20 december 2023

Verlaagd btw-tarief afbraak en heropbouw - nieuwe regeling en overgangsmaatregelen

De regels inzake het verlaagd tarief van 6% voor afbraak en heropbouw worden per 1 januari 2024 gewijzigd.

Nieuwe maatregel

Vanaf 2024 verdwijnen de bestaande regelingen inzake 6% (32 centrumsteden + de tijdelijke regeling) en worden deze samengevoegd tot 1 regeling.
Het verlaagd tarief van 6% zal dan in heel België kunnen worden toegepast in volgende 2 situaties:

Situatie 1

De afbraak en heropbouw door een bouwheer-natuurlijk persoon waarbij het zijn enige en eigen woning betreft.
De woning zal hierbij uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt worden, een max. bewoonbare oppervlakte hebben van 200m² en de natuurlijke persoon moet er zijn domicilie voor minstens 5 jaar vestigen.

Situatie 2

De afbraak en heropbouw door een bouwheer natuurlijk persoon of rechtspersoon met het oog op de verhuur van het gebouw in het kader van een sociaal huisvestigingsbeleid voor een periode van minstens 15 jaar.

Uitgesloten van de nieuwe maatregel:

De afbraak en heropbouw met het oog op verkoop of verhuur wordt dus niet meer beoogd.
Bouwpromotoren zullen dus niet langer aanspraak kunnen maken op dit verlaagd tarief, zowel voor de werken die zij uitvoeren in het kader van afbraak en heropbouw als op de later verkoop van het gebouw.

Overgangsmaatregel

Om de overgang soepel te laten verlopen zijn er volgende overgangsmaatregelen voorzien:

De belastingplichtigen die op heden gebruik maken van de tijdelijke regeling afbraak en heropbouw met het oog op verkoop kunnen nog van het verlaagd tarief gebruik maken voor btw die opeisbaar wordt uiterlijk op 31 december 2024, op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor het project werd aangevraagd vóór 1 juli 2023.

De personen die op heden gebruik maken van de huidige permanente regeling in de 32 centrumsteden kunnen nog van het verlaagd tarief gebruik maken voor btw die opeisbaar wordt uiterlijk op 31 december 2024, op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor het project werd aangevraagd vóór 1 januari 2024.

Meer informatie kan gevonden worden op de website van de FOD Financiën.  

Bij vragen, contacteer gerust je VGD-adviseur. 

 

 

BTW

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer