20 januari 2022

Vermindering van onroerende voorheffing: voor wie?

Naar aanleiding van de verplichte sluiting van restaurants en zalen waar tafels, stoelen of podia bleven staan, heerste er onduidelijkheid of deze ondernemingen ook in aanmerking kwamen voor de vermindering van onroerende voorheffing. We scheppen duidelijkheid.

In onze eerder berichtgeving haalden we al aan dat corona-geïmpacteerde ondernemingen onder bepaalde voorwaarden een beroep kunnen doen op de proportionele vermindering van onroerende voorheffing wegens improductiviteit (van minstens 90 dagen in een jaar). Alle voorwaarden om te kunnen genieten van deze vermindering, vind je daarin terug.

Één van de voorwaarden om recht te hebben op de vermindering zegt dat deze enkel geldt voor niet-gemeubileerde gebouwde onroerende goederen. In een vraag om uitleg heeft minister Diependaele verduidelijkt hoe we het begrip “niet-gemeubileerd” dienen te begrijpen. Het feit dat in het onroerend goed tijdens de periode van inactiviteit machines en andere roerende goederen aanwezig zijn die normaal voor de uitbating worden gebruikt, zal geen reden tot afwijzing van de vermindering vormen. Dit betekent dat de aanwezigheid van tribunes, podia, tafels, stoelen of een toog geen belemmering vormen voor concertzalen, evenementenhallen, bioscoopzalen, cafés of restaurants om in aanmerking te komen voor de proportionele vermindering van onroerende voorheffing.


Je zal de proportionele vermindering van onroerende voorheffing moeten aanvragen via een bezwaarschrift bij de Vlaamse Belastingdienst. De termijn om het bezwaar in te dienen, loopt tot uiterlijk 31 maart van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Voor de onroerende voorheffing van aanslagjaar 2021 heb je dus nog tijd tot en met 31 maart 2022.

Merk op dat de bovenvermelde proportionele vermindering van onroerende voorheffing enkel van toepassing is in Vlaanderen. In Wallonië geldt een andere regeling (bv. minimale improductiviteit van 180 dagen), terwijl in Brussel geen dergelijke vermindering kan genoten worden.

Mocht je je afvragen of je in aanmerking komt voor de proportionele vermindering van de onroerende voorheffing of wil je verdere assistentie bij de indiening van een bezwaarschrift, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

Gerelateerde artikelen

De arbeidsdeal – wat is de impact op jouw onderneming? (deel III)
Optimaal beheer HR Legal
28 september 2022

De arbeidsdeal – wat is de impact op jouw onderneming? (deel III)

Wat is de impact van de arbeidsdeal op het arbeidsrecht en op jouw HR-beleid? In het derde deel uit hun 4-delige blogreeks over dit topic bespreken ...

Lees meer
Btw-wijzigingen 2022 - Zie je het bos nog door de bomen?
Optimaal beheer
16 september 2022

Btw-wijzigingen 2022 - Zie je het bos nog door de bomen?

2022 is al een turbulent jaar geweest, ook op het vlak van btw. Nieuwe maatregelen werden doorgevoerd, andere werden dan weer verlengd en sommige ...

Lees meer
De arbeidsdeal – wat is de impact op jouw onderneming? (deel II)
Optimaal beheer HR Legal
15 september 2022

De arbeidsdeal – wat is de impact op jouw onderneming? (deel II)

De arbeidsdeal is een op til zijnde wetswijziging die het federaal parlement enkel nog definitief moet goedkeuren. Wat is de impact ervan op het ...

Lees meer