10 januari 2019

Welke subsidies zijn belastbaar en welke niet?

Vaak worden subsidies door ondernemers gezien als een extra bron van kapitaal waarmee zij verder in hun onderneming kunnen investeren in onderzoek en ontwikkelingen, specifieke adviezen kunnen aankopen, of een reeks opleidingen kunnen geven aan werknemers, ... Toch vergeten veel ondernemers dat deze subsidies vaak nog onderhevig zijn aan de vennootschapsbelasting.

Netto subsidie?

Binnen de vennootschapsbelasting geldt namelijk het principe dat elke subsidie die een onderneming ontvangt van de overheid (regionaal, federaal of Europees) belast wordt als een opbrengst. Hierdoor is het toegekend subsidiebedrag niet gelijk aan de netto subsidie aangezien je als ondernemer natuurlijk een mooie som geld extra krijgt, maar hier wel belastingen op moet betalen.

Gelukkig zijn er heel wat subsidies die nog steeds vrijgesteld zijn van belastingen en ondernemers een extra duwtje in de rug kunnen geven. Door het complexe kluwen van al deze subsidies is het echter vaak moeilijk te ontdekken welke vrijgesteld zijn en welke niet.

Een helder overzicht van de verschillende subsidies

Gewestelijke vrij te stellen subsidies en premies

 • In het kader van de economische expansiewetgeving: alle tewerkstellingspremies en beroepsoverstappremies, alsook de kapitaal- en interestsubsidies

In het kader van steun voor onderzoek en ontwikkeling: alle premies, alsook de kapitaal- en interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa voor onderzoek en ontwikkeling

Overzicht van een aantal specifieke van vennootschapsbelasting vrijgestelde Steunmaatregelen

In Vlaanderen:

 • Ecologie- en groeipremie
 • Strategische investeringssteun
 • IWT-steun voor onderzoek en ontwikkeling in bedrijven
 • Tewerkstellingspremie
 • Subsidies voor personen met een arbeidshandicap (Vlaamse
 • ondersteuningspremie, tegemoetkoming in de kosten van een
 • arbeidspostaanpassing
 • Subsidies van het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform

In Wallonië:

 • Waalse steunprogramma’s (spw-DG06) voor onderzoek en ontwikkeling (First Enterprise, First Enterprise International, Responsible de Projet de Recherche, recherche industrielle, développement experimental, programme Greentic)
 • Waalse investeringssteun voor bedrijven

In het Brussels gewest

 • Brusselse steunprogramma’s (Innoviris) voor onderzoek en ontwikkeling in bedrijven

Niet zeker wat de netto subsidie uiteindelijk zal zijn of niet zeker hoe te starten met de aanvraag? Neem dan zeker eens contact op met onze subsidieadviseurs!

Subsidies

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Slimme groei Optimaal beheer
22 november 2023

"Geen NATAN zonder VGD": over voorzichtig positief ondernemerschap met de Heer Edouard Vermeulen

Creativiteit. Dat is de belangrijkste drijfveer van baron Vermeulen van modehuis NATAN. "Ideeën ontwikkelen, met stoffen werken, samen tot een ...

Lees meer
Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken
Slimme groei Optimaal beheer
14 september 2023

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken

Bedrijfsmobiliteit is complex geworden. Het wagenpark op fossiele brandstof maakt nu plaats voor andere mobiliteitsvormen zoals fietsleasing en ...

Lees meer
Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener
Slimme groei Optimaal beheer
07 september 2023

Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener

Al vijf jaar doet Veldeman BV, actief in de bouwsector, een beroep op de diensten van VGD. Die gaan vandaag veel breder dan het oorspronkelijke ...

Lees meer