2018, dreigt het gevaar van oververhitting, waarbij de winstgevendheid niet meer in verhouding staat tot de overnamerisico’s.

Al deze elementen geven aan dat het plafond mogelijk bereikt is. Belgische ondernemers die willen overdragen, nemen best nu actie.

multiple

Value coaching verhoogt de waarde van uw onderneming

Niet alleen het moment is belangrijk bij de overdracht, maar ook een goede voorbereiding is cruciaal om de waarde van uw onderneming te maximaliseren. Value coaching op de belangrijkste drivers van uw onderneming leidt tot een maximale hefboom op de waardering! Onze adviseurs Corporate Finance geven u graag enkele tips:

Communiceer de juiste EBITDA

De EBITDA zoals deze uit de boekhouding van een onderneming blijkt, weerspiegelt niet altijd de werkelijke EBITDA die op recurrente wijze in de toekomst behaald kan worden door de onderneming. Het is dan ook belangrijk om de historische resultaten te normaliseren voor:

  • éénmalige opbrengsten en kosten 
  • fiscaal geïnspireerde kosten 
  • excessief toegekende vergoedingen aan bedrijfsleiders/eigenaars

Optimaliseer de EBITDA

Als ondernemer moet u zich de vraag stellen hoe de omzet die uit bestaande producten of diensten gehaald wordt, verhoogd kan worden. Dit is namelijk cruciaal om meer ondernemingswaarde te creëren. Kan er meer verdiend worden aan bestaande klanten? Kunnen slapende klanten wakker gemaakt worden en geactiveerd worden? Werk aan deze optimalisaties en opportuniteiten en verwerk deze in het business plan zodat de onderneming aantrekkelijker wordt voor een overnemer.

Evalueer grondig alle investeringsbudgetten (CAPEX)

De investeringsbudgetten voor de komende jaren dienen grondig geëvalueerd te worden, met het oog op een mogelijk overname. Mogelijks kunnen een aantal niet (of minder) cruciale investeringen uitgesteld worden? Dat maakt immers dat de vrije cashflow gevoelig hoger zal liggen. 

Optimaliseer het werkkapitaal (WOC)

Ieder bedrijf heeft een bepaald werkkapitaal dat opgaat in haar bedrijfsvoering. Het gaat dan voornamelijk over de aangehouden voorraden, openstaande facturen aan klanten, schulden aan leveranciers,… De waarde van uw bedrijf wordt echter mee bepaald door de vrije beschikbare cashflow. Daarom is het cruciaal om in de aanloop naar een overname dit werkkapitaal te optimaliseren. Dat kan door ervoor te zorgen dat facturen sneller worden geïnd, door de voorraden te beperken en door de betalingstermijnen van leveranciers zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Bovenstaande tips zorgen er voor dat zowel de ondernemingswaarde áls de aandelenwaarde gemaximaliseerd worden. Een goede voorbereiding en professionele bijstand in het overnameproces is hierbij van cruciaal belang!

Zit je ook nog met vragen rond overnames? Onze adviseurs hebben voor jou een volledig stappenplan uitgetekend vol met tips & tricks om zo een maximale groei te krijgen uit je overname.

Download het e-book

VGD-ebook-corporate-finance

Corporate finance

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Video Experience Day Award
Slimme groei Optimaal beheer
07 juni 2023

Video Experience Day Award

Op 6 juni ging de 24ste editie van de Video Experience Day door. Deze samenwerking tussen Kanaal Z en de AP Hogeschool, verzamelde de beste corporate ...

Lees meer
VGD wint voor het twee de jaar op rij de Exact Officium Universalis
Slimme groei
07 december 2022

VGD wint voor het twee de jaar op rij de Exact Officium Universalis

We mogen als organisatie alweer een nieuwe trofee toevoegen aan onze prijzenkast. Voor het tweede jaar op rij bekroont onze partner Exact Online ons ...

Lees meer
Groeiplannen? Vraag je KMO-Groeisubsidie aan!
Slimme groei
10 maart 2022

Groeiplannen? Vraag je KMO-Groeisubsidie aan!

Heb je groeiplannen binnen het thema internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen of innovatie? Als ondernemer van een ...

Lees meer