07 oktober 2022

Septemberverklaring: de impact van de bevriezing van de huurindexatie

Eén van de energiemaatregelen die de Vlaamse Regering heeft afgekondigd in haar Septemberverklaring is de bevriezing van de indexatie van de huurprijzen. Maar wat betekent dat voor jou als huurder of verhuurder?

De maatregel houdt in dat niet alle huurprijzen van de in Vlaanderen gelegen woningen of appartementen dit jaar of volgend jaar mogen worden geïndexeerd. Of de verhuurder al dan niet mag indexeren hangt af van het EPC-label van de huurwoning. Deze maatregel is in werking getreden op 1 oktober 2022 en geldt voor een periode van 1 jaar. Dus tot 30 september 2023.


Indien de woning of het appartement volgens het EPC niet energiezuinig genoeg is, zal de verhuurder de huurprijs niet mogen indexeren tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023.

Op welke contracten is deze maatregel van toepassing?

1) Vlaamse woninghuurovereenkomsten gesloten vóór 1 oktober 2022.

De maatregel is enkel van toepassing op alle lopende woninghuurovereenkomsten afgesloten vóór 1 oktober die betrekking hebben op een in Vlaanderen gelegen onroerend goed.


Uitzondering: studentenhuurovereenkomsten en Verhuring via sociale huisvestigingsmaatschappij.

2) Belang van het EPC en EPC-label

Enkel verhuurders van huurwoningen zonder EPC of met een niet-energiezuinig EPC-label zullen volledig of gedeeltelijk moeten inboeten op de normale jaarlijkse indexatie van hun huurprijzen.

  • Voor woningen met een EPC-label E of F of zonder EPC geldt er een volledig verbod op indexering.
  • Voor woningen met een EPC-label D geldt een beperking van de indexatie met 50%.
  • Voor energiezuinige woningen met een EPC-label A+, A, B of C wijzigt er niets en zal de verhuurder de huurprijs nog steeds mogen indexeren.

Opgelet: Het EPC moet op het moment van indexering geldig zijn! Een EPC heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.
Op basis van een EPC met label A dat op 1 oktober 2022 meer dan 10 jaar oud was, zal de verhuurder dus niet meer kunnen indexeren. De woning zal beschouwd worden als een woning zonder EPC. Indexering zal pas mogelijk zijn vanaf het ogenblik dat de verhuurder beschikt over een nieuw geldig EPC met een positief label.

EPC-label

Alleen de EPC’s vanaf 2019 bevatten naast een energiescore ook een energielabel.

Een EPC van vóór 2019 waarvan de geldigheidsdatum nog niet verstreken is, blijft evenwel geldig. Alleen zal het energielabel hier nog moeten berekend worden op basis van de energiescore.

Energielabel Energiescore
A+  Minder dan 0 kWh/m² per jaar
A Tussen 0 en 100 kWh/m² per jaar
B Tussen 100 en 200 kWh/m² per jaar
C Tussen 200 en 300 kWh/m² per jaar
D Tussen 300 en 400 kWh/m² per jaar
E Tussen 400 en 500 kWh/m² per jaar
F Hoger dan 500 kWh/m² per jaar

 

EPC-label D - Berekening indexatie

Een handleiding voor de berekening kan teruggevonden worden op: https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Consumptieprijzen/3.3%20Huurindexatie/Nota_decreet%201.10.2022%20NL.pdf

Achterstallige indexatie

Op alle woninghuurcontacten die tussen 1 juni 2022 en 30 september 2023 moesten geïndexeerd worden en waarvoor de indexatie nog niet werd opgevraagd, is de maatregel automatisch van toepassing!
Als de huurprijs volgens het contract vanaf 1 oktober 2022 kon geïndexeerd worden en de verhuurder reeds vóór deze datum de nieuw geïndexeerde huurprijs had meegedeeld aan de huurder met verzoek tot betaling ervan vanaf 1 oktober 2022, is de huurder niet verplicht om deze aangepaste prijs te betalen, indien deze conform de maatregel niet of slechts ten belope van 50% geïndexeerd mocht worden.

Wat na 30 september 2023?

Vanaf 1 oktober 2023 zal een volledige indexatie voor alle huurwoningen opnieuw toegelaten zijn, ongeacht hun EPC-label. De indexatie zal evenwel gebeuren via een correctiefactor. Dit om te vermijden dat de huurprijsindexatie na dit jaar opnieuw ten volle speelt. Het is namelijk niet de bedoeling dat de uitgestelde indexering van 2022 bij de indexering van 2023 geteld wordt.

Investeren in een energiezuinigere woning

Verhuurders die beslissen om hun huurwoning op korte termijn energiezuiniger te maken zullen alsnog van zodra deze energiezuinige renovaties zijn uitgevoerd en zij beschikken over een geactualiseerd EPC (met label A+,A,B,C of D), voor de daaropvolgende maanden opnieuw (volledig of gedeeltelijk) hun huurprijzen mogen indexeren.
Bekomt de verhuurder in de periode tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 met andere woorden alsnog een positief EPC-label zal hij onmiddellijk mogen indexeren.


Een overzicht van alle renovatiepremies is terug te vinden op:
https://www.mijnbenovatie.be/nl/wat-waarom/benovatiepremies-2022/?gclid=EAIaIQobChMIot_8jaHM-gIVwsLVCh0neQDPEAAYASAAEgL0TfD_BwE


Bij verdere vragen, contacteer VGD Legal!

 

EPC

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer