20 januari 2022

Vermindering van onroerende voorheffing: voor wie?

Naar aanleiding van de verplichte sluiting van restaurants en zalen waar tafels, stoelen of podia bleven staan, heerste er onduidelijkheid of deze ondernemingen ook in aanmerking kwamen voor de vermindering van onroerende voorheffing. We scheppen duidelijkheid.

In onze eerder berichtgeving haalden we al aan dat corona-geïmpacteerde ondernemingen onder bepaalde voorwaarden een beroep kunnen doen op de proportionele vermindering van onroerende voorheffing wegens improductiviteit (van minstens 90 dagen in een jaar). Alle voorwaarden om te kunnen genieten van deze vermindering, vind je daarin terug.

Één van de voorwaarden om recht te hebben op de vermindering zegt dat deze enkel geldt voor niet-gemeubileerde gebouwde onroerende goederen. In een vraag om uitleg heeft minister Diependaele verduidelijkt hoe we het begrip “niet-gemeubileerd” dienen te begrijpen. Het feit dat in het onroerend goed tijdens de periode van inactiviteit machines en andere roerende goederen aanwezig zijn die normaal voor de uitbating worden gebruikt, zal geen reden tot afwijzing van de vermindering vormen. Dit betekent dat de aanwezigheid van tribunes, podia, tafels, stoelen of een toog geen belemmering vormen voor concertzalen, evenementenhallen, bioscoopzalen, cafés of restaurants om in aanmerking te komen voor de proportionele vermindering van onroerende voorheffing.


Je zal de proportionele vermindering van onroerende voorheffing moeten aanvragen via een bezwaarschrift bij de Vlaamse Belastingdienst. De termijn om het bezwaar in te dienen, loopt tot uiterlijk 31 maart van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Voor de onroerende voorheffing van aanslagjaar 2021 heb je dus nog tijd tot en met 31 maart 2022.

Merk op dat de bovenvermelde proportionele vermindering van onroerende voorheffing enkel van toepassing is in Vlaanderen. In Wallonië geldt een andere regeling (bv. minimale improductiviteit van 180 dagen), terwijl in Brussel geen dergelijke vermindering kan genoten worden.

Mocht je je afvragen of je in aanmerking komt voor de proportionele vermindering van de onroerende voorheffing of wil je verdere assistentie bij de indiening van een bezwaarschrift, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

Gerelateerde artikelen

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?
Tax
11 juni 2024

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?

Een correcte prijs zetten voor je klanten is misschien wel een van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Maar wist je dat je ook een ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer