26 januari 2024

Afschaffing federaal langetermijnsparen sinds 1 januari 2024 - update

Wij herhalen dat sinds 1 januari 2024 de aankoop van een niet-eigen woning de federale belastingvermindering voor kapitaalaflossing van hypothecaire leningen werd afgeschaft. De federale belastingvermindering voor interesten blijft wel nog verder bestaan, ook wanneer de lening is aangegaan vanaf 1 januari 2024.

Aansluitend op dit bericht, werd nu ook gecommuniceerd dat premies van individuele levensverzekeringen die dienen tot waarborg of wedersamenstelling van een hypothecaire lening die vanaf 1 januari 2024 wordt aangegaan, om een onroerend goed te verwerven of te behouden en die op het moment waarop de premies of bijdragen zijn betaald niet de eigen woning van de belastingplichtige is, ook niet langer in aanmerking komen voor de federale belastingvermindering.

Echter, de premies van individuele levensverzekeringen die niet dienen voor het waarborgen of het wedersamenstellen van een lening die is aangegaan om een onroerend goed te verwerven of te behouden, kunnen wel nog verder in aanmerking komen voor de federale belastingvermindering voor het lange termijnsparen, ook al zijn ze gesloten vanaf 1 januari 2024.

Antimisbruikbepaling - bevriezing van de looptijd 

Er werd een antimisbruikbepaling ingevoerd met betrekking tot de looptijd van de hypothecaire leningen.
Volgens deze bepaling, zal de looptijd zoals deze was vastgesteld op datum van 31 december 2022 bevroren worden voor leningen afgesloten vóór 2023.
Voor nieuwe hypothecaire leningen afgesloten in 2023 zal de looptijd bevroren worden zoals deze is vastgesteld op datum van 31 december 2023.

Voorbeeld

Jan gaat in 2019 een lening aan voor een tweede verblijf aan zee. Deze lening heeft in 2019 een einddatum van 19 november 2039 (= bevriezingsdatum).

In 2023 gaat Jan een herfinancieringslening aan die uitsluitend dient voor het aflossen van het openstaande saldo van de in 2019 aangegane lening. Deze herfinancieringslening van 2023 heeft als einddatum 19 november 2044. De antimisbruikbepaling heeft tot gevolg dat de vanaf 20 november 2039 betaalde kapitaalaflossingen niet meer in aanmerking kunnen komen voor de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen.

De datum die bepalend is om de fiscale aftrekbaarheid al dan niet te laten gelden, is de datum van de authentieke leningsakte. Als er geen authentieke hypothecaire leningsakte wordt verleden (bv bij wederopname van een bestaande hypothecaire lening) dan geldt de datum van de aanvaarding van het kredietaanbod als datum van de lening.

Een wederopname wordt als een nieuwe lening beschouwd. Dit wil zeggen dat bij de aanvaarding van het kredietaanbod voor een wederopname na 01/01/2024 geen fiscaal voordeel meer van toepassing zal zijn voor de kapitaalaflossingen.

Bron: circulaire 2023/C/89 van 16/11/2023

Indien je vragen hebt over bovenstaande, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze tax-adviseurs

 

VGD_BRUSSEL-De_Meyer_Nathalie_sq Nathalie De Meyer

T: +32 2 474 11 36

M: nathalie.de.meyer@vgd.eu

 

Claudia Van der Spiegel

 T: +32 2 474 11 37

 M: claudia.van.der.spiegel@vgd.eu

 

 

Tax - federaal langtermijnsparen - incl vgd logo-1

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?
Tax
11 juni 2024

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?

Een correcte prijs zetten voor je klanten is misschien wel een van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Maar wist je dat je ook een ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer