20 januari 2022

Vermindering van onroerende voorheffing: voor wie?

Naar aanleiding van de verplichte sluiting van restaurants en zalen waar tafels, stoelen of podia bleven staan, heerste er onduidelijkheid of deze ondernemingen ook in aanmerking kwamen voor de vermindering van onroerende voorheffing. We scheppen duidelijkheid.

In onze eerder berichtgeving haalden we al aan dat corona-geïmpacteerde ondernemingen onder bepaalde voorwaarden een beroep kunnen doen op de proportionele vermindering van onroerende voorheffing wegens improductiviteit (van minstens 90 dagen in een jaar). Alle voorwaarden om te kunnen genieten van deze vermindering, vind je daarin terug.

Één van de voorwaarden om recht te hebben op de vermindering zegt dat deze enkel geldt voor niet-gemeubileerde gebouwde onroerende goederen. In een vraag om uitleg heeft minister Diependaele verduidelijkt hoe we het begrip “niet-gemeubileerd” dienen te begrijpen. Het feit dat in het onroerend goed tijdens de periode van inactiviteit machines en andere roerende goederen aanwezig zijn die normaal voor de uitbating worden gebruikt, zal geen reden tot afwijzing van de vermindering vormen. Dit betekent dat de aanwezigheid van tribunes, podia, tafels, stoelen of een toog geen belemmering vormen voor concertzalen, evenementenhallen, bioscoopzalen, cafés of restaurants om in aanmerking te komen voor de proportionele vermindering van onroerende voorheffing.


Je zal de proportionele vermindering van onroerende voorheffing moeten aanvragen via een bezwaarschrift bij de Vlaamse Belastingdienst. De termijn om het bezwaar in te dienen, loopt tot uiterlijk 31 maart van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Voor de onroerende voorheffing van aanslagjaar 2021 heb je dus nog tijd tot en met 31 maart 2022.

Merk op dat de bovenvermelde proportionele vermindering van onroerende voorheffing enkel van toepassing is in Vlaanderen. In Wallonië geldt een andere regeling (bv. minimale improductiviteit van 180 dagen), terwijl in Brussel geen dergelijke vermindering kan genoten worden.

Mocht je je afvragen of je in aanmerking komt voor de proportionele vermindering van de onroerende voorheffing of wil je verdere assistentie bij de indiening van een bezwaarschrift, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

Gerelateerde artikelen

De wederopbouwreserve: belastingvrij je eigen vermogen versterken na Corona
Optimaal beheer Tax
17 mei 2022

De wederopbouwreserve: belastingvrij je eigen vermogen versterken na Corona

De ongunstige economische gevolgen van de pandemie hebben de solvabiliteit en het eigen vermogen van tal van vennootschappen duidelijk aangetast. Om ...

Lees meer
Aangifte personenbelasting AJ 2022: wat moet je weten?
Optimaal beheer Tax
13 mei 2022

Aangifte personenbelasting AJ 2022: wat moet je weten?

Sinds 27 april 2022 is de aangifte personenbelasting voor AJ 2022 (inkomsten 2021) beschikbaar in Myminfin (Tax-on-web). We geven je hier een ...

Lees meer
De impact van het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk
Optimaal beheer Tax
06 mei 2022

De impact van het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk

Belgische particuliere beleggers die dividenden uit het buitenland ontvangen, zien hun rendement deels verloren gaan door dubbele belasting. Sommige ...

Lees meer