30 januari 2015

Vlaamse successierechten worden voortaan Vlaamse erfbelasting genoemd. Blijft het daarbij?

De aangiftetermijn (4 maanden, behoudens uitzonderingen) en de verlengingsmogelijkheden zelf zijn niet veranderd. Wat wel veranderd zijn de fiscale gevolgen van een laattijdige aangifte, al dan niet met een verkregen verlengde aangiftetermijn.

De geldboete van 25 euro per maand vertraging is vervangen door een procentuele belastingverhoging van de te betalen erfbelasting. Dit percentage kan gaan van 5% bij indiening binnen de 5 maanden, over 10% en 15% tot 20% bij indiening na 18 maanden, na het verstrijken van de wettelijke aangiftetermijn. Indien een verlenging wordt aangevraagd en de aangifte is voldaan binnen deze verlengde termijn dan worden deze percentages verminderd (respectievelijk 1%, 5%, 7.5% en 10%). Het vermijden van een verhoging door een verlenging is dus niet mogelijk.

Na de aangifte zullen de erfgenamen een aanslagbiljet ontvangen waarop de te betalen erfbelasting wordt meegegeven. Er is vanaf heden sprake van een inkohiering van de belasting en niet meer van een ‘uitnodiging tot betaling’. De betaling van deze erfbelasting dient door de erfgenamen te gebeuren binnen de 2 maanden te rekenen vanaf de verzendingsdatum vermeld op het aanslagbiljet. Deze aanslag kan gevestigd worden tot 5 jaar na aanvang van de aangiftetermijn. Dit is in de meeste gevallen vanaf het overlijden.

Indien u geconfronteerd wordt met een overlijden hebt u er als erfgenaam alle belang bij tijdig de notaris of uw adviseur te contacteren of zelf uw aangifte in te dienen

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Zonnepanelen op andermans dak: blijft de zon schijnen?
Optimaal beheer Legal
18 oktober 2023

Zonnepanelen op andermans dak: blijft de zon schijnen?

Je ziet nog maar weinig daken zonder: zonnepanelen zijn anno 2023 alomtegenwoordig. Niet onlogisch natuurlijk. Het leven wordt steeds duurder, en dat ...

Lees meer
Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener
Slimme groei Optimaal beheer
07 september 2023

Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener

Al vijf jaar doet Veldeman BV, actief in de bouwsector, een beroep op de diensten van VGD. Die gaan vandaag veel breder dan het oorspronkelijke ...

Lees meer
Wat wijzigt er in de vastgoedwereld vanaf 1 januari 2023?
Optimaal beheer Legal
07 december 2022

Wat wijzigt er in de vastgoedwereld vanaf 1 januari 2023?

Vanaf 1 januari 2023 doen er enkele nieuwigheden hun intrede in de vastgoedwereld. Onze Legal advisors sommen de belangrijkste wijzigingen voor je ...

Lees meer