30 januari 2015

Vlaamse successierechten worden voortaan Vlaamse erfbelasting genoemd. Blijft het daarbij?

De aangiftetermijn (4 maanden, behoudens uitzonderingen) en de verlengingsmogelijkheden zelf zijn niet veranderd. Wat wel veranderd zijn de fiscale gevolgen van een laattijdige aangifte, al dan niet met een verkregen verlengde aangiftetermijn.

De geldboete van 25 euro per maand vertraging is vervangen door een procentuele belastingverhoging van de te betalen erfbelasting. Dit percentage kan gaan van 5% bij indiening binnen de 5 maanden, over 10% en 15% tot 20% bij indiening na 18 maanden, na het verstrijken van de wettelijke aangiftetermijn. Indien een verlenging wordt aangevraagd en de aangifte is voldaan binnen deze verlengde termijn dan worden deze percentages verminderd (respectievelijk 1%, 5%, 7.5% en 10%). Het vermijden van een verhoging door een verlenging is dus niet mogelijk.

Na de aangifte zullen de erfgenamen een aanslagbiljet ontvangen waarop de te betalen erfbelasting wordt meegegeven. Er is vanaf heden sprake van een inkohiering van de belasting en niet meer van een ‘uitnodiging tot betaling’. De betaling van deze erfbelasting dient door de erfgenamen te gebeuren binnen de 2 maanden te rekenen vanaf de verzendingsdatum vermeld op het aanslagbiljet. Deze aanslag kan gevestigd worden tot 5 jaar na aanvang van de aangiftetermijn. Dit is in de meeste gevallen vanaf het overlijden.

Indien u geconfronteerd wordt met een overlijden hebt u er als erfgenaam alle belang bij tijdig de notaris of uw adviseur te contacteren of zelf uw aangifte in te dienen

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?
Optimaal beheer
11 oktober 2021

Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?

In sommige gevallen is het voor een BV eenvoudiger om geen aandelen uit te geven als vergoeding voor een inbreng in natura. Deze vlieger gaat niet op ...

Lees meer
Het nieuwe goederenrecht (onroerend goed): essentiële wijzigingen met impact op je onderneming
Optimaal beheer
16 augustus 2021

Het nieuwe goederenrecht (onroerend goed): essentiële wijzigingen met impact op je onderneming

Op 1 september 2021 treedt Boek 3 van het nieuw Burgerlijk Wetboek in werking, met als doel het centraliseren van de belangrijkste bepalingen inzake ...

Lees meer
Orde op zaken: tips voor een efficiënte juridische huishouding
Optimaal beheer
03 augustus 2021

Orde op zaken: tips voor een efficiënte juridische huishouding

Goede afspraken maken goede vrienden. Een duidelijk juridisch kader die de relatie met alle stakeholders van je onderneming regelt, is geen ...

Lees meer