20 januari 2022

Vermindering van onroerende voorheffing: voor wie?

Naar aanleiding van de verplichte sluiting van restaurants en zalen waar tafels, stoelen of podia bleven staan, heerste er onduidelijkheid of deze ondernemingen ook in aanmerking kwamen voor de vermindering van onroerende voorheffing. We scheppen duidelijkheid.

In onze eerder berichtgeving haalden we al aan dat corona-geïmpacteerde ondernemingen onder bepaalde voorwaarden een beroep kunnen doen op de proportionele vermindering van onroerende voorheffing wegens improductiviteit (van minstens 90 dagen in een jaar). Alle voorwaarden om te kunnen genieten van deze vermindering, vind je daarin terug.

Één van de voorwaarden om recht te hebben op de vermindering zegt dat deze enkel geldt voor niet-gemeubileerde gebouwde onroerende goederen. In een vraag om uitleg heeft minister Diependaele verduidelijkt hoe we het begrip “niet-gemeubileerd” dienen te begrijpen. Het feit dat in het onroerend goed tijdens de periode van inactiviteit machines en andere roerende goederen aanwezig zijn die normaal voor de uitbating worden gebruikt, zal geen reden tot afwijzing van de vermindering vormen. Dit betekent dat de aanwezigheid van tribunes, podia, tafels, stoelen of een toog geen belemmering vormen voor concertzalen, evenementenhallen, bioscoopzalen, cafés of restaurants om in aanmerking te komen voor de proportionele vermindering van onroerende voorheffing.


Je zal de proportionele vermindering van onroerende voorheffing moeten aanvragen via een bezwaarschrift bij de Vlaamse Belastingdienst. De termijn om het bezwaar in te dienen, loopt tot uiterlijk 31 maart van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Voor de onroerende voorheffing van aanslagjaar 2021 heb je dus nog tijd tot en met 31 maart 2022.

Merk op dat de bovenvermelde proportionele vermindering van onroerende voorheffing enkel van toepassing is in Vlaanderen. In Wallonië geldt een andere regeling (bv. minimale improductiviteit van 180 dagen), terwijl in Brussel geen dergelijke vermindering kan genoten worden.

Mocht je je afvragen of je in aanmerking komt voor de proportionele vermindering van de onroerende voorheffing of wil je verdere assistentie bij de indiening van een bezwaarschrift, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

Gerelateerde artikelen

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken
Slimme groei Optimaal beheer
14 september 2023

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken

Bedrijfsmobiliteit is complex geworden. Het wagenpark op fossiele brandstof maakt nu plaats voor andere mobiliteitsvormen zoals fietsleasing en ...

Lees meer
Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener
Slimme groei Optimaal beheer
07 september 2023

Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener

Al vijf jaar doet Veldeman BV, actief in de bouwsector, een beroep op de diensten van VGD. Die gaan vandaag veel breder dan het oorspronkelijke ...

Lees meer
Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024
Optimaal beheer Tax
02 augustus 2023

Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal het federaal langetermijnsparen afgeschaft worden. Bij het afsluiten van een lening zal een onderscheid gemaakt worden ...

Lees meer