10 januari 2019

Welke subsidies zijn belastbaar en welke niet?

Vaak worden subsidies door ondernemers gezien als een extra bron van kapitaal waarmee zij verder in hun onderneming kunnen investeren in onderzoek en ontwikkelingen, specifieke adviezen kunnen aankopen, of een reeks opleidingen kunnen geven aan werknemers, ... Toch vergeten veel ondernemers dat deze subsidies vaak nog onderhevig zijn aan de vennootschapsbelasting.

Netto subsidie?

Binnen de vennootschapsbelasting geldt namelijk het principe dat elke subsidie die een onderneming ontvangt van de overheid (regionaal, federaal of Europees) belast wordt als een opbrengst. Hierdoor is het toegekend subsidiebedrag niet gelijk aan de netto subsidie aangezien je als ondernemer natuurlijk een mooie som geld extra krijgt, maar hier wel belastingen op moet betalen.

Gelukkig zijn er heel wat subsidies die nog steeds vrijgesteld zijn van belastingen en ondernemers een extra duwtje in de rug kunnen geven. Door het complexe kluwen van al deze subsidies is het echter vaak moeilijk te ontdekken welke vrijgesteld zijn en welke niet.

Een helder overzicht van de verschillende subsidies

Gewestelijke vrij te stellen subsidies en premies

 • In het kader van de economische expansiewetgeving: alle tewerkstellingspremies en beroepsoverstappremies, alsook de kapitaal- en interestsubsidies

In het kader van steun voor onderzoek en ontwikkeling: alle premies, alsook de kapitaal- en interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa voor onderzoek en ontwikkeling

Overzicht van een aantal specifieke van vennootschapsbelasting vrijgestelde Steunmaatregelen

In Vlaanderen:

 • Ecologie- en groeipremie
 • Strategische investeringssteun
 • IWT-steun voor onderzoek en ontwikkeling in bedrijven
 • Tewerkstellingspremie
 • Subsidies voor personen met een arbeidshandicap (Vlaamse
 • ondersteuningspremie, tegemoetkoming in de kosten van een
 • arbeidspostaanpassing
 • Subsidies van het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform

In Wallonië:

 • Waalse steunprogramma’s (spw-DG06) voor onderzoek en ontwikkeling (First Enterprise, First Enterprise International, Responsible de Projet de Recherche, recherche industrielle, développement experimental, programme Greentic)
 • Waalse investeringssteun voor bedrijven

In het Brussels gewest

 • Brusselse steunprogramma’s (Innoviris) voor onderzoek en ontwikkeling in bedrijven

Niet zeker wat de netto subsidie uiteindelijk zal zijn of niet zeker hoe te starten met de aanvraag? Neem dan zeker eens contact op met onze subsidieadviseurs!

Subsidies

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Subsidies: een slimme keuze, maar geen walk in the park
Slimme groei
30 juli 2019

Subsidies: een slimme keuze, maar geen walk in the park

Steeds meer ondernemers vragen subsidies aan. Én terecht: onze verschillende overheden bieden vandaag tal van financieringsvormen op maat van jouw ...

Lees meer
ESF-subsidies: subsidieer de opleidingen van uw werknemers!
Straffe start Slimme groei
22 mei 2017

ESF-subsidies: subsidieer de opleidingen van uw werknemers!

Bedrijven uit alle sectoren en social profit organisaties met één of meer vestigingen in Vlaanderen kunnen een subsidieaanvraag indienen, en dit ...

Lees meer