04 januari 2024

Afschaffing federaal langetermijnsparen sinds 1 januari 2024

Sinds 1 januari 2024 is het federaal langetermijnsparen afgeschaft. Bij het afsluiten van een lening zal een onderscheid gemaakt worden tussen onroerende goederen die de eigen woning uitmaken (waar de domicilie gevestigd is) en onroerende goederen die de niet-eigen woning uitmaken (bv tweede verblijf, belegging, opbrengsteigendom,...)

Eigen woning 

De belastingvoordelen voor de eigen woning zijn gewestelijke materie, wat inhoudt dat de gewesten afzonderlijke voorwaarden en grensbedragen kunnen opleggen wat betreft de toepassing van de belastingvermindering. Voor nieuwe hypothecaire leningen afgesloten voor een eigen woning gelegen in het Brussels gewest, werden de belastingvoordelen reeds afgeschaft vanaf 1 januari 2017. Het Vlaams gewest volgde de afschaffing voor nieuwe hypothecaire leningen afgesloten voor de eigen woning vanaf 1 januari 2020. Indien de eigen woning echter gelegen is in het Waals gewest, blijven de gewestelijke belastingvoordelen voorlopig nog bestaan. 

Niet-eigen woning 

Voor (hypothecaire) leningen afgesloten voor een andere dan de eigen woning (de niet-eigen woning), bleven de federale voordelen voor kapitaalaflossingen, verzekeringspremies en interesten tot eind 2023 bestaan. De programmawet van 26 december 2022 schaft de federale fiscale belastingvermindering echter af voor de kapitaalaflossingen en verzekeringspremies voor nieuwe leningen afgesloten vanaf 1 januari 2024. De federale belastingvermindering voor interesten blijft wel nog verder bestaan. 

Indien je bijgevolg nog in 2023 een nieuwe hypothecaire lening hebt afgesloten van de niet-eigen woning, zal je -onder bepaalde voorwaarden- nog kunnen genieten van de belastingvermindering, zijnde het federaal langetermijnsparen en de gewone interestaftrek. Werd de lening afgesloten vanaf 1 januari 2024, dan zal enkel de gewone interestaftrek nog van toepassing zijn. 

Merk op dat een herfinancieringslening niet als een nieuwe lening kan worden beschouwd én dat bij een herfinancieringslening de datum van de oorspronkelijke lening de referentiedatum blijft. Indien de looptijd van de lening daarentegen na 1 januari 2024 zou worden verlengd, zullen de voordelen enkel gedurende de oorspronkelijke looptijd van de lening recht geven op de belastingverminderingen.

Lenen vanaf 1 januari 2024

Indien vanaf 1 januari 2024 een hypothecaire lening werd afgesloten voor een eigen woning, zal deze enkel nog een belastingvoordeel opleveren indien het onroerend goed gelegen is in het Waals gewest. 

Indien de lening werd afgesloten voor een niet-eigen woning, zal geanalyseerd moeten worden of het afsluiten van een lening nog fiscaal interessant is. 

Leveringsverzekeringen

Het federaal langetermijnsparen blijft (voorlopig) wel nog bestaan voor de storting van premies voor gewone levensverzekeringen. Deze belastingvermindering dient echter opgevolgd te worden aangezien er sprake is van een toekomstige afschaffing. 

 

Indien je vragen hebt over bovenstaande, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze tax-adviseurs

 

VGD_BRUSSEL-De_Meyer_Nathalie_sq Nathalie De Meyer

T: +32 2 474 11 36

M: nathalie.de.meyer@vgd.eu

 

Claudia Van der Spiegel

 T: +32 2 474 11 37

 M: claudia.van.der.spiegel@vgd.eu

 

 

Tax - federaal langtermijnsparen - incl vgd logo-1

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?
Tax
11 juni 2024

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?

Een correcte prijs zetten voor je klanten is misschien wel een van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Maar wist je dat je ook een ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer