30 januari 2015

Vlaamse successierechten worden voortaan Vlaamse erfbelasting genoemd. Blijft het daarbij?

De aangiftetermijn (4 maanden, behoudens uitzonderingen) en de verlengingsmogelijkheden zelf zijn niet veranderd. Wat wel veranderd zijn de fiscale gevolgen van een laattijdige aangifte, al dan niet met een verkregen verlengde aangiftetermijn.

De geldboete van 25 euro per maand vertraging is vervangen door een procentuele belastingverhoging van de te betalen erfbelasting. Dit percentage kan gaan van 5% bij indiening binnen de 5 maanden, over 10% en 15% tot 20% bij indiening na 18 maanden, na het verstrijken van de wettelijke aangiftetermijn. Indien een verlenging wordt aangevraagd en de aangifte is voldaan binnen deze verlengde termijn dan worden deze percentages verminderd (respectievelijk 1%, 5%, 7.5% en 10%). Het vermijden van een verhoging door een verlenging is dus niet mogelijk.

Na de aangifte zullen de erfgenamen een aanslagbiljet ontvangen waarop de te betalen erfbelasting wordt meegegeven. Er is vanaf heden sprake van een inkohiering van de belasting en niet meer van een ‘uitnodiging tot betaling’. De betaling van deze erfbelasting dient door de erfgenamen te gebeuren binnen de 2 maanden te rekenen vanaf de verzendingsdatum vermeld op het aanslagbiljet. Deze aanslag kan gevestigd worden tot 5 jaar na aanvang van de aangiftetermijn. Dit is in de meeste gevallen vanaf het overlijden.

Indien u geconfronteerd wordt met een overlijden hebt u er als erfgenaam alle belang bij tijdig de notaris of uw adviseur te contacteren of zelf uw aangifte in te dienen

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Vlaamse dienst ruling gaat van start
Optimaal beheer
19 augustus 2015

Vlaamse dienst ruling gaat van start

Sinds 14 augustus 2015 is het mogelijk om bij de Vlaamse Belastingdienst een aanvraag tot een voorafgaande beslissing (ruling) in te dienen. In een ...

Lees meer
Nieuwe Vlaamse renovatiepremie
Optimaal beheer
03 maart 2016

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie

Welke onroerende goederen komen in aanmerking? Eind 2015 werd de Vlaamse renovatiepremie – een tegemoetkoming voor werken in een eigen woning - ...

Lees meer