20 januari 2022

Vermindering van onroerende voorheffing: voor wie?

Naar aanleiding van de verplichte sluiting van restaurants en zalen waar tafels, stoelen of podia bleven staan, heerste er onduidelijkheid of deze ondernemingen ook in aanmerking kwamen voor de vermindering van onroerende voorheffing. We scheppen duidelijkheid.

In onze eerder berichtgeving haalden we al aan dat corona-geïmpacteerde ondernemingen onder bepaalde voorwaarden een beroep kunnen doen op de proportionele vermindering van onroerende voorheffing wegens improductiviteit (van minstens 90 dagen in een jaar). Alle voorwaarden om te kunnen genieten van deze vermindering, vind je daarin terug.

Één van de voorwaarden om recht te hebben op de vermindering zegt dat deze enkel geldt voor niet-gemeubileerde gebouwde onroerende goederen. In een vraag om uitleg heeft minister Diependaele verduidelijkt hoe we het begrip “niet-gemeubileerd” dienen te begrijpen. Het feit dat in het onroerend goed tijdens de periode van inactiviteit machines en andere roerende goederen aanwezig zijn die normaal voor de uitbating worden gebruikt, zal geen reden tot afwijzing van de vermindering vormen. Dit betekent dat de aanwezigheid van tribunes, podia, tafels, stoelen of een toog geen belemmering vormen voor concertzalen, evenementenhallen, bioscoopzalen, cafés of restaurants om in aanmerking te komen voor de proportionele vermindering van onroerende voorheffing.


Je zal de proportionele vermindering van onroerende voorheffing moeten aanvragen via een bezwaarschrift bij de Vlaamse Belastingdienst. De termijn om het bezwaar in te dienen, loopt tot uiterlijk 31 maart van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Voor de onroerende voorheffing van aanslagjaar 2021 heb je dus nog tijd tot en met 31 maart 2022.

Merk op dat de bovenvermelde proportionele vermindering van onroerende voorheffing enkel van toepassing is in Vlaanderen. In Wallonië geldt een andere regeling (bv. minimale improductiviteit van 180 dagen), terwijl in Brussel geen dergelijke vermindering kan genoten worden.

Mocht je je afvragen of je in aanmerking komt voor de proportionele vermindering van de onroerende voorheffing of wil je verdere assistentie bij de indiening van een bezwaarschrift, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding van de fiscale aanslag- en onderzoekstermijnen vanaf 2023
Optimaal beheer Tax
16 januari 2023

Uitbreiding van de fiscale aanslag- en onderzoekstermijnen vanaf 2023

Vanaf aanslagjaar 2023 zullen de controlemogelijkheden van de fiscus aanzienlijk uitgebreid worden. De belangrijkste uitbreiding betreft de ...

Lees meer
Investeringsaftrek? Hybride wagens? Jouw fiscale eindejaarstips!
Optimaal beheer Tax
12 december 2022

Investeringsaftrek? Hybride wagens? Jouw fiscale eindejaarstips!

Het jaareinde van 2022 komt er snel aan. Het ideale tijdstip om stil te staan bij de fiscale voordelen die op 31 december 2022 komen te vervallen en ...

Lees meer
Wat wijzigt er in de vastgoedwereld vanaf 1 januari 2023?
Optimaal beheer Legal
07 december 2022

Wat wijzigt er in de vastgoedwereld vanaf 1 januari 2023?

Vanaf 1 januari 2023 doen er enkele nieuwigheden hun intrede in de vastgoedwereld. Onze Legal advisors sommen de belangrijkste wijzigingen voor je ...

Lees meer