25 maart 2019

Overnames in België: trends, fouten en voordelen

Wat is de stand van zake in de Belgische overnamemarkt? Welke fouten worden er vaak gemaakt in overnamedossiers? Welke voordelen biedt een overname? Het zijn vragen die veel ondernemers bezig houden. Vandaag sprak De Standaard met collega Nathalie Ponnet, adviseur Corporate Finance binnen VGD over deze drie vragen. De conclusie? Vandaag is het moment om een overname te plannen!

Wat zijn de trends op de de Belgische overnamemarkt?

We merken dat er vandaag veel activiteit en beweging is op de M&A markt. Dit zien we ondermeer aan het aantal klanten die ons benaderen in het kader van overnames en beroep willen doen op onze expertise. Daarnaast merken we stijgende multiples op. De ondernemingswaarde van een onderneming wordt immers vaak bepaald door de EBITDA te vermenigvuldigen met een factor, de zogenaamde EBITDA multiple.

De stijgende multiples worden ook ondersteund wordt door een studie van Vlerick, de M&A monitor. Hieruit blijkt dat de gemiddelde EBITDA-multiple gestegen is van 5 in 2013 tot wel 6,7 in 2017. Dit impliceert dat overnemers 30% meer willen betalen voor een bedrijf dan 5 jaar geleden. In absolute cijfers kan dit als volgt uitgedrukt worden, stel dat een onderneming een EBITDA haalt van 2 miljoen euro, dan zou een overnemer daar nu 13,4 miljoen euro voor betalen in plaats van 10 miljoen euro in 2013.

Deze tendens wordt natuurlijk ondersteund door de nog steeds zeer lage interestvoeten op dag van vandaag. Er kan door een overnemer goedkoop en gemakkelijk geleend worden voor een overname.

We zien ook dat er een grote appetijt is in Belgische ondernemingen, ook vanwege buitenlandse spelers. De vraag lijkt groter te zijn dan het aanbod, waardoor overlaters vandaag in een sterke positie staan.

Welke fouten worden gemaakt bij een overname?

Wat zijn de meest gemaakte fouten in overnamedossiers?

Aan de verkoopzijde is een veel gemaakte fout een gebrekkige of onvolledige voorbereiding. Zo loont het de moeite om na te denken over wat zal verkocht worden en aan wie men wenst te verkopen? Wordt het vastgoed mee verkocht of is het de bedoeling om te behouden. Zijn er concurrenten, klanten of leveranciers die kunnen geïnteresseerd zijn in de vennootschap.

Daarnaast is het ook nodig om stil te staan bij de historische cijfers van de vennootschap. Zijn er bvb. eenmalige gebeurtenissen in het verleden geweest die een invloed hebben op de rendabiliteit. Zo zien we ondernemers die de boekhoudkundige cijfers doorgeven aan een potentiële overnemer, zonder na te denken over normalisaties die tot een recurrente EBITDA leiden.

Stel bvb. dat er een manager in het kader van een uitstapregeling nog maandelijks een fee ontvangt zonder prestaties te leveren, dan dient deze fee genormaliseerd te worden. Als dit nog maar gaat over een fee van 100k EUR, dan tikt dit met multiples die tot 7 gaan snel door in de ondernemingswaarde. Moraal van het verhaal, je onderneming overlaten is voor de meeste ondernemers geen business as usual, laat je dus omringen door voldoende experten zodat je met kennis van zaken aan tafel gaat met de potentiële overnemer.

Bij het kopen van een bedrijf kunnen we niet genoeg het belang van een grondige due diligence benadrukken. De overnemer kan immers verblind zijn voor de tekortkomingen van een bedrijf omdat hij de overname te graag wil. Dan is het goed dat je op adviseurs kan rekenen die uitgaan van de feiten en het het proces trachten te rationaliseren. De due diligence gebeurt niet enkel op financieel vlak, maar dient ook te gebeuren op tax, social en legal vlak.

Ook milieu is een belangrijke aangelegenheid, niet zelden loopt een deal mis omdat er een milieuprobleem is waarbij bvb de saneringskosten hoog oplopen. Belangrijk ook in het due diligence proces is om ter plaatse te gaan en om de juiste vragen aan het management te stellen. Dit geeft meer inzicht en comfort dan een due diligence die louter van achter een bureau wordt uitgevoerd.

Welke strategische voordelen kan een overname meebrengen?

Welke strategische voordelen kan een overname meebrengen?

Bij overname van een bedrijf koop je een bestaande en meestal mature business, op die manier dienen er geen dure opstartkosten gemaakt te worden die het ontwikkelen van de business met zich meebrengt. Vooral bij kapitaalintensieve bedrijven is dit een pro, omdat je door de deal meteen een hoge asset base meekrijgt.

Daarnaast kunnen er ook kostenbesparingen doorgevoerd worden hij het target, het standaardvoorbeeld is de financiële afdeling van de overnemende vennootschap die de financiële afdeling van de overlatende vennootschap absorbeert. Er kunnen ook opportuniteiten bestaan waarop gemakkelijk kan ingepikt worden door de overnemer.

Stel bvb. dat het target een beperkt ontwikkeld verkoopapparaat heeft en de eigen onderneming wel, dan kan het actief benaderen van klanten en het toepassen van een verkoopstrategie door het eigen sales team snel leiden tot een stijgende omzet en winst.

Ook kan het veroveren van de markt of aanboren van nieuwe markten een strategisch motief zijn in een overname. Bij de overname van een dienstenbedrijf kan naast de overname van het cliënteel ook de overname van het personeel een belangrijke troef zijn.

Kortom, de strategische voordelen zijn legio en kunnen zich op tal van domeinen manifesteren.

 

Zit je ook nog met vragen rond overnames? Onze adviseurs hebben voor jou een volledig stappenplan uitgetekend vol met tips & tricks om zo een maximale groei te krijgen uit je overname.

VGD-ebook-corporate-finance

Download het e-book

Corporate finance

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Succesvol partnership: VGD en Birdhouse begeleiden start-ups richting duurzame groei
Slimme groei partnership
13 mei 2024

Succesvol partnership: VGD en Birdhouse begeleiden start-ups richting duurzame groei

In september 2021 bundelden VGD en start-up accelerator Birdhouse de krachten. Hun missie? De succesratio van Belgische start-ups verhogen. Sinds de ...

Lees meer
Podcast #3: is een audit alleen wettelijk verplicht?
Slimme groei audit
29 april 2024

Podcast #3: is een audit alleen wettelijk verplicht?

In onze podcast "Feit of fabel: jouw ondernemersvragen uitgeklaard!" stelt Sarah haar podcastgasten vragen die men niet altijd durft te stellen, en ...

Lees meer
5 redenen om nu al aan je duurzaamheidsstrategie te beginnen
Slimme groei sustainability
24 april 2024

5 redenen om nu al aan je duurzaamheidsstrategie te beginnen

Duurzaamheid is geen nieuw onderwerp, maar wordt wel steeds belangrijker voor ondernemers. De informatie errond kan echter overrompelend zijn. Als ...

Lees meer