04 maart 2022

31 maart: vergeet je boekhoudkundige en fiscale deadlines niet

Naar jaarlijkse gewoonte betekent 31 maart de deadline voor een aantal boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Wij frissen graag je geheugen even op.

Klantenlisting

Alle btw-plichtige ondernemingen – behalve zij die enkel vrijgestelde handelingen stellen die geen recht op aftrek geven - zijn verplicht jaarlijks hun klanten met een Belgisch btw-nummer op te nemen in de afzonderlijke listing. Er bestaat een uitzondering voor klanten waarvoor de jaarlijkse omzet minder 250 euro bedraagt. De deadline voor de klantenlisting van het voorafgaande kalenderjaar is jaarlijks op 31 maart.

Terugbetaling en/of overdracht voorafbetalingen

Als een onderneming in de loop van het boekjaar te veel voorafbetalingen heeft gedaan, kan het aangewezen zijn om een deel terug te laten storten of over te dragen naar het volgende boekjaar. Hiervoor moet je een aanvraag indienen ten laatste drie maanden na afsluitdatum van het boekjaar. Voor de vennootschappen met afsluitdatum op 31 december kan dit dus een aandachtspunt zijn tegen 31 maart.

Aanvraag attesten investeringsaftrek

Vennootschappen die gebruik willen maken van de investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen of milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling moeten hiervoor een attest aanvragen bij het bevoegde gewest. Deze aanvraag moet ook ten laatste drie maanden na het einde van het boekjaar gebeuren, een deadline die voor veel vennootschappen dus ook op 31 maart valt. Merk op dat voor kleine vennootschappen steeds de afweging moet worden gemaakt of de gewone investeringsaftrek van 25% (evenwel beperkt overdraagbaar) niet interessanter is.

Aanvraag attesten tax shelter startende ondernemingen en scale-ups

Hetzelfde geldt voor de attesten die nodig zijn opdat particulieren zouden kunnen genieten van de belastingvermindering voor investeringen in startende ondernemingen en scale-ups. Deze attesten moeten jaarlijks voor 31 maart overgemaakt worden aan zowel de investeerder als aan de Administratie.

Patrimoniumtaks vzw’s

Voor vzw’s met een patrimonium met een waarde van meer dan 25.000 euro moet jaarlijks, ten laatste op 31 maart, een aangifte patrimoniumtaks ingediend worden. Deze jaarlijkse taks bedraagt 0,17%. Er is geen taks verschuldigd als ze minder bedraagt dan 125 euro.

Proportionele vermindering onroerende voorheffing

Ondernemingen die verplicht gesloten waren omwille van de coronamaatregelen kunnen een aanvraag tot proportionele vermindering van onroerende voorheffing indienen. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de onderneming minstens 90 dagen volledig gesloten was in 2021. De aanvraag voor deze vermindering dient eveneens uiterlijk 31 maart 2022 te gebeuren.

Heb je hier nog vragen over of wil je meer info? Contacteer gerust een van onze Tax-adviseurs.

 

deadline1

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

De tax shelter anno 2023
Optimaal beheer Tax
12 mei 2023

De tax shelter anno 2023

De tax shelter is een fiscaal omkaderd investeringsproduct in audiovisuele werken, podiumkosten en sinds 1 januari 2023 ook  videogames.  Dit ...

Lees meer
Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit
Optimaal beheer Tax
06 april 2023

Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit

Op Europees en Belgisch niveau is het wetgevend initiatief genomen om een "overwinstbelasting" in te voeren. Waarover gaat het juist en wat is de ...

Lees meer
Sociale verkiezingen 2024: verlies jouw uitzendkrachten niet uit het oog!
Optimaal beheer HR Legal
31 maart 2023

Sociale verkiezingen 2024: verlies jouw uitzendkrachten niet uit het oog!

Het is weer zover: de sociale verkiezingen 2024 komen eraan. Of je als werkgever sociale verkiezingen moet organiseren, is afhankelijk van de ...

Lees meer