30 januari 2015

Vlaamse successierechten worden voortaan Vlaamse erfbelasting genoemd. Blijft het daarbij?

De aangiftetermijn (4 maanden, behoudens uitzonderingen) en de verlengingsmogelijkheden zelf zijn niet veranderd. Wat wel veranderd zijn de fiscale gevolgen van een laattijdige aangifte, al dan niet met een verkregen verlengde aangiftetermijn.

De geldboete van 25 euro per maand vertraging is vervangen door een procentuele belastingverhoging van de te betalen erfbelasting. Dit percentage kan gaan van 5% bij indiening binnen de 5 maanden, over 10% en 15% tot 20% bij indiening na 18 maanden, na het verstrijken van de wettelijke aangiftetermijn. Indien een verlenging wordt aangevraagd en de aangifte is voldaan binnen deze verlengde termijn dan worden deze percentages verminderd (respectievelijk 1%, 5%, 7.5% en 10%). Het vermijden van een verhoging door een verlenging is dus niet mogelijk.

Na de aangifte zullen de erfgenamen een aanslagbiljet ontvangen waarop de te betalen erfbelasting wordt meegegeven. Er is vanaf heden sprake van een inkohiering van de belasting en niet meer van een ‘uitnodiging tot betaling’. De betaling van deze erfbelasting dient door de erfgenamen te gebeuren binnen de 2 maanden te rekenen vanaf de verzendingsdatum vermeld op het aanslagbiljet. Deze aanslag kan gevestigd worden tot 5 jaar na aanvang van de aangiftetermijn. Dit is in de meeste gevallen vanaf het overlijden.

Indien u geconfronteerd wordt met een overlijden hebt u er als erfgenaam alle belang bij tijdig de notaris of uw adviseur te contacteren of zelf uw aangifte in te dienen

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Bijkomende verplichtingen in de EPC-wetgeving sinds 1 april 2022
Optimaal beheer Legal
30 mei 2022

Bijkomende verplichtingen in de EPC-wetgeving sinds 1 april 2022

Sinds kort gelden er enkele bijkomende verplichtingen rond het energieprestatiecertificaat (EPC). Wat is zo’n EPC juist en wat is er precies ...

Lees meer
Overdrachtsbeperkingen van aandelen binnen een Besloten Vennootschap, revisited
Optimaal beheer
13 december 2021

Overdrachtsbeperkingen van aandelen binnen een Besloten Vennootschap, revisited

Als aandeelhouder wil je niet zomaar met het om het even wie aandeelhouder zijn in een vennootschap. In het kader daarvan zijn overdrachtsbeperkingen ...

Lees meer
Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?
Optimaal beheer
11 oktober 2021

Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?

In sommige gevallen is het voor een BV eenvoudiger om geen aandelen uit te geven als vergoeding voor een inbreng in natura. Deze vlieger gaat niet op ...

Lees meer